BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brycz Bogumiła (Wrocław University of Science and Technology), Włodarczyk Katarzyna (Wrocław University of Science and Technology)
Tytuł
Target Price Accuracy and the Information Content of Stock Recommendations on the Warsaw Stock Exchange
Trafność ceny docelowej a zawartość informacyjna rekomendacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 4 (33), s. 35-50, tab., bibliogr. 29 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rekomendacje, Giełda, Ceny, Prognozowanie, Modele wyceny
Recommendation, Stock exchange, Prices, Forecasting, Pricing models
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G11, G12, G14, G17, O16
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu zbadanie trafności ceny docelowej określanej przez analityków w zależności od tego, czy raporty analityków zawierają szczegółową wycenę wraz z założeniami modeli wyceny, czy też nie, a następnie zbadanie, czy trafność ceny docelowej jest związana z trafnością prognoz wybranych zmiennych wykorzystywanych w modelu wyceny. Badaniem są objęte rekomendacje maklerskie wydane w 2012 r. dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Otrzymane wyniki wskazują, że w przypadku 67% rekomendacji cena docelowa została osiągnięta w okresie 12 miesięcy od wydania rekomendacji. Można również zaobserwować, że tylko w przypadku rekomendacji pozytywnych raporty, które prezentują szczegółowy model wyceny, charakteryzują się znacznie większą trafnością ceny docelowej aniżeli raporty niezawierające takich informacji. Ponadto otrzymane wyniki wskazują, że błąd prognozy ceny docelowej jest przeciętnie niższy w przypadku rekomendacji charakteryzujących się bardziej trafnymi prognozami takich zmiennych, jak przychody, EBIT i zysk netto, ale otrzymane wyniki nie zawsze są statystycznie istotne.(abstrakt oryginalny)

This paper examines target price accuracy conditional on whether the analyst's report contains a precise valuation model with underlying assumptions, as well as investigates whether target price accuracy is related to the forecast accuracy of the variables used as inputs in the valuation models. The study is conducted based on the analysts' stock recommendations issued in 2012 for companies listed on the Warsaw Stock Exchange. We find that approximately 67% of analysts' price targets are achieved within a 12-month period following the release of a report. Only in the case of positive recommendations we can observe that analysts who provide precise valuation model within their reports issue significantly more accurate target prices. We also find that target price forecast error is, on average, lower for reports with more accurate forecasts of such variables used as inputs in the valuation models as revenue, EBIT and net profit but the results are not always statistically significant.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk P., 2012, Wykorzystanie rekomendacji w procesie inwestowania na rynku akcji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, Polityka Ekonomiczna, pp. 24-33.
 2. Asquith P., Mikhail M., Au A., 2005, Information content of equity analyst reports, Journal of Financial Economics, 75(2), pp. 245-282.
 3. Biedrzyński R., 2008, Wycena w rekomendacjach sporządzanych przez biura maklerskie a cena rynkowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Working Paper, Uniwersytet Ekonomiczny w Szczecinie, Szczecin.
 4. Bilinski P., Lyssimachou D., Walker M., 2012, Target price accuracy: International evidence, The Accounting Review, 88(3), pp. 825-851.
 5. Bonini S., Zanetti L., Bianchini R., Salvi A., 2010, Target price accuracy in equity research, Journal of Business Finance and Accounting, 37(9-10), pp. 1177-1217.
 6. Bradshaw M., 2004, How do analysts use their earnings forecasts in generating stock recommendations? Accounting Review, 79(1), pp. 25-50.
 7. Bradshaw M., Brown L., Huang K., 2013, Do sell-side analysts exhibit differential target price forecasting ability?, Review of Accounting Studies, 18(4), pp. 930-955.
 8. Brav A., Lehavy R., 2003, An empirical analysis of analysts' target prices: Short-term informativeness and long-term dynamics, The Journal of Finance, 58(5), pp. 1933-1967.
 9. Call A., Chen S., Tong Y., 2009, Are analysts' earnings forecasts more accurate when accompanied by cash flow forecasts? Review of Accounting Studies, 14(2-3), pp. 358-391.
 10. Czyżycki R., 2013, Marka instytucji finansowych a jakość udzielanych rekomendacji giełdowych, Marketing przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty - Problemy Zarządzania, Finansów i Marke-tingu, 31, pp. 155-166.
 11. Dąbrowski P., 2013, Huraoptymizm rekomendacji maklerskich w okresie giełdowej dekoniunktury, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 174, Katowice, pp. 88-104.
 12. DeFond M., Hung M., 2003, An empirical analysis of analysts' cash flow forecasts, Journal of Accounting and Economics, 35, pp. 73-100.
 13. Demirakos E., Strong, N., Walker M., 2010, Does valuation model choice affect target price accuracy?, European Accounting Review, 19(1), pp. 35-72.
 14. Dreman D., Berry M., 1995, Analyst forecasting errors and their implications for security analysis, Financial Analysts Journal, 51(3), pp. 30-41.
 15. Eames M., Glover, S., Kennedy J., 2002, The Association between Trading Recommendations and Broker-Analysts' Earnings Forecasts, Journal of Accounting Research, 40(1), pp. 85-104.
 16. Ertimur Y., Sunder J., Sunder S., 2007, Measure for measure: The relation between forecast accuracy and recommendation profitability of analyst, Journal of Accounting Research, 45(3), pp. 567-606.
 17. Imam S., Chan J., Shah S., 2013, Equity valuation models and target price accuracy in Europe: Evidence from equity reports, International Review of Financial Analysis, 28, pp. 9-19.
 18. Jegadeesh N., Kim J., Krische S., Lee C., 2004, Analyzing the analysts: When do recommendations add value?, Journal of Finance, 59, pp. 1083-1124.
 19. Kerl A., 2011, Target price accuracy, BuR-Business Research, 4(1), pp. 74-96.
 20. Kerl A., Walter A., 2008, Never judge a book by its cover: What security analysts have to say beyond recommendations, Financial Markets and Portfolio Management, 22(4), pp. 289-321.
 21. Kowalke K., 2012, Prognozy finansowe biur maklerskich a rzeczywiste wyniki finansowe spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 862, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 75, pp. 269-281.
 22. Kowalke K., 2012, Ocena przydatności rekomendacji giełdowych opartych na metodzie DCF na przykładzie spółek budowlanych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 254, Wrocław, pp. 103-112.
 23. Loh R., Mian G., 2006, Do accurate earnings forecasts facilitate superior investment recommendations?, Journal of Financial Economics, 80(2), pp. 455-483.
 24. Mielcarz P., 2016, Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Napiórkowski S., 2003, Ocena parametrów wycen dokonywanych metodą DCF na przykładzie polskiego rynku kapitałowego, Zarządzanie Finansami, t. I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, pp. 337-348.
 26. Pae J., Wang S., Yoo C., 2007, Do analysts who issue cash flow forecasts predict more accurate earnings?, Working Paper, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.
 27. Prusak B., 2015, Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 28. Wallmeier M., 2005, Analysts' earnings forecasts for DAX100 firms during the stock market boom of the 1990s, Financial Markets and Portfolio Management, 19(2), pp. 131-151.
 29. Womack K., 1996, Do brokerage analysts' recommendations have investment value? Journal of Finance, 51(1), pp. 137-167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.4.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu