BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipieta Agnieszka (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Malawski Andrzej (Cracow University of Economics, Poland / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Comparative Analysis of Mechanisms of Schumpeterian Evolution
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2018, vol. 14, nr 1, s. 7-28, bibliogr. s. 27
Tytuł własny numeru
Innovation, Entrepreneurship and Psychological Traits as Factors Influencing Productivity
Słowa kluczowe
Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera, Analiza porównawcza, Ekonomia Debreu
J. Schumpeter theory of economic development, Comparative analysis, Debreu economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D41, D50, O31
streszcz., summ., This work is partially supported by the National Science Centre in Poland, GRANT 2014/13/B/HS4/03348.
Abstrakt
Niniejszy artykuł powstał w ramach programu badawczego dotyczącego modelowania wizji rozwoju innowacyjnego Schumpetera w aparacie pojęciowym teorii ogólnej równowagi Arrowa-Debreu. Aby analizować zmiany w sferze produkcji oraz całej gospodarce wykorzystano pojęcie rozszerzenia systemu ekonomicznego oraz jego podsystemów, co umożliwiło modelowanie schumpeterowskich mechanizmów ewolucji gospodarki, w ujęciu teorii mechanizmów ekonomicznych Hurwicza. Celem artykułu jest rozszerzenie naszych poprzednich badań w dwu nowych kierunkach. Po pierwsze określimy warunki wystarczające do poprawy sytuacji ekonomicznej różnych grup podmiotów, takich jak producenci, innowatorzy, konsumenci etc., w wyniku działania mechanizmu cenowego lub jakościowego. Po drugie, aby porównywać mechanizmy schumpeterowskiej ewolucji, odwołujemy się do logiki procesu, zdeterminowanego przez zmiany innowacyjne lub zmiany adaptujące zmierzające do równowagi, co prowadzi do sformułowania dwóch różnych kryteriów, opartych z jednej strony na współczynniku odległości pomiędzy dwoma rozszerzeniami innowacyjnymi, z drugiej strony na współczynniku zamożności rozważanych grup podmiotów. W artykule analizowane są również motywacje wprowadzania innowacji przez firmy oraz powody dla których innowacje są adoptowane do rutynowych działań producentów i konsumentów. Wyniki naszych teoretycznych rozważań mogą być przydatne w analizach rynkowych m. in. w przypadku braku wystarczającego dostępu do danych statystycznych. Z uwagi na formalny charakter zarówno teorii ogólnej równowagi jak i podejścia Hurwicza do problemu projektowania mechanizmów ekonomicznych, główne rezultaty mają postać twierdzeń matematycznych interpretowanych w języku ekonomii. (abstrakt oryginalny)

The paper extends the research program of modeling the Schumpeterian vision of innovative development in the framework of the Arrow-Debreu theory of general equilibrium. To study changes in the production sector, as well as in the whole economy, the concept of extension of the systems under study is introduced. It enables us to model the mechanisms of Schumpeterian evolution in the conceptual apparatus of Hurwicz's theory of economic mechanisms. The paper is aimed at expanding our previous studies into two new directions. First, we establish the conditions sufficient for improving positions of various groups of agents such as producers, innovators, consumers, etc., under the price or qualitative mechanism regime. Second, to compare mechanisms of Schumpeterian evolution, we respect the logic of this process which is determined by innovative, as well as adaptive, equilibrium changes in the evolving economy under consideration. Consequently, we formulate two different criteria in our comparative analysis based, on the one hand, on the index of the distance between two innovative extensions of the given economic system and, on the other hand, on the increase in wealth of the given set of agents. The motivations of innovators, and the reason for which innovations are adopted into the producers' and consumers' plans of action, are also precisely explained in the paper. The results of our theoretical research can be useful in economic analyses, among others, in the case of the lack of the sufficient access to statistical data. Due to both the formal conceptual apparatus of the general equilibrium theory and Hurwicz's approach to the problem of designing economic mechanisms, the paper takes the form of an axiomatic deductive system of mathematical theorems interpreted in the language of economics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen, E. S. (2009). Schumpeter's Evolutionary Economics. London: London Anthem Press.
 2. Ciałowicz, B. , & Malawski, A. (2011). The role of banks in the Schumpeterian innovative evolution - an axiomatic set-up. In A. Pyka, F. Derengowski & M. da Graca (Eds. ), Catching Up, Spillovers and Innovations Networks in a Schumpeterian Perspective (pp. 31-58). New York: Springer.
 3. Debreu, G. (1959). Theory of Value. New York: Wiley.
 4. Hanusch, H. , & Pyka, A. (2007). Schumpeter, Joseph Alois (1883-1950). In H. Hanusch & A. Pyka (Eds. ), Elgar Companion on Neo-Schumpeterian Economics (pp. 19-27). Cheltenham: Edward Elgar.
 5. Hurwicz, L. , & Reiter, S. (2006). Designing Economic Mechanism. New York: Cambridge University Press.
 6. Jordan, J. (1982). The competitive allocation process is informationally efficient uniquely. Journal of Economic Theory, 28, 1- 18.
 7. Lipieta, A. (2013). Mechanisms of Schumpeterian Evolution. In A. Malawski (Ed. ). Innovative Economy as the Object Investigation in Theoretical Economics (pp. 94-119). Cracow: Cracow University of Economics Press.
 8. Lipieta, A. , & Malawski, A. (2016). Price versus quality competition: In search for Schumpeterian evolution mechanisms. Journal of Evolutionary Economics, 26, (pp. 1137-1171).
 9. Malawski, A. (2005). A dynamical system approach to the Arrow-Debreu theory of general equilibrium. The Proceedings of the 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (pp. 434- 439). Orlando Florida.
 10. Malawski, A. (2008). Distributive justice and Schumpeterian innovative evolution - an axiomatic approach in the context of social cohesion. In A. Ostasiewicz (Ed. ), Proceedings of the Fourth International Conference on Quality of Life Improvement through Social Cohesion, (pp. 80-98). Wrocław: Wrocław University of Economics.
 11. Malawski, A. , & Woerter, M. (2006). Diversity structure of the Schumpeterian evolution. An axiomatic approach. Arbeitspapiere/Working Papers of the Swiss Institute for Business Cycle Research, No. 153, Zurich.
 12. Malawski, A. (Ed. ) (2013). Innovative Economy as the Object Investigation in Theoretical Economics. Cracow: Cracow University of Economics Press.
 13. Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20181411
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu