BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejasz-Świątkiewicz Marta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Tytuł
Finansowe determinanty zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
Financial Determinants of Housing Needs Fullfilment
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 75-88, rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Potrzeby mieszkaniowe, Zaspokojenie potrzeb, Mieszkalnictwo, Finansowanie mieszkalnictwa
Housing needs, Meet needs, Housing, Housing financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono modele finansowania mieszkalnictwa oraz omówiono rolę państwa w procesie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

This article presents theoretical models of housing financing and their practical usage. The main thesis is that housing market is not perfect and cannot react automatically. Thus it needs some support from public funds and specially adapted financial instruments to fullfil housing needs of society. As the biggest problem is connected with too small demand, instruments must be directed to the housing consumers (owners and renters). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H., Jędrzejewska K., Mikroekonomia. Gospodarka rynkowa i podstawy zachowania konsumenta, ODDK, Gdańsk 2002.
 2. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa. PWE, Warszawa 1987.
 3. Andrzejewski A., Kulesza H., Ekonomika i organizacja gospodarki mieszkaniowej. PTE. Wroclaw 1968.
 4. Brueggeman W., Fisher J., Stone L., Real Estate Finance, Irwin Inc., Homewood 1989.
 5. Bryx M., Kierunki pożądanych zmian w polityce mieszkaniowej, "Sprawy Mieszkaniowe" 2001 nr 1 -2.
 6. Cullis J., Jones P., Public Finance and Public Choice, Oxford University Press 1998.
 7. Deręgowska H. (red.), Mieszkalnictwo w wybranych krajach Unii Europejskiej, IGM. Warszawa 1996.
 8. Domańska E., Wokół interwencji państwa w gospodarką. Keynes, Friedman, Laffer, Kennedy. Reagan i inni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 9. Dominiak W., Systemy oszczędnościowo-kredytowe na mieszkanie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, IGM, Warszawa 1998.
 10. Fedorowicz Z., Racjonalny system finansowy. Główne kierunki reformy, PWE, Warszawa 1984.
 11. Fitzgibbons A., The Nature of Macroeconomics. Instability and Change in the Capitalist System', MPG Books Ltd., Great Britain 2000.
 12. Frank R., Microeconomics and Behavior, McGraw-Hill Inc., New York 1991.
 13. Gawrzyński J., Wydatkowanie środków publicznych na mieszkalnictwo w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej, IGM, Warszawa 1998.
 14. Gorczyca M., Polski dysparytet mieszkaniowy na tle wybranych krajów, GUS, Warszawa 1996.
 15. Greene M., Dince R., Personal Financial Management, South Western Publishing Co., Cincinnati 1983.
 16. Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and New Directions, red. J. Aliena, I. Ambrose'a, E. Kaltenberg-Kwiatkowska, Internal Council for Building Research Studies and Documentations CIB 189 1996.
 17. Kaas L., Dynamic Macroeconomics with Imperfect Competition, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1999.
 18. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
 19. Lundqvist L.J., Housing Policy & Equality. A Comparative Study of Tenure Conversions and their Effects, Croom Helm, London 1986.
 20. Milewska K., Raj dla klienta, "Rzeczpospolita" z dnia 2.04.2001 r.
 21. Nasiłowski M., Historia myśli ekonomicznej - dlaczego studiujemy? Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1998.
 22. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 23. Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy, dług publiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 24. Podgórska M., Koniunktura w budownictwie - II kwartał 2003, Biuletyn nr 39,IRG SGH, Warszawa 2003.
 25. Profesor Adam Andrzejewski i jego dzieło. Wybór pism, A. Stasiak, M. Cesarski (red.). Biuletyn PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 196, Warszawa 2001.
 26. Spychalski G., Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 27. Szubert-Zarzeczny U., Relacje ekonomia-polityka w nowożytnej myśli ekonomicznej. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2001.
 28. Trześniowska J., Budownictwo mieszkaniowe, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2001 nr 2.
 29. Tvede L., The Psychology of Finance, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 1999.
 30. Wallerstein I., Granice konserwatyzmu gospodarczego, http://fbc.binghamton.edu/63-pl.htm (22.08.2003).
 31. Wofford L., Clauretie Т., Real Estate, John Wiley & Sons, New York 1992.
 32. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu