BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczyk-Strzała Elżbieta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Kwalifikacja wydatków remontowych na środki trwałe w świetle orzecznictwa sądowego
The Qualification of Fixed Assets Reparation Expenses in the Light of NSA Verdicts
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 266-270, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Remonty, Ulgi podatkowe
Repairs, Tax incentives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kwalifikacja wydatków poniesionych jako remontowe, choć z pozoru nie stanowi problemu, w praktyce budzi wiele kontrowersji. Pojawiające się często między podatnikami a organami podatkowymi spory wynikają z tego, że w większości przypadków podatnicy dążą do zaklasyfikowania poniesionych wydatków do remontowych, a dzięki temu do zaliczenia ich bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast organy podatkowe i skarbowe dążą do zakwalifikowania tych nakładów jako ulepszenia środków trwałych, wówczas bowiem podatnik może zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów jedynie w formie odpisów amortyzacyjnych. U źródła tych niejednoznacznych interpretacji leży brak definicji pojęcia "remont" w przepisach podatkowych. W tej sytuacji podatnicy bardzo często odwołują się do orzecznictwa sądowego. (fragment tekstu)

The above article has been dedicated to the roles which NSA verdicts play in the field of fixed assets reparation expenses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Guzek L., Skutki ulepszenia lub remontu środka trwałego, "Gazeta Prawna" nr 94(950) z 15.05.2003 r.
  2. Wojciechowska I., Pochopne decyzje nie procentują, "Gazeta Prawna" nr 72 (928) z 11-13.04.2003 r.
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU nr 137 poz. 926. z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2000 nr 14 poz. 176, z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU z 2000 nr 54 poz. 654, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu