BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hys Katarzyna (Politechnika Opolska), Domagała Antoni (Wyższa Szkoła Biznesu)
Tytuł
Ergonomia pracy operatora na stanowisku półautomatycznym
Ergonomics of Work at the Semi- Automatic Position
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 12, s. 382-400, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Organizacja pracy, Ergonomia, Normowanie pracy
Work organisation, Ergonomics, Standardization of work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kwestie ergonomii stanowią elementarne zagadnienia w każdym środowisku pracy. Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie badań oraz zaproponowanie zmian usprawniających pracę operatora w zakresie działań ergonomii ukierunkowanych na usprawnienie techniki i środowiska pracy. Badaniem objęte zostało półautomatyczne stanowisko pracy operatora pracującego w branży motoryzacyjnej. Do analizy ergonomii pracy operatora wykorzystano metodę służącą do normowania czasu pracy - Methods Time Measurement (MTM). W rezultacie przeprowadzonych analiz ustalono, że prawidłowe zastosowanie metodologii MTM pozwala na równoległe wykonanie analizy ergonomicznej pracy operatora i jednocześnie - pomiaru czasu pracy. Ponadto za kluczowe uznano także popularyzację wiedzy i osiągnięć ergonomii w badanym zakresie.(abstrakt oryginalny)

Issues of the ergonomics constitute elementary issues in every workplace. Conducting research and suggesting changes streamlining the work are a purpose of the present article. This work is regarding the semi-automatic position of the operator in the range of activities of ergonomics directed at streamlining technology and the workplace. A semi-automatic workstation of the operator working in the automotive industry was provided with the examination. A method being used to standardize working hours was used for analysis of the work study of the operator - Methods Time Measurement (MTM). As a result conducted analyses were established correct applying MTM methodology lets the ergonomie work the parallel performance of analysis of operstor and simultaneously - of measurement of working. Moreover were regarded crucial also popularization of the knowledge and achievements of the ergonomics in the examined scope. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ćwirko H., 2011, Rys historyczny ergonomii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, w: Górska E. (red.), Praktyka stosowania ergonomii, Biuletyn, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, s. 9-18.
 2. Drążkiewicz A., 1972, Metoda normatywów elementarnych MTM - 1, Wydawnictwo WNT, Warszawa, s. 39-40, 48, 50.
 3. Franus E., 1992, Struktura i ogólna metodologia nauki ergonomii, Universitas, Kraków.
 4. Gedliczka A., 2001, Atlas miar człowieka - Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa.
 5. Górska E. (red.), 2010, Ergonomia dla przyszłości, Biuletyn, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, s. 10, 75-79.
 6. Grzelczak A., 2014, Ergonomia w organizacji pracy. Analiza wybranych aspektów na przykładzie Metody Ruchów Elementarnych, Zeszyt naukowy Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 63, s. 77-89.
 7. Hys K., 2014, Tools and methods used by the Polish leading automotive companies in quality management system. Results of empirical research, Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering, Publisher: International OCSCO World Press, Vol. 63(1), pp. 30-37.
 8. Jastrzębowski W.J., 1997, Rys Ergonomji, czyli Nauki o Pracy opartej na prawdach poczerpniętych z Nauki Przyrody, Przyroda i Przemysł, Poznań 1857, przedruk opublikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, s. 29-37.
 9. Kennedy C., 2007, Guide to the management gurus, Random House Business, London.
 10. Kubiak E., Nakonieczna-Kisiel H., 1999, Ekonomia. Makroekonomiczne podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa.
 11. Lebuda A., Roszak M., Nowosielski R., 2015, Appraisal of the effectiveness of chosen management processes. International Journal of Materials and Product Technology, 50(3-4), pp. 319-339.
 12. Międzynarodowe Stowarzyszenie Ergonomiczne (IEA), Definition and Domains of Ergonomics, http://www.iea.cc/whats/index.html, dostęp z dnia 10.07.2017 r.
 13. MTM - metoda podstawowa, 2004, Deutsche MTM- Vereinig e. V., Hamburg, s. 45-47.
 14. Muszyński Z., 2016, Rozwój ergonomii w Polsce i na świecie, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 29, nr 1, s. 87-100.
 15. Nowacka W.Ł., 2010, Ergonomia i ergonomiczne projektowanie stanowisk pracy, Politechnika Warszawska, Warszawa, s. 20-21.
 16. Roszak, M.T. , 2014, The synergy of the interaction of methods and tools of management on the technologies of material processes, Archives of Materials Science and Engineering, 66(2), pp. 81-92.
 17. Żurek J., Cieślak R., Duras T., 2011, Metody badania czasów montażu sprężarki klimatyzacji metodami chronometrażu i MTM, Technologia i automatyzacja montażu, nr 2.
 18. Żurek J., Ciszak O., Cieślak R., Suszyński M., 2006, Metody badania czasu pracy w procesie montażu, Technologia i automatyzacja montażu, nr 3, s. 43-46.
 19. Żurek J., Ciszak O., Cieślak R., Suszyński M., 2007, Dobór metod badania czasu pracy w procesie montażu, Technologia i automatyzacja montażu, nr 2 i 3, s. 30-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu