BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryszawska Bożena (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Role of Banks in Sustainable and Digital Transition
Rola banków w zielonej i cyfrowej transformacji
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 1, s. 65-74, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Banki, Rozwój zrównoważony, Zielona gospodarka, Uwarunkowania transformacji gospodarki, Cyfryzacja
Banks, Sustainable development, Green economy, Determinant of economic transformation, Digitization
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q01, Q54, Q56, G23
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego badania jest określenie, jak zrównoważony rozwój i cyfryzacja wpływają na banki. Główne tezy można wyrazić następująco: zielona i cyfrowa transformacja zmienia rolę i funkcję banków oraz ma wpływ na produkty i usługi oferowane przez banki. Banki są jednym z głównych aktorów wielopoziomowego procesu trasformacji w stronę gospodarki niskoemisyjnej. W artykule wykorzystano podejście wielopoziomowe stworzone przez F. Geelsa. Pierwsza część artykułu jest przeglądem literatury dotyczącej zielonej i cyfrowej transformacji. W części drugiej przedstawiono poszczególne podmioty zaangażowane w proces transformacji gospodarki. W końcowej części omawiana jest zmiana roli i struktury banków w warunkach cyfryzacji i zielonej transformacji.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to identify how the sustainability and digital transition influence banks. The main thesis can be expressed as follows: sustainability transition and digital transition are changing the role and function of banks, especially the products and services offered by banks. Banks are one of main actors of a broader, multi-level governance designed to support the transition to smart, efficient and low carbon economy. The framework's structure is based upon the multi-level perspective on socio-technical transitions created by F.W. Geels. The first section of this paper presents the most popular approaches to the problem at hand, as reported in professional literature. Section two presents characteristics of the various actors involved in the anticipated transformation of the economy. The third section discusses the changing roles and frameworks of banks associated with the notion of the broader concept of sustainability and digitalization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Digital Innovation in Bank, Intel, Red Hat, 2016, https://www.sifma.org/resources/general/digital-innovation-in-banks-it-infrastructure-modernization-accelerates-progress (access 10.03.2017).
  2. Geels F.W., 2011, The multi-level perspective on sustainability transitions: Responses to seven criticisms, Environmental Innovation and Societal Transitions, vol. 1, no. 1, pp. 24-40.
  3. Geels F.W., 2013, The impact of the financial-economic crisis on sustainability transitions: Financial investment, governance and public discourse, Environmental Innovation and Societal Transition, no. 6, pp. 67-95.
  4. Green Climate Fund, 2015, Investment Opportunities for the Green Climate Fund, Elements Issue 02, November.
  5. Guez H., Zaouati P., 2015, Positive Finance. A Toolkit for Responsible Transformation, Greenleaf Publishing, London.
  6. Khan S., 2016, Leadership in the digital age - A study on the effects of digitalisation on top management leadership, Stockholm Business School Master Thesis 30 HP, Stockholm, https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:971518/FULLTEXT02.pdf (access 10.03.2017).
  7. Loorbach D.A., Lijnis Huffenreuter R., 2013, Exploring the economic crisis from a transition management perspective, Environmental Innovation and Societal Transitions, vol. 6, no. 1, pp. 35-46.
  8. McIntosh M., 2013, The Necessary Transition. The Journey towards the Sustainable Enterprise Economy, Greenleaf Publishing, London.
  9. Merriman N., From banks to banking - a new era of customer focused innovation in financial services, http://www.ukfintech.com/future-of-fintech/from-banks-to-banking-a-new-era-of-customer-focused-innovation-in-financial-services (access 10.03.2017).
  10. Røpke I., 2013, Sustainability transitions in the perspective of ecological macroeconomics, The 10th Biennial Conference of the European Society for 6. Ecological Economics, European Society for Ecological Economics, Lille.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.1.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu