BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Półtorak Bogusław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Znaczenie i rola rynku międzybankowego w finansowaniu działalności banku hipotecznego
The Role of the Inter-Bank Market in the Financing of the Mortgage Bank
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 142-150, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rynek międzybankowy, Banki hipoteczne, Źródła finansowania
Interbank market, Mortgage banks, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba określenia roli, jaką może pełnić rynek międzybankowy w finansowaniu specjalistycznego banku hipotecznego. Pożyczki udzielane na tym rynku są przedstawione jako uzupełniająca forma finansowania jego działalności, szczególnie na tle możliwej (choć w ograniczonym zakresie) działalności depozytowej kierowanej do podmiotów sektora niefinansowego. Zbadane zostaną również kwestie związane z potencjałem rozwojowym rynku międzybankowego i określone kierunki jego możliwego rozwoju w Polsce. (fragment tekstu)

This paper presents ways, conditions, mechanism and development of inter-bank market as a source of Polish mortgage bank financing. The author analyses deposits of non-financial institutions as a source of Polish mortgage bank, too. Next he compares those two ways. Development of the inter-bank market in Poland depends on the activities of the commercial banks. The commercial banks may gain a lot in this area. In this paper the author tries to identify and point out the main factors that will participate in the change and increase of the role of inter-bank market in financing of Polish mortgage banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Ladko A., Wybrane instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994.
  3. Pyka I., Struktura i kierunki zmian tynku finansowego w procesach globalizacji, [w:] I. Pyka (red.), Rynek pieniężny i kapitałowy, AE, Katowice 2001.
  4. Roth P., Rynki walutowe i pieniężne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
  5. Sławiński A., Osiński J., Międzybankowy rynek pieniężny, [w:] Z. Polański (red.), Rynek pieniężny w Polsce w końcu lat dziewięćdziesiątych, stan i perspektywy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1999.
  6. Sławiński A., Rynek pieniężny, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański (red.), System finansowy w Polsce - lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  7. Sytuacja finansowa banków w 2002 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa maj 2003.
  8. Świat pieniądza. Wyniki instytucji finansowych, "Rzeczpospolita" 2 czerwca 2003.
  9. Trzcińska A., Osiński J., Sławiński A., Rynek finansowy w Polsce 1998-2001, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu