BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dankiewicz Robert (Rzeszow University of Technology)
Tytuł
Insurance Guarantees as a Tool to Support Risk Management Procedures in an Enterprise
Gwarancje ubezpieczeniowe jako narzędzie wspomagające procesy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 4 (33), s. 51-61, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Gwarancja, Zarządzanie ryzykiem
Insurances, Guarantee, Risk management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G22, G32
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematyka artykułu obejmuje zagadnienia dotyczące możliwości i przesłanek wykorzystania gwarancji ubezpieczeniowych w procesach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. W opracowaniu omówiono istotę procesu gwarantowania, jego prawne podstawy oraz rodzaje gwarancji. Zaprezentowano rynek gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce, podjęto próbę jego odniesienia do rynku gwarancji oferowanych przez sektor bankowy. W oparciu o przeprowadzone badania podjęto próbę prezentacji roli i znaczenia gwarancji ubezpieczeniowych jako narzędzia wspomagającego procesy zarządzania w przedsiębiorstwach. Udzielono odpowiedzi na pytania, w jakich sytuacjach gwarancje ubezpieczeniowe są skutecznym narzędziem wspomagającym omawiane procesy oraz jakie przesłanki przemawiają za ich wykorzystaniem. Celem autora artykułu jest analiza roli i znaczenia oraz możliwości wykorzystywania gwarancji ubezpieczeniowych jako narzędzia wspomagającego procesy zarządzania ryzykiem w bieżącej działalności przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The subject of the article covers the issues related to the possibilities and conditions for the use of insurance guarantees in enterprise risk management processes. In the paper the essence of the guarantee process, its legal basis and the types of guarantees are discussed. The market for insurance guarantees in Poland is presented, with an attempt to refer to the market for guarantees offered by the banking sector. Based on the research conducted, the author presents the role and importance of insurance guarantees as a tool to support business processes in enterprises. The answers to the questions as to in what situations insurance guarantees are an effective tool to support these processes and what are the reasons behind their use are provided. The purpose of the publication is to analyze the role, significance and possibilities of using insurance guarantees as a tool to support risk management processes in the day-to-day operations of companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejuk B., Heropolitańska I., 2007, Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, Wolters Kluwer, Warszawa, p. 136.
 2. Chauffour J.P., Saborowski Ch., Soylemezoglu A.I., 2011, Should developing countries establish export credit agencies?, [in:], Chauffour J.P., Malouche M. (eds.), Trade finance during the Great Trade Collapse, The World Bank, Washington D.C., pp. 274-275.
 3. Dankiewicz R., 2005, Możliwości finansowe przedsiębiorstw a gwarancje ubezpieczeniowe, [in:] Czekaj J. (ed.), Kapitał i źrodła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, Bielsko Biała, p. 635.
 4. Dankiewicz R., Kaczmarczyk P., Kidacka M., 2017, Gwarancja ubezpieczeniowa w postępowaniu upadłościowym, [in:] Dankiewicz R., Ostrowska-Dankiewicz A. (eds.), Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych, OW Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, p. 117.
 5. Enterprise Risk Management Program, Guide to Risk Assessment & Response, The University of Vermont 2012, p. 1.
 6. Gurgul S., 2014, Instytucja gwarancji ubezpieczeniowej w postępowaniu upadłościowym stron stosunku gwarancji, Monitor Prawniczy, nr 3, p. 125.
 7. Harington S., Niehaus G., 1999, Risk Management and Insurance, Irwin/McGraw-Hill, Boston, p. 4.
 8. Holly R. (ed.), 2003, Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa, p. 81.
 9. Jańska A., 2013, Ocena ryzyka w procesie udzielania ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, Copernican Journal of Finance & Accounting, vol. 2, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, p. 94.
 10. Kukiełka J., Poniewierka D., 2003, Ubezpieczenia finansowe, OW Branta, Bydgoszcz-Warszawa, p. 69, 185.
 11. Poniewierka D., 1997, Ocena zakładu ubezpieczeń jako gwaranta, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 11/12, s. 43.
 12. Schmidt P., Surety Survey 2016, 2017, Global Credit & Surety Reinsurance, pp. 10-16.
 13. The act of 23 April 1964 Civil Code, Journal of Laws No. 1964, no. 16, item 93 as amended.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.4.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu