BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalak Robert (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wartość zapasów produktów gotowych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości a wskaźniki finansowe
Stock Value of Products in the Accountacy Act and Financial Ratios
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 348-355, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Zapasy, Ustawa o rachunkowości, Wskaźniki finansowe
Inventories, Accounting Act, Financial indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiany wprowadzone w ustawie o rachunkowości w zakresie ustalania kosztów wytworzenia produktu nie tylko przybliżyły rozwiązania polskie do rozwiązań europejskich, zawartych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR 2), ale również urealniły wartość zapasów i wyniku finansowego zawartych w sprawozdaniu finansowym. Jednocześnie pozwoliły na wprowadzenie nowej jakości w tworzenie wskaźników finansowych na potrzeby wewnętrzne jednostki gospodarczej, uwzględniającej zmienność kosztów i poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych. (fragment tekstu)

Changes in the Accountancy Act related to calculating the cost of producing a product affect stock level and financial results. It means that financial ratios are based on these economic categories can show different value in relation to previous periods. Changes have caused also new possibilities for creating new ratios that could be used by analysts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drury C., Rachunek kosztów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  2. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2003.
  3. Lucey T., Management Accounting, DP Publications Ltd, Londyn 1992.
  4. Sieipińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu