BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondrat Iryna (Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine), Kots Olha (Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine)
Tytuł
Evaluating the Nexus Between Financial Deepening and Economic Growth: Evidence from Ukraine
Ocena relacji między pogłębianiem się rynku finansowego i wzrostem gospodarczym: dowody z Ukrainy
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 1, s. 49-64, tab., bibliogr. 18 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Wzrost gospodarczy, Sektor bankowy, Analiza regresji, Regresja wielokrotna
Financial markets, Economic growth, Banking sector, Regression analysis, Multiple regression
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E44, G10, G22
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W niniejszej pracy sprawdzamy systemowe problemy ukraińskiego sektora bankowego i oferujemy rozwiązania. Głównym celem badania jest analiza relacji między pogłębianiem się rynku finansowego i wzrostem gospodarczym na Ukrainie poprzez oszacowanie kilku modeli regresji wielokrotnej z okresu od 1993 do 2015 roku. Jako wskaźnik wzrostu gospodarczego był wykorzystywany wzrost realnego PKB per capita. Kredyt wewnętrzny dla sektora prywatnego (% PKB) był stosowany jako miara głębokości rynku finansowego. W badaniu stwierdzono, że pogłębianie się rynku finansowego powoduje nieznaczny wpływ na wzrost gospodarczy Ukrainy. Niski poziom oddziaływania jest wskaźnikiem ograniczoności kredytowej sektora realnego. Oznacza to, że sektor bankowy jeszcze nie stał się realną siłą napędową wzrostu gospodarczego na Ukrainie. W badaniu sugeruje się twierdzenie, że decydenci powinni zaprojektować politykę, która będzie zachęcać do kredytowania realnej gospodarki, zwłaszcza produkcji wysokich technologii, małych i średniej wielkości firm, jak również do mikrofinansowania na rzecz wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia.(abstrakt oryginalny)

In this paper systemic problems of Ukrainian banking sector are reviewed and the solutions are offered. The main objective of the study is to examine the relationship between a financial deepening and economic growth in Ukraine by estimating several multiple regression models over the 1993 to 2015 period. A real GDP growth per capita was used as an indicator for the economic growth. The domestic credit to private sector (% of GDP) was used as an index of financial depth. The study concludes that financial deepening causes a slight impact on the economic growth of Ukraine. A low level of impact is an indicator of a limitedness of lending to the real economy. This means that banking sector has not become the real driving force of the economic growth in Ukraine yet. The study suggests a statement that policy makers should design the policies which will encourage lending especially high tech production, small and mid-size business, micro financing to the real economy to promote economic growth and increase employment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Azarenkova G., Olefir Y., 2015, Assessment of the influence crisis of 2008-2009 on the banking system of Ukraine, European cooperation, Warsaw, pp. 36-43.
 2. Berglöf E., Bolton P., 2002, The great divide and beyond: Financial architecture in transition, The Journal of Economic Perspectives, no. 16 (1), pp. 77-100.
 3. Caporale G.M., Rault C., Sova R., Sova A., 2009, Financial development and economic growth: Evidence from ten new EU members, Discussion papers, http://www.diw.de/english/products/publications/discussion_papers/27539.html.
 4. Goldsmith R.W., 1969, Financial Structure and Development, Yale University Press, New Haven.
 5. https://bank.gov.ua.
 6. http://data.worldbank.org. https://bank.gov.ua.
 7. http://ebrd.com.
 8. http://ukrstat.gov.ua.
 9. http://tradingeconomics.com.
 10. King R.G., Levine R., 1993, Finance, entrepreneurship and growth: Theory and evidence, Journal of Monetary Economics, no. 32(3), pp. 513-542.
 11. Levine R., 1997, Financial development and economic growth: Views and agenda, Journal of Economic Literature, no. 35(2), pp. 688-726.
 12. Levine R., 2005, Finance and growth: Theory and evidence, handbook of economic growth, [in:] Aghion P., Durlauf S. (eds.), edition 1, vol. 1, pp. 865-934.
 13. Lucas R.E., 1988, On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics, No. 22(1), pp. 3-42.
 14. Meier G.M., Seers D., 1984, Pioneers in Development, World Bank, Washington D.C.
 15. Robinson J., 1952, The Generalization of the General Theory, [in:] The Rate of Interest and Other Essays, Macmillan, London, pp. 69-142.
 16. Schumpeter J., 1911, The Theory of Economic Development, (reprinted 1969), Oxford University Press, Oxford.
 17. Shaw E.S., 1973, Financial Deepening in Economic Development, Oxford University Press, New York.
 18. Slav'yuk R., Shkvarchuk L., Kondrat I., 2017, Financial market imbalance: reasons and peculiarities of occurrence in Ukraine, Investment Management and Financial Innovations, no. 14(1-1), pp. 227-235.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.1.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu