BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierusz Anna (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
Collective and Individual DC Pension Schemes: Comparing Benefit Amounts Received by Members
Zbiorowy a indywidualny program emerytalny o zdefiniowanej składce: porównanie świadczeń uzyskanych przez uczestników
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 4 (33), s. 62-72, rys., bibliogr. 19 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Programy emerytalne
Employee pension programmes, Occupational Pension Schemes, Retirement programs
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G22, J32
streszcz., summ.
Abstrakt
Pracownicze programy emerytalne (PPE) funkcjonujące w Polsce to programy o zdefiniowanej składce (defined contribution, DC). Wysokość składki jest z góry określona, nieznana jest natomiast wysokość świadczenia, która zależy od wielu czynników, m.in. takich jak suma wpłaconych składek i stopa zwrotu z inwestycji. Ryzyko związane z nieznaną wysokością świadczenia w tym typie programu ponosi uczestnik, który może nie mieć odpowiedniej wiedzy do podejmowania decyzji finansowych lub inwestycyjnych w celu zmniejszenia ryzyka. Rozwiązaniem stosowanym w niektórych krajach są programy zbiorowe DC (collective DC schemes), w których ryzyko ponoszą wspólnie wszyscy ich uczestnicy. Celem artykułu jest charakterystyka programów zbiorowych oraz porównanie wysokości świadczenia, jakie mogą uzyskać uczestnicy programu zbiorowego i tradycyjnego, indywidualnego programu o zdefiniowanej składce. Wykazano, iż wysokość świadczenia uzyskiwanego z programu zbiorowego charakteryzuje się mniejszą zmiennością niż wysokość świadczenia z programu tradycyjnego. Rozważone zostało też dodatkowe zabezpieczenie, które umożliwia poprawę kondycji finansowej programu zbiorowego w razie niekorzystnych warunków finansowych.(abstrakt oryginalny)

Occupational pension schemes in Poland are all defined contribution (DC) in nature. The contribution amount is fixed, whereas the benefit amount is unknown and depends on many factors such as contributions paid and investment returns received. The risk in a DC scheme is borne by the member, who may not be equipped with the financial knowledge needed to manage such a risk. A solution applied by some countries takes the form of collective DC schemes, where the risk is borne collectively by all members of such a scheme. The aim of this paper is to describe collective DC schemes functioning in selected countries and to compare the benefit amounts which the members can receive from collective and from individual DC schemes. The results show that the variability of benefit amounts in a collective DC scheme is lower than in a traditional DC scheme. An additional safeguard, which allows to improve the financial condition of a collective DC scheme in cases of low investment returns has been proposed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bikker J.A., de Dreu J., 2007, Operating costs of pension schemes, [in:] Steenbeek O.W., van der Lecq S.G. (eds.), Costs and Benefits of Collective Pension Systems, Springer.
 2. Blommestein H., Janssen P., Kortleve N., Yermo J., 2009, Moving beyond the "DB vs DC" debate: The appeal of hybrid pension plans, Rotman International Journal of Pension Management, vol. 2, issue 2.
 3. Boender C.G.E., Bovenberg A.L., van Hoogdalem S., Nijman T.E., 2007, Optimal risk sharing in
 4. private and collective pension contracts, [in:] Steenbeek O.W., van der Lecq S.G. (eds.), Costs and Benefits of Collective Pension Systems, Springer.
 5. Bonenkamp J.P.M., van de Ven M.E.A.J., Westerhout E.W.M.T., 2007, Macroeconomic aspects of intergenerational solidarity, [in:] Steenbeek O.W., van der Lecq S.G. (eds.), Costs and Benefits of Collective Pension Systems, Springer.
 6. Bovenberg L., Gradus R., 2015, Reforming occupational pension schemes: The case of the Netherlands, Journal of Economic Policy Reform, vol. 18, no. 3.
 7. Davis R., 2013, The Tracker Plan: A controlled risk defined contribution retirement program, J. Marshall Law Review, vol. 46, issue 3.
 8. Davis R., Madland D., 2013, American Retirement Savings Could be Much Better, Center for American Progress.
 9. Dutch Association of Industry-wide Pension Funds, Dutch Association of Company Pensions Funds, 2013, The Dutch pension system. An overview of the key aspects.
 10. Guðmundsson B., Bennewitz B., Asgrímsson B.Z., Bragadóttir K.I., Haldórsson S., 2014, Retirement savings adequacy. Measurement in Iceland, The Financial Supervisory Authority in Iceland Research Project.
 11. GUS, 2015, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r., Notatka informacyjna, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2014-r-,5,4.html.
 12. Khorasanee M., 2012, Risk sharing and benefit smoothing in a hybrid pension plan, North American Actuarial Journal, 16(4).
 13. Ministerstwo Rozwoju, 2016, Strategia odpowiedzialnego rozwoju - program budowy kapitału, https://www.mr.gov.pl/media/22008/ProgramBudowyKapitalu_prezentacja.pdf.
 14. Munnell A.H., Sass S.A., 2013, New Brunswick's new shared risk pension plan, Center for Retirement Research, Boston College.
 15. OECD, 2015, Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, OECD Publishing.
 16. Pugh C., Yermo J., 2008, Funding regulations and risk sharing, OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions, no. 17, OECD Publishing.
 17. Schouten E., Robinson T., 2012, Defined ambition pensions - have the Dutch found the golden mean for retirement savings?, Pensions, vol. 17, issue 4.
 18. Van der Wurff A., Lundbergh S., Laros R., 2009, Risk sharing in Dutch pension schemes, [in:] Defining ambition: Views from the industry on achieving risk sharing, NAPF.
 19. Verheijden J., 2012, From average pay DB to collective DC. Defining the risk transfer, Netspar theses, Netspar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.4.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu