BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alyeksyeyev Ihor (Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine), Pozniakova Olena (Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine)
Tytuł
Transformation of Ownership of the Banking System in Poland and Ukraine: Problems and Prospects
Transformacja własności systemu bankowego w Polsce i na Ukrainie: problemy i perspektywy
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 1, s. 33-48, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Przekształcenia własnościowe, System bankowy, Banki państwowe, Prywatyzacja, Koncentracja
Ownership transformations, Banking system, State banks, Privatisation, Concentration
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G18, G21, G28, H110, H130, L1, L4
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina, Polska
Ukraine, Poland
Abstrakt
Artykuł zajmuje się problematyką transformacji własności systemu bankowego na Ukrainie i w Polsce, w tym udaną prywatyzacją banków państwowych w Polsce. Analizie został poddany stan przygotowania ukraińskiego systemu bankowego do prywatyzacji. Korzystając z metody obliczania skoncentrowania kapitału oraz używając wskaźników udziału jednostki w rynku (Pj), stopnia koncentracji i wskaźnika Herfidahla-Hirschmana, ustalono, że poziom koncentracji systemu bankowego na Ukrainie w ostatnich latach wzrósł. Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację, możemy przyjąć, że zwiększona koncentracja w obrębie normalnego zakresu jest formą konsolidacji. Niemniej ze względu na występujący obecnie na Ukrainie problem ukrytych monopoli, transformacja własności w systemie bankowym wymaga szczególnej uwagi ze strony nadzoru bankowego w celu oceny możliwych społeczno-ekonomicznych konsekwencji koncentracji.(abstrakt oryginalny)

The article deals with the issues of transformation of ownership of the banking system in Ukraine and Poland. Poland's experience of successful privatization of the state banks has also been discussed. The place of the state banks preparing for privatization in the banking system of Ukraine has been analysed. By using the method of calculating the concentration of capital by the indicators of the share of the entity in the market (Pj), concentration ratio CRn and the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), it has been found that the concentration level of the banking system in Ukraine in recent years is growing. Given the unstable situation, we can assume that the increased concentration within the normal range is a form of consolidation. However, given the current problem of hidden monopolies in Ukraine today, the transformation of ownership in the banking sector needs special attention of banking regulators to assess the possible socio-economic consequences of concentration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antymonopol'nyy komitet Ukrayiny, 2015, Pro zatverdzhennya polozhennya pro poryadok podannya zayav do Antymonopol'noho komitetu Ukrayiny pro poperednye otrymannya dozvolu na kontsentratsiyu sub'yektiv hospodaryuvannya, no. 236/96.
 2. Antymonopol'nyy komitet Ukrayiny, 2016, Zvit Antymonopol'noho komitetu Ukrayiny za 2015 r., Kyiv.
 3. Knosala E., 2007, Zadania publiczne, formy organizacyjnoprawne ich wykonywania i nowe pojęcia - zakres niektórych problemów do dyskusji nad koncepcją systemu prawa administracyjnego, [in:] Zimmermann J. (ed.) Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 4. Krawczyk M., Lopez-Lopez J., 1993, The role of government in Poland`s economic transition: Ideas and experience from the recent past, The Columbia Journal of World Business, vol. 28, no. 1, pp. 180-187.
 5. Lachowski S., 1998, Prywatyzacja sektora bankowego jako czynnik wspomagający długofalowy wzrost gospodarczy, Bank i Kredyt, nr 7/8.
 6. Lartsev V., Klyuchykov H., 2001, Kratkyy ocherk ystoryy pryvatyzatsyy v Ukrayne, Polyhraf-Ynform, Kiev.
 7. Leont'ev A., 2010, Predposylky y prychyny kontsentratsyy kapytala v bankovskom sektore, Vesnyk Samarskoho hosudarstvennoho ekonomycheskoho unyversyteta, no. 11 (73), pp. 47-51.
 8. Ministerstvo finansiv Ukrayiny, 2016, Zasady stratehichnoho reformuvannya derzhavnoho bankivs'koho sektoru, Kyiv.
 9. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, 2015, Ukraine's TOP-100 state-owned enterprises. Full year 2014, Kyiv.
 10. Patena W., Błaszczyk B., 2016, Post-privatization corporate performance in Poland. Evidence from companies privatized in 2008-2011, https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=WCCE2015&paper_id=206.
 11. Prokopov O., 2014, Istoriya rozvytku ta mekhanizm podal'shoho vdoskonalennya konkurentnoyi polityky Ukrayiny, Ekonomichnyy visnyk NTUU "KPI", no. 11, pp. 14-19.
 12. Rashkovan V., Kornylyuk R., 2015, Kontsentratsiyabankivs'koyisystemyUkrayiny: mifyifakty, Visnyk- NBU, №234, s. 6-38.
 13. Ryabchenko O., 2000, Pryvatyzatsiya u promyslovomu sektori ekonomiky Ukrayiny, avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk: spets. 08.02.03, Dnipropetrovs'k.
 14. Skyba M., 2010, Pryvatyzatsiya yak instrument strukturnykh peretvoren' v ekonomitsi Ukrayiny: ponyattya, osnovni problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya, Visnyk Natsional'noyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny, no. 4, pp. 125-133.
 15. UNDP, 2015, Human Development Report 2015, United Nations Development Programme, New York, http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_statistical_annex.pdf (access 6.11.2016).
 16. United Nations, 1999, Privatization and Regulation in Developing Countries and Economies in Transition, report, New York, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan000152.pdf.
 17. Warsaw Stock Exchange, 2015a, Oshchadbank. Discussion materials, Kiev.
 18. Warsaw Stock Exchange, 2015b, Privatization experience in Poland 1989-2015, Kiev.
 19. Warsaw Stock Exchange, 2015c, Warsaw Stock Exchange: The most dynamic market in the CEE, Warsaw.
 20. WEF, 2015, The Global Competitiveness Report 2015-2016, World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf (access 6.11.2016)
 21. http://me.gov.ua/]Documents/List?lang=uk-UA&id=40a27e1b-8234-43d3-a37f-c4c752729fca&- tag=FinansovaZvitnistPidprimstv (access 10.11.2016).
 22. http://vashbankir.com/analytics-banking/capital-concentration.html (access 6.11.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.1.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu