BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ghinararu Catalin (University of Bucharest)
Tytuł
The People Are Always Right : a Conceptual Political Economy Essay Into why Countries in Central and Eastern Europe Persistently Remain at the Periphery of Socio-Economic Developments
Ludzie zawsze mają rację : polityczno-ekonomiczne rozważania konceptualne nad tym, dlaczego kraje Europy Środkowej i Wschodniej trwale pozostają na peryferiach rozwoju społeczno-ekonomicznego
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (4), s. 427-450, rys., bibliogr. s. 449-450
Słowa kluczowe
Produkt krajowy brutto (PKB), Ekonomia polityczna, Rozwój gospodarczy, Mała gospodarka otwarta
Gross domestic product (GDP), Political economy, Economic development, Small open economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest objaśnienie w kategoriach ekonomii politycznej, dlaczego państwa Europy Środkowej i Wschodniej, szczególnie Rumunia, wydają się nie być w stanie, przynajmniej w krótkim i średnim zakresie czasowym, poprawić swojej względnej pozycji w europejskim obszarze ekonomicznym, a szczególnie w Unii Europejskiej, do której od niedawna należą. Rozpoczynając od stanowiska wyrażonego przez Jeana Francoisa Revela w połowie lat dziewięćdziesiątych, w którym podsumował on wysiłki, jakie gospodarka musi podjąć, by przejść z gospodarki planowanej do rynkowej, autor kolejno rozważa postulat sformułowany w twierdzeniu Stolpera-Samulesona, dowodzący, że rozwijającej się gospodarce niekoniecznie najlepiej służy nadmierne otwarcie się na przepływ środków w handlu. Na podstawie danych autor udowadnia, że korzyści z integracji na wolnym rynku są do pewnego stopnia niepodważalne, podobnie jak koszty takiego procesu, które z pewnych powodów, objaśnionych w artykule, czasem przeważają nad zyskami. Niewielkie gospodarki wolnorynkowe podlegają negatywnym wpływom nadmiernego otwarcia na handel, wynikającym z integracji, ponieważ zamiast rozwijać "normalne" relacje współzależności, popadają w związek "zależności" i tym samym osiągają niechciany i niepożądany status "bycia zależnym". Zależności skazują je na "podążanie" za "pewnego rodzaju metropolią" i tym samym poprawa ich relatywnej pozycji staje się niemal niemożliwa lub trwa tak długo, że jest to trudne do zaakceptowania. Ludzie mają zatem rację, gdy czują się tym sfrustrowani i rozeźleni, a jednocześnie mieli rację, gdy decydowali o włączeniu do wspólnego rynku, gdyż w momencie wychodzenia z komunizmu nie zdawali sobie sprawy, że nie znajdowali się na tym poziomie, do którego dołączyli, lecz znacznie poniżej. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to clarify in terms of political economy why countries in Central and Eastern Europe, with a special and distinct focus on Romania are seemingly unable, at least in the short and medium term, to positively alter their relative position inside the wider European economic area and particularly inside the European Union of which they are recent member states. Commencing on a statement made by Jean Francois Revel in the mid nineties and which epitomizes the travails such an economy has to endure in order to make the transition from Plan to Market, the paper then develops on the basis of the postulate of the Stolper-Samuleson theorem which states that a developing economy is not necessarily best served by excessive openness to trade flows. The paper argues, with data, that while benefits of the integration into the single market are to a certain extent undeniable, so are the costs and for some reasons, which are explained in the paper, the latter sometimes outweigh the benefits. Small open economies are adversely affected by the excessive openness to trade brought by the integration as instead of a "normal" relation of interdependence they tend to fall into a relation of "dependence" and thereby land into the undesired and undesirable status of "dependency". Dependencies are bound to "trail" their "metropolis of sorts" and thus an improvement in their relative position becomes hardly possible or simply takes a long time, which is difficult to accept for its inhabitants. Accordingly, people are simply RIGHT to be angry and frustrated about it, but they were also RIGHT when they joined, simply because when they exited communism, they did not realize that they were not at the level at which they entered it, but were very far below it! (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrego L., Edwards Т.Н. 2002. The relevance of the Stolper-Samuelson theorem to the trade and wages debate. CSGR Working Paper, 96.
 2. Aliber R.Z., Kindleberger C.P. 2015. Manias, Panics and Crashes. Palgrave Macmillan, U.K. Anderson J.E. 2010. The gravity model. NBER working paper 16576. http://www.nber.org/pa-pers/w16576.
 3. Anthony M.M. 2016. Evaluating Stolper- Samuelson: Trade Liberalization & Wage Inequality in India. The University of San Francisco USF Scholarship: a digital repository @ Gleeson Library Geschke Center Master's Theses Theses, Dissertations, Capstones and Projects.
 4. Anuarul Statistic al Romaniei/Romanian Statistical Yearbook. 2005-2015. Institutul National de Statistica al Romaniei/National Statistics Institute of Romania, Bucuresti.
 5. Bartosz J. 2013. International trade, factor price equalization, and convergence. Yearbook of the Institute of East-Central Europe, 11(6).
 6. Bernanke B.S. 2000. Essays on the Great Depression. Princeton University Press.
 7. Bernanke B.S. 2013. The Federal Reserve and the financial crisis. Princeton University Press.
 8. Blyth M. 2013. Austerity - The history of a dangerous idea. Oxford University Press.
 9. Eichengreen B., Donghyun P., Kwanhoo S. 2011. When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China. NBER working papers, http://www.nber.org/papers/w16919.
 10. Garrett G. 2004. Globalisation's Missing Middle. https://www.foreignaffairs.com/articles/2004-11-01/glo-balizations-missing-middle; http://yaleglobal.yale.edu/content/globalizations-missing-middle.
 11. Koo R.C. 2008. The Holy Grail of Macro-economics. J. Wiley and Sons, Asia.
 12. Krugman P. 2008. The Return of Depression economics and the crisis of 2008. Penguin books.
 13. McCulloch R. 2005. Protection and real wages: the Stolper-Samuelson theorem. Brandeis University Waltham, Massachusetts.
 14. Reinhart C.M., Rogoff K.S.B. 2009. This time is different. Princeton University Press.
 15. Revel J.F. 1995. Humanitas, Revirimentul Democratiei. Bucuresti, Romania.
 16. Ronald J.W. 1985. A simple production model with Stolper-Samuelson properties. International Economic Review. Wiley, 26(3): 565-567. doi:10.2307/2526703.
 17. Roubini N., Mihm S. 2010. Crisis Economics. Allen Lane for Penguin Books.
 18. Stolper W., Samuelson P. 1941. Protection and real wages. Review of Economic Studies, Oxford Journals.
 19. The Economist (2005-2016 weekly issues).
 20. The Economist Intelligence Unit (EIU), 2005-2016 editions. http://www.eiu.com/home.aspx.
 21. Tinbergen J. 1962. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. Twentieth Century Fund, New York.
 22. Vegh C., Lederman D., Bennett F. 2017. Leaning against the Wind; Fiscal Policy in Latin America and Caribbean in a Historical Perspective. http://documents.worldbank.org/curated/en/841401495 661847413/pdf/P162832-05-24-2017-1495661844209.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu