BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kazimierczak Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Matykowski Roman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Sieć publicznych placówek ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim i ich dostępność przestrzenna
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 40, s. 107-126, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
System ochrony zdrowia, Szpitalnictwo
Health care system, Hospital service
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie, Poznań
Greater Poland Voivodeship, Poznan
Abstrakt
Celem opracowania jest charakterystyka rozmieszczenia różnorodnych publicznych placówek ochrony zdrowia w układzie miejscowości (i powiatów) województwa wielkopolskiego. Przedstawiono konfigurację przestrzenną placówek podstawowej opieki zdrowotnej, szpitali oraz hospicjów i ośrodków medycyny paliatywnej. Wykorzystując model potencjału, także w jego zmodyfikowanych ujęciach różnic potencjału demograficznego i podstawowej opieki zdrowotnej i tzw. modelu Huffa, wyznaczono różnice w dostępności przestrzennej niektórych rodzajów placówek zarówno w skali województwa, jak i miasta Poznania.(abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bucklin L. 1971. Retail gravity model and consumer choice: a theoretical and empirical critique. Economic Geography, 47, 1.
 2. Chojnicki Z. 1966. Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. Studia KPZK, 14.
 3. Czyż T. 1996. Zastosowanie modelu potencjału ludności w regionalizacji strukturalnej Polski. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 45-67.
 4. Domański R. 1963. Zespoły sieci komunikacyjnych. Prace Geograficzne IG PAN, 41.
 5. Domański R. 1970. Syntetyczna charakterystyka obszaru na przykładzie Okręgu Przemysłowego Konin-Łęczyca-Inowrocław. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 6. Frączkiewicz-Wronka A. 2005. Perspektywa terytorialna w kształtowaniu i realizacji celów publicznych w obszarze ochrony zdrowia. [W:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 15-89.
 7. Grochowski M. 1988. Rejonizacja służby zdrowia a dostępność usług medycznych. Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Rozwój Terytorialny, 15. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 8. Guzik R. 2003. Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 9. Huff D.M. 1963. A probalistic analysis of shopping centre trade areas. Land Economics, 39: 81-90.
 10. Malczewski J. 1989. Przestrzenna organizacja systemu placówek podstawowej ochrony zdrowia (na przykładzie dzielnicy Warszawa-Wola). Dokumentacja Geograficzna, IGiPZ PAN, 1.
 11. Matykowski R. 1990. Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań.
 12. Matykowski R., Dominik A. 2010. Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004-2007. Przegląd Geograficzny, 82, 2: 257-279.
 13. Michalski T. (red.) 2002. Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji zdrowotnej, systemu bezpieczeństwa i usług medycznych w województwie pomorskim. Wydawnictwo EJB, Gdynia.
 14. Moseley M.J. 1979. Accessibility: the rural challenge. Methuen, London.
 15. Pirie G.H. 1979. Measuring accessibility: a review and proposal. Environment and Planning, A, 11: 299-312.
 16. Ratajczak W. 2011. Potencjał a dostępność przestrzenna. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż, W. Ratajczak (red.), Model potencjału - podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 145-153.
 17. Taylor Z. 1999. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 171.
 18. Taylor Z., Józefowicz I. 2012. Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II. Przegląd Geograficzny, 84, 4: 529-558.
 19. Thrift N. 1977. An introduction to time-geography. Concept and Techniques in Modern Geography, 13. The Institute of British Geographers, London.
 20. Wiśniewski S. 2016. Spatial accessibility of hospital healtcare in Łódź voivodeship. Questionnes Geographicae, 35, 4: 157-166.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu