BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyński Michał M. (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Badanie pochodnych instrumentów finansowych w świetle uregulowań Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
The Derivatives' Audit in the Context of International Standards on Auditing
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (2), 2005, nr 1059, s. 347-357, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Finansowe instrumenty pochodne, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF)
Financial derivatives, International Standards of Finance Revision
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wiedza i umiejętności biegłego rewidenta pełnią bardzo ważną funkcję w procesie badania pochodnych instrumentów finansowych. Uregulowanie prawne sposobów korzystania przez jednostki gospodarcze z instrumentów finansowych wymaga od rewidentów posiadania wiadomości z wielu obszarów nauki o finansach. Przede wszystkim znajomość ta musi dotyczyć obszaru rynków terminowych i instrumentów pochodnych, aby można było trafnie rozpoznać treść ekonomiczną instrumentów finansowych. Biegły rewident powinien także posiadać wiedzę i umiejętności z dziedziny zarządzania ryzykiem finansowym, aby być w stanie określić profil ryzyka badanej jednostki, a także świadomość kierownictwa w zakresie ponoszenia ryzyka finansowego. (fragment tekstu)

There are new problems connected with a derivatives' audit for auditors. The problems result from the new Polish law regulations in the financial instruments domain. This paper shows sources of the audit's standards and it presents the procedure of the derivatives' audit. Three stages of derivatives' audit have been recognized and characterized: preparing of the derivatives' audit, execution and conclusion of the audit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hellin A., Sztuczyńska H., Wasilewska J., Rachunkowość instrumentów finansowych, BDO, Gdańsk 2003.
  2. Maciejewski A., Wójcicki M., Kontrakty terminowe na GPW - podsumowanie 2001 r., "Rynek Terminowy" 2001 nr 15.
  3. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Międzynarodowe Wskazówki dotyczące Praktyki Rewizji Finansowej 2001, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2002.
  4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, International Accounting Standards Board, London 2001.
  5. Muszyński M., Instrumenty finansowe jako element sprawozdań finansowych w świetle nowej ustawy o rachunkowości, [w:] Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej, "Zeszyty Naukowe WSEI w Krakowie" nr 1, Kraków 2003.
  6. Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, "Biuletyn KIBR" nr 53, Warszawa 2002.
  7. Propozycja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych określonych rodzajów spółek i zakładów ubezpieczeniowych; COM(2002)259/2, Bruksela 2002.
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2001 nr 149, poz. 1674.
  9. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., DzU nr 121, poz. 591 z późn. zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu