BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poszwa Michał (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Rachunek wyboru formy opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
The Decisive Account of Choosing the form of Taxation on Revenue for Natural Person Running Business Activities
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 104-116, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Opodatkowanie
Individual income tax, Taxation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Występowanie w praktyce różnych form podatku dochodowego powoduje konieczność stosowania odpowiednich procedur ich wyboru. Podmioty optymalizujące osiągane wyniki dążą bowiem do minimalizacji obciążenia podatkowego. Porównanie różnych form podatku dochodowego możliwych do zastosowania przez podatników - osoby fizyczne - prowadzi do wniosku, że im wyższe dochody, tym korzystniejszy jest podatek ogólny liniowy względem podatku progresywnego oraz tym korzystniejsza karta podatkowa względem podatku ogólnego. Ponadto im wyższe przychody, tym karta podatkowa jest korzystniejsza względem ryczałtu ewidencjonowanego. Z kolei im wyższa dochodowość sprzedaży, tym korzystniejszy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych względem ogólnego podatku dochodowego. W każdym przypadku analiza opłacalności formy podatku dochodowego musi uwzględniać przysługujące odliczenia od podstawy opodatkowania oraz od podatku, a więc indywidualną sytuacją podatnika. (fragment tekstu)

In the account of tax income both revenues and costs must be taken into consideration. Proper qualification of the costs of gaining the income may cause a particular problem. It requires not only correct identification and measurement but also adequate settlements of tax costs. Those settlements concern ascribing costs to particular months and years, regarding costs of auxiliary units and right presentation of indirect costs. The way of keeping tax cost settlements influences the valuation of the correctness of tax settlements as well as the gained tax saving. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Obwieszczenie ZUS z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w marcu, kwietniu i maju 2004 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.
  2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawych (DzU 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2000. nr 14. poz. 176 ze zm.).
  4. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu