BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Tytuł
Problem identyfikacji centrów odpowiedzialności w szpitalu
Identification of Responsibility Centres in the Hospital
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (2), 2005, nr 1059, s. 407-417, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Szpitalnictwo, Centra odpowiedzialności
Hospital service, Responsibility centers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wykorzystanie koncepcji ośrodków odpowiedzialności daje możliwość stworzenia konkretnego systemu egzekwowania odpowiedzialności za cele stawiane poszczególnym ośrodkom. Po nadaniu pewnym komórkom czy obszarom działalności szpitala charakteru centrów odpowiedzialności będzie można oczekiwać, że centra te podejmą działania prowadzące do bardziej efektywnego wykorzystania tkwiącego w nich potencjału. Koncepcja ta, poprzez przyznanie wyznaczonym osobom odpowiedzialności za pewne dziedziny, sprawia, że lekarzom czy kierownikom komórek diagnostyki, dotychczas pozornie nie zainteresowanym ekonomią szpitala, powierzona zostaje zobowiązująca funkcja menedżera. Wdrożenie koncepcji zarządzania przez centra odpowiedzialności daje także podstawę do przeprowadzania restrukturyzacji jednostki. Kierownictwo zakładu jeszcze raz może przyjrzeć się dokładnie wzajemnym powiązaniom poszczególnych komórek oraz ocenić ich efektywność w kontekście wyniku, jaki osiągają, a jaki mogłyby osiągać, gdyby w pełni wykorzystały swój potencjał. Obserwacja samych centrów i analiza danych opisujących ich działania mogą się okazać cenną wskazówką przy podejmowaniu decyzji o sposobie dalszego funkcjonowania szpitala. (fragment tekstu)

Hospitals currently functioning in Poland are huge and complex organizations which not long ago found themselves in the free market reality. Current condition of the Public Health Care system requires, however, that individual units developed the existing systems of control and performance measurement. Each hospital in order to ensure the possibility of a stable growth needs to elaborate a suitable and adapted to individual conditions system of controlling, measuring and planning of costs and incomes related to them. A helpful solution is the conception of responsibility accounting centres. The article attempts to describe the sophisticated reality of a hospital from the perspective of managing through responsibility centres. The author describes sample usage of cost and income centres in a hospital. She also indicates the difficulties which arise when applying the solutions typical of commercial enterprises to hospitals, which are non-for-profit organizations functioning on a not fully competitive market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dauer G.F., Kardasz A., Podstawy tworzenia centrów kosztowo-wynikowych w szpitalu, ZT RN SKwP 1997 nr 39.
  2. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  3. Kardasz A., Tworzenie centrów kosztowych, [w:] Budżetowanie kosztów, red. E. Nowak., Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 1999.
  4. Nowosielski S., Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2001.
  5. Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2000.
  6. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 r. (DzU nr 91, poz. 408, ze zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu