BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skąpska Elżbieta (Bialystok University of Technology, Poland), Rollnik-Sadowska Ewa (Bialystok University of Technlogy, Poland), Konicka Ewelina (Bialystok University of Technlogy, Poland)
Tytuł
Methods of Increasing Labour Productivity in Service Enterprise
Metody zwiększania wydajności pracy w przedsiębiorstwie usługowym
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (4), s. 387-399, rys., bibliogr. s. 398-399
Słowa kluczowe
Wydajność pracy, Usługi, Rynek pracy, Efektywność, Przedsiębiorstwo usługowe
Labour efficiency, Services, Labour market, Effectiveness, Service enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
The research was conducted under the founding No. S/WZ/4/2015 and financed by the MSHE science funds.
Abstrakt
W dobie innowacji wymuszanych przez intensywną konkurencję w wymiarze globalnym współczesne przedsiębiorstwo, zwłaszcza usługowe, musi na bieżąco dostosowywać swoje działania do zmieniających się warunków rynkowych. Jednym z wymogów w warunkach "technologizacji" działalności gospodarczych, warunkujących przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw, jest umiejętność podwyższania poziomu wydajności pracy. Określenie determinant wydajności pracy w danym przedsiębiorstwie w znacznym stopniu oddziałuje na budowanie jego pozycji konkurencyjnej i przewagi rynkowej. Przedsiębiorstwa, ponieważ są narażone na znaczną niepewność i ryzyko, w szczególnym stopniu są zmuszone do poszukiwania sposobów racjonalizacji kosztów i zwiększania efektywności. Celem artykułu jest identyfikacja metod zwiększania wydajności pracy we współczesnym przedsiębiorstwie usługowym. Obraną metodą badawczą jest analiza źródeł wtórych, a także studium przypadku konkretnego przedsiębiorstwa usługowego. (abstrakt oryginalny)

In the era of innovation resulting from intense competition on a global scale, a modern enterprise, especially a service one, needs to keep pace with the changing market conditions. One of the requirements, under the process of "technologization" of economic activities that determines the survival and development of an enterprise, is the ability to increase the level of labour productivity. Identifying the determinants of labour productivity in the enterprise, to a large extent, affects the building of its competitive position and market advantage. As service companies are exposed to substantial uncertainty and risk, they are particularly focused on finding ways to rationalize costs and increase efficiency. The aim of this article is to present the methods of increasing labour productivity in a modern service enterprise. The research methods undertaken include an analysis of secondary sources as well as a case study of a specific service enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong M. 2011. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Blinowski F. 1955. Wydajność pracy i drogi walki o jej podniesienie. Książka i Wiedza, Warszawa.
 3. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do? tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem 160&plugin=1 (access: 18.07.2016).
 4. Filipowicz G. 2013. Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników. Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa.
 5. Gronroos Ch. 2007. Service management and marketing. Customer Management in Service Competition. Third edition. John Wiley & Sons.
 6. Homburg C., Günther C., Fabnacht M. 2000. Die Industrie muss ihren Service aktiv vermarkten. Absatzwirtschaft, 10.
 7. Keh H.T., Pang J. 2010. Customer Reactions to Service Separation. Journal of Marketing, March.
 8. Kianto A., Hurmelinna-Laukkanen P. 2010. Intellectual capital in service- and product-oriented companies. Journal of intellectual capital, 11(3).
 9. Lazear E.P. 2000. Performance Pay and Productivity. American Economic Review, 90(5): 1346-1361.
 10. Martino R. 2015. Convergence and growth. Labour productivity dynamics in the European Union. Journal of Macroeconomics, 46.
 11. Meager N., Speckesser S. 2011. Wages, productivity and employment: A review of theory and international data. European Employment Observatory Thematic expert ad-hoc paper. Institute for Employment Studies, Sovereign House, Brighton.
 12. Pagliacci G.R., Kędzior Z. 2006. Informacyjna rola sprzedawców w przedsiębiorstwie. Marketing i Rynek, 11.
 13. Rollnik-Sadowska E. 2015. Bariery popytu na pracę w wymiarze regionalnym na przykładzie podlaskich producentów bielizny. In: Polityka ekonomiczna. Eds. J. Sokołowski, A. Żabinski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 402: 318-326.
 14. Sasin M. 2015. Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał. Helion, Gliwice.
 15. Sigala M. 2004. Using the data envelopment analysis for measuring and benchmarking productivity in the hotel sector. Journal of Travel and Tourism Marketing, 16(2/3): 39-60.
 16. Skąpska E. 2014. Znaczenie innowacji produktowych w usługach. In: Usługi 2014. Wybrane uwarunkowania rozwoju usług. Eds. M. Pluta- Olearnik, S. Wrona. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 354: 150-159.
 17. Skąpska E., Samul J. 2015. Human capital indicators in service industries: from workforce profile to output measures. European Scientific Journal, 11(10): 276-285.
 18. Skąpska E. 2016. Analysis of multidimensional information structures in economic service process -nonlinear approach. European Journal of Service Management, 17(1): 51-56.
 19. Syverson Ch. 2011. What Determines Productivity? Journal of Economic Literature, XLIX.
 20. Smid W. 2012. Boss leksykon. Publishing Hause Dr Lex, Kraków.
 21. Szapiro M. 1951. Wydajność pracy w planie sześcioletnim. PWG, Warszawa.
 22. Tyllinger T. 1926. Wydajność pracy. Drukarnia Ziemi Kaliskiej, Warszawa.
 23. Wyrwicka M.K. 2010. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie usługowym. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 24. Zarządzanie pracą: organizowanie, planowanie, motywowane, kontrola. 1999. Eds. Z. Jasiński. Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu