BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczerbiński Andrzej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Rachunkowość a upadłość
Accounting in Bankruptcy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 261-265, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Postępowanie upadłościowe, Prawo upadłościowe, Rachunkowość
Bankruptcy proceedings, Bankruptcy law, Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawa z 29 września o rachunkowości w zakresie obowiązków związanych z rachunkowością jednostek postawionych w stan upadłości, mimo braku pełnej spójności, współgrają ze sobą. Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszą się przede wszystkim do jednostek kontynuujących działalność, z wyjątkiem przepisów wprost odnoszących się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość. W praktyce jednak nie wprowadzaj to zasadniczych wątpliwości czy niedogodności dla osób wykonujących obowiązki w zakresie rachunkowości. (fragment tekstu)

The bankruptcy declaration affects entrepreneur's accounting proceeded according to the Accountancy Act. At the moment of bankruptcy declaration, an official receiver or a forced manager becomes a company's chief, responsible for the fulfillment of accountancy obligations. The aim of the paper is to define these obligations in the context of the Accountancy Act and Bankruptcy Act. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gurgul S., Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
  2. Jakubecki A., Zedier F., Prawo upadłościowe i naprawcze, Zakamycze 2003.
  3. Księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe jednostki postawionej w stan upadłości, "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości" nr 2, Wydawnictwo podatkowe Gofin 2003.
  4. Leksykon rachunkowości, red. E. Nowak, PWN, Warszawa 1996.
  5. Łodziana A., Rachunkowość w jednostkach zagrożonych upadłością, "Rachunkowość" 2003 nr 1.
  6. Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2002.
  7. Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 1996.
  8. Stadtmüller R., Księgowość, kalkulacja i sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWN, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu