BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzeszowski Wojciech Dawid (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Finansowe instrumenty zabezpieczające w księgach rachunkowych
Financial Hedging Instruments in the Accounting Books
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 271-276, rys., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Księgi rachunkowe, Instrumenty finansowe
Accounting books, Financial instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia zysków z przeprowadzanych operacji, stara się także unikać niepotrzebnego ryzyka. W tym celu podejmuje działania, które mają to ryzyko obniżyć i zwiększyć pewność działania. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie finansowych instrumentów zabezpieczających. Operacje na instrumentach finansowych wiążą się z koniecznością ich ewidencji w księgach rachunkowych. Problemy z tym związane będą przedmiotem rozważań niniejszego artykułu. (fragment tekstu)

Financial hedging instruments can be used as a method of limiting the risk of business operations. The use of such instruments requires their recording in the accounting books. Issues related to the above are discussed in the following article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z dnia 22 grudnia 2001 r.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
  2. Ustawa o rachunkowości (DzU 2002 nr 76, poz. 694 oraz 2003 nr 60, poz. 535. nr 124, poz. 1152. nr 139, poz. 1324, nr 229, poz. 2276).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu