BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbiński Marcin (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie rachunku kosztów cyklu życia w ocenie efektywności inwestycji polegających na budowie kogeneracyjnych źródeł energii
The Application of Life Cycle Costing to Evaluating the Effectiveness of Investments in Co-Generation Power Plants
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (2), 2005, nr 1059, s. 297-312, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Redukcja kosztów, Cykl życia produktu, Metoda skorygowanej wartości obecnej (APV), Energia
Costs reduction, Product life cycle, Adjusted Present Value method (APV), Energy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ogólną charakterystykę rachunku kosztów cyklu życia produktu/technologii. Opisano wykorzystanie metody skorygowanej wartości bieżącej w ocenie ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie rachunków kosztów cyklu życia produktu/technologii do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie kogeneracyjnych źródeł energii. (fragment tekstu)

In the article the author shows how way life cycle costing can be used to evaluate the effectiveness of investments in co-generation power plants. Firstly, there are presented the main characteristics of life cycle costing and the method of evaluating the effectiveness of investments called adjusted present value (APV). Then the author tries to apply these two instruments to evaluate the effectiveness of hypothetical investment in co-generation power plant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brealey R.A., Myers S., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 2. Ciepłownictwo, stan, taryfowanie, problemy, Biblioteka Regulatora, www.ure.gov.pl.
 3. Dhillon B.S., Life Cycle Costing, Gordon and Breach Science Publishers, New York 1989.
 4. Froehling O., Spilker D., Life Cycle Costing, "Management Zeitschrift" 59 (1990) nr 10.
 5. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, SWSzPiZ, Absolwent, Łódź 1999.
 6. Luehrman T.A., What's It Worth? A General Manager's Guide To Valuation, "Harvard Business Review". May-June 1997.
 7. Luehrman T.A., Using APV: A Better Tool for Valuing Operations, "Harvard Business Review", May-June 1997.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, DzU nr 96, poz. 1053.
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i regulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną DzU nr I, poz. 7.
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku, Dz U nr 122, poz. 1336.
 11. Ryan B., Strategic Accounting for Management, The Dryden Press, London 1995.
 12. Sobańska I., Michalak J., Metoda cyklu życia produktu a strategiczna rachunkowość zarządcza, "Zeszyty Teoretyczne RN", 1999 nr 52.
 13. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu