BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicka Bożena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Polityka rachunkowości w jednostkach budżetowych
The Politics of Accounting in the State-Budget-Financed Entity
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (2), 2005, nr 1059, s. 373-378, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Jednostki administracyjne, Polityka rachunkowości
Administrative units, Accounting policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawą prowadzenia rachunkowości, ustalaną indywidualnie przez każdą jednostkę prowadzącą księgi rachunkowe, jest polityka rachunkowości. Obejmuje ona te zasady, w stosunku do których ustawa o rachunkowości zostawia prawo wyboru ich stosowania. Na kształt polityki rachunkowości szczególny wpływ wywiera specyfika prowadzonej działalności, co jest szczególnie widoczne w przypadku jednostek budżetowych. Celem artykułu jest ukazanie tego wpływu w odniesieniu do poszczególnych elementów polityki rachunkowości jednostek budżetowych. (fragment tekstu)

The state-budget-financed entity is obliged to possess documentation on the adopted accounting principles that take into consideration both general regulations as set forth in the Accounting Act and specific regulations pertaining exclusively to state-financed entities. The regulations substantially constrain the entity in its choice of the principles of the assets and liabilities valuation as well as the format of corporate set of accounts. This is determined by the entity's business activity and necessity of providing the aforementioned entities with uniform accounting principles, first of all with a view to an efficient planning and controlling of an execution of the budget (through a uniform budget reporting system). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kołodziej В., Ogólna charakterystyka zmian w zasadach rachunkowości oraz planach kont dla jednostek sfery budżetowej, "Rachunkowość Budżetowa" 2002 nr 23.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i niektórych jednostek sektora finansów publicznych, DzU nr 153, poz. 1752.
  3. Winiarska K., Wołoszyn J.A., Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
  4. Wojtania Т., Polityka rachunkowości budżetowej. Jednodniowe rozporządzenie, "Rachunkowość Budżetowa" 2001 nr 2.
  5. Zysnarska A., Rachunkowość sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu