BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broszkiewicz Magdalena (Wroclaw University of Economics)
Tytuł
Mediation as a New Solution for Solving Conflicts on Financial Markets
Mediacja jako nowy sposób rozwiązywania konfliktów na rynkach finansowych
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 4 (33), s. 22-34, bibliogr. 22 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Mediacje, Rynki finansowe, Asymetria informacji, Rynek kapitałowy
Mediation, Financial markets, Information asymmetry, Capital market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G28
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój rynku finansowego opisywany jest zwykle pod kątem powstawania nowych instrumentów, instytucji bądź ugrupowań integracyjnych. Aspekty te wywołują często efekt wzrostu zaufania uczestników rynku z opóźnieniem, ponieważ konieczny jest przebieg procesu uczenia się innowacji. Tymczasem znana od starożytności procedura rozwiązywania konfliktów (o zróżnicowanym podłożu) za pomocą mediacji pozwala stronom na osiąganie kompromisu i wypracowywanie porozumień przynoszących korzyści również dla całego rynku finansowego. W artykule podjęto próbę argumentacji w celu weryfikacji hipotez podkreślających rolę mediacji w podnoszeniu poziomu efektywności funkcjonowania rynku finansowego oraz poziomu atrakcyjności inwestycyjnej podmiotów na rynku finansowym. Procedura mediacji obecna jest również na polskim rynku finansowym, szczególnie w sektorach ubezpieczeniowym i bankowym, a także w finansach publicznych.(abstrakt oryginalny)

The development of the financial market is usually described in terms of new instruments, institutions or integration groups. Aspects often result in a delayed increase in market participants' confidence, as the learning process of innovation is necessary. In the meantime, the anti-conflict mediation procedure, conflicts of diverse background, allow the parties to compromise and work out agreements that also benefit the entire financial market. The article attempts to argue for the hypothesis emphasizing the role of mediation in improving the level of financial market functioning and the level of investment attractiveness of financial market players. The article shows mediation as a solution to potential conflicts, as described in the current theory of economics and finance, as well as to problems in reality. The research was based on the literature of the subject and on mediation practices on the Polish financial market. The mediation procedure present on the Polish financial market is used especially in the insurance and banking sectors as well as in public finances, contributing to raising the level of trust of the individual entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arbitration Court at the Polish Financial Supervision Authority, https://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp (29.05.2017).
 2. Argryis C., 1973, Organisation man: Rational and self-actualizing, Public Administration Review, no. 4.
 3. Bamberg G., Spremann K. (eds.), 1989, Agency Theory, Information and Incentives, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg.
 4. Barney J.B., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, vol. 17, no. 1.
 5. Baumol W., 1959, Business Behavior. Value and Growth, Macmillan, New York.
 6. Carson R.B., 1987, Microeconomic Issues Today. Alternative Approaches, St. Martin's Press, New York.
 7. Coase R.H., 1937, The Nature of the Firm, Economica, no. 4.
 8. Dziurawe koło ratunkowe?, Gazeta Wyborcza, 2 marca 2017 r.
 9. Effective Cross-border Mediation in Europe, 2006, Association of Corporate Council.
 10. Galbraith J.K., 1967, The New Industrial State, Hamish Hamilton Ltd., London.
 11. Keynes J. M., 1936, The General Theory of Employment, Interest, and Money, New York, Harcourt.
 12. Marris R., 1964, The Economic Theory of Managerial Capitalism, Macmillan, London.
 13. Mediacja korzystna także dla Skarbu Państwa, Gazeta Prawna.pl, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/916073,mediacja-korzystna-takze-dla-skarbu-panstwa.html (29.05.2017).
 14. Monsen R., Downs A., 1965, A Theory of Large Managerial Firms, Journal of Political Economy, vol. 73, no. 3.
 15. Moore C.W., 2003, The Mediation Process. Practical Strategies for Resolving Problems, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco.
 16. RESPECT Index, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/root (15.05.2017).
 17. Schneider B., 2003, The Road to International Financial Stability: Are Key Financial Standards the Answer?, Palgrave Macmillan, London
 18. Simon H.A., 1955, A behavioral model of rational choice, Quarterly Journal of Economics, vol. 69, no. 1.
 19. Varian H.R., 1992, Microeconomic Analysis, 3rd ed., W.W. Norton & Company, Inc., New York.
 20. Victor D.A., 1992, International Business Communication, Harper Collins, New York.
 21. Williamson O.E., 1998, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Wojtyna A. (ed.), 2005, Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.4.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu