BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Grzegorz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Techniki kontrolowania prawidłowości spływu należności
Accounts Receivable Monitoring Techniques
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 33-42, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Należności, Zarządzanie należnościami, Spłata zadłużenia
Receivables, Receivables management, Debt repayments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie należnościami w znacznym stopniu wpływa na poziom przychodów ze sprzedaży. A te z kolei bezpośrednio wpływają na przepływy pieniężne generowane przez przedsiębiorstwo. Zmiana polityki w zakresie należności wpływa na zmiany przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo. Także typ polityki ściągania należności, ma wpływ na poziom finansowania się długiem, przez co wpływa na koszt kapitału oraz ma wpływ na poziom zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa. Przedstawione w artykule metody nadają się do monitorowania należności w prawie wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ich prostota jest wystarczającą rekomendacją do ich powszechnego stosowania. Są spójne z głównym celem finansowym zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ wspomagają unikanie negatywnego wpływu zakłóceń w spływie wierzytelności, a co za tym idzie, wpływają na wzrost wartości przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The maximization of wealth of its owners is the basic financial aim in the management of the enterprise. Accounts receivable management contributes to the realization of this aim. The article presents the methods of monitoring accounts receivable accessible for enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, WN PWN Warszawa 1999.
 2. Brigham E.F., Gapenski L.C., Ehrhardt M.C., Financial Management, Theory and Practice. Dryden Press, Orlando 1999.
 3. Dickerson В., Campsey B.J., Brigham E.F., Introduction to Financial Management, Dryden Press, Fort Worth, 1995.
 4. Gropelli A., Nikbakht E., Wstęp do finansów, WIG-Press, Warszawa 1999.
 5. Hill N.C., Sartoris W.L., Short-Term Financial Management: Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1995.
 6. Klimczak В., Mikroekonomia, AE, Wrocław 1992.
 7. Maness T.S., Zietlow J.T., Short-Term Financial Management, The Dryden Press, Fort Worth, 1998.
 8. Michalski G., Leksykon zarządzania finansami, C.H.Beck, Warszawa 2004.
 9. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 10. Opler Т., Stulz R., Williamson R., The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings, "Journal of Financial Economisc" 1999, nr 52.
 11. Scherr F.C., Modern Working Capital Management. Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1989.
 12. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu