BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pauka Marek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Uwarunkowania sprawnego funkcjonowania rynku pieniężnego
Conditions of Efficient Functioning of Money Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 13-20, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pieniężny
Money market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces integracji rynków finansowych ciągle jeszcze się nie zakończył, jednak już teraz wyraźne staje się ograniczenie znaczenia instytucji takich jak banki centralne. Rosnące w siłę organizacje globalne zaczynają coraz mocniej wykorzystywać możliwość szybkiego przesuwania kapitałów z jednego rynku lokalnego na drugi, a w następstwie takich decyzji wywoływane zostają lawiny reakcji mniejszych inwestorów. Mimo rosnącej płynności pozostałych segmentów rynku finansowego rynek pieniężny zawsze pozostanie miejscem, gdzie przy relatywnie niewielkim ryzyku będzie można stosunkowo szybko pozyskać środki na uzupełnienie niedoborów płynności lub zainwestować nadwyżki. I nawet mimo wysokiej zmienności stóp procentowych na "krótkim końcu" krzywej dochodowości, wynikającej z dużej nerwowości uczestników gry rynkowej i ich nadreaktywności, rynek ten będzie zawsze wybierany w sytuacji dużej niepewności co do rozwoju zdarzeń w przyszłości. Wówczas maksymalizowanie stóp zwrotu będzie tracić na znaczeniu na korzyść zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych środków finansowych. (fragment tekstu)

Money market as an essential component of the financial system consists of many segments. Each one plays an important role in the economy. It runs efficiently if some conditions are fulfilled. This is the subject of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Duwendag D., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Poltext, Warszawa 1995.
 2. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003.
 3. Pietrewicz J., Stawiński A., Rola rynku pieniężnego w zarządzaniu płynnością, "Bank i Kredyt", czerwiec 1995.
 4. Regulation (EC) No 2423/2001 of The European Central Bank of 22 November 2001 concerning the consolidated balance sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/2001/13) Anex 1 pkt. 7 L333 z 17.12.2001.
 5. Santillan J., Bayle M., Thygesen C., The Impact of the Euro on Money and Bond Markets. ECB Occasional Paper Series. No. 1, lipiec 2000.
 6. Sławiński A., Konsekwencje powstania i rozwoju rynku papierów skarbowych. "Bank i Kredyt" nr 1/1993.
 7. Sławiński A., Osiński J., Operacje otwartego rynku banku centralnego, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych. Warszawa 1995.
 8. Stigum M., The Money Market, Dow Jones Erwin, Homewood-III 1990.
 9. The Euro Money Market, European Central Bank, Frankfurt a/Main lipiec 2001.
 10. The Monetary Policy of the ECB, European Central Bank, Frankfurt a/Main 2001.
 11. The Single Monetary Policy in the Euro Area. General Documentation on Eurosystem Monetary Policy Instruments and Procedures, European Central Bank, Frankfurt a/Main kwiecień 2002.
 12. Zatryb G., Funkcjonowanie rynku pieniężnego w Polsce, Biblioteka Menadżera i Bankowca. Zarządzanie i Finanse, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu