BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golejewska Anna (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
Innovativeness of Enterprises in Poland in the Regional Context
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2018, vol. 14, nr 1, s. 29-44, rys., tab., bibliogr. s. 42-43
Tytuł własny numeru
Innovation, Entrepreneurship and Psychological Traits as Factors Influencing Productivity
Słowa kluczowe
Innowacje, Zróżnicowanie regionalne, Przedsiębiorstwo
Innovations, Regional diversity, Enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O31, Q55, R10
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł analizuje innowacyjność przedsiębiorstw w 69 polskich podregionach NUTS-3 w 2014 roku. Analiza bazuje na niepublikowanych danych regionalnych GUS obejmujących następujące zmienne: udział przedsiębiorstw, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną; udział przedsiębiorstw, które nawiązały współpracę w zakresie działalności innowacyjnej; udział przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje produktowe lub procesowe i udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych lub ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedanej wyrobów ogółem. W opracowaniu przeprowadzono rankingi i analizę skupień. Zastosowane metody badawcze to wielowymiarowa analiza porównawcza, analiza głównych składowych i hierarchiczna metoda Warda. Wyniki potwierdziły istotne zróżnicowanie podregionów NUTS-3 w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw. Niski poziom ich współpracy nie sprzyja innowacjom. Rezultaty działań innowacyjnych przedsiębiorstw również nie są satysfakcjonujące. Najwyższy poziom zmienności odnotowano dla udziału produkcji sprzedanej wyrobów nowych lub ulepszonych w wartości sprzedanej wyrobów ogółem. Wynikiem przeprowadzonej analizy skupień jest podział podregionów na 7 grup. W przypadku jednostek, w których potencjał nie przekłada się na innowacyjność należałoby zbadać lokalne i regionalne czynniki wpływające na te relacje. Niezbędne jest przeprowadzenie dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The article examines the innovativeness of enterprises in 69 Polish NUTS3 sub-regions in 2014. The analysis is based on unpublished regional data from the Polish Central Statistical Office covering the following variables: the share of enterprises which have incurred outlays for innovative activities, the share of enterprises implementing process or product innovations, the share of companies collaborating in the field of innovation, and the share of new or modernized products in total production sold in industrial companies. The analysis focuses on building rankings and cluster analysis of NUTS3 regions. As research methods, the author uses selected methods of multidimensional comparative analysis, principal component analysis and the hierarchical Ward's method. The results show that there are substantial differences among NUTS3 sub-regions as regards innovativeness of enterprises. The low level of cooperation does not foster innovation. Innovation outputs of enterprises are also unsatisfactory. The highest variation is seen in the share of new or modernized products in total production sold in industrial companies. The final effect of the cluster analysis is the division of regions into 7 groups. In the case of units where innovation inputs are not reflected in innovation outputs, it would be useful to explore regional and local factors influencing those relations. Further research is still needed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amara, N., Landry, R., & Lamari M. (2003). Social capital, innovation, territory and public policy. Canadian Journal of Regional Science, 26(1), 87-120.
 2. Booz, A. H. (2005). Relationship between R&D spending and sales growth, earnings, or shareholder returns. Retrieved from http://www.boozallen.com
 3. Bosma, N., Schutjens, V., & Stam, E. (2011). Regional entrepreneurship. In P. Cooke, B. Asheim, R. Boschma, R. Martin, D. Schwartz & F. Toedling (Eds.), Handbook of Regional Innovation and Growth (pp. 482-494). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 4. Brodzicki, T., & Golejewska, A. (2017). Regional variation of innovation activity in Poland. The positive role of location in metropolitan areas affirmed. Working Papers of Economics of European Integration Division, 1, 1-26.
 5. De Propris, L., & Crevoisier, O. (2011). From regional anchors to anchoring. In P. Cooke, B. Asheim, R. Boschma, R. Martin, D. Schwartz & F. Toedling (Eds.), Handbook of Regional Innovation and Growth. (pp. 167-180). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 6. European Commission. (2017). Regional Innovation Scoreboard 2017. Retrieved from http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_pl
 7. Gamal, D. (2011). How to measure organization innovativeness? An overview of innovation measurement frameworks and innovation audit/ management tools. Retrieved from http://tiec.gov.eg/backend/reports/ measuringorganizationinnovativeness.pdf
 8. Gittelman, M. (2008). Comment: The value of European Patents. European Management Review, 5, 85-89.
 9. Golejewska, A. (2013). Input-output innovativeness of Polish regions. Social Research, 4(33), 87-97.
 10. Golejewska, A. (2012). Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999-2008. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 20, 93-115.
 11. Górecka, D., & Muszyńska, J. (2011). Analiza przestrzenna innowacyjności polskich regionów. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 253, 55-70.
 12. Górniak, J. (1998). Analiza czynnikowaianalizagłównychskładowych. Retrieved from https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/69494/ASK_1998_83_102.pdf
 13. Grabiński, T. (2003). Analiza Taksonomiczna Krajów Europy w Ujęciu Regionalnym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 14. Hall, R. E., & Jones, Ch. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others?. Quarterly Journal of Economics, 114(1), 83-116.
 15. Harris, R. (2008). Models of regional growth: Past, present and future. SERC Discussion Paper, 2.
 16. Hollanders, H., & Es-Sadki, M. (2017). Regional Innovation Scoreboard. Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. European Union: Belgium.
 17. Kowalik, J. (2014). Regional innovativeness strategies and their impact on innovativeness of provinces in Poland. A spatio-temporal analysis. Comparative Economic Research, 17(4), 121-135.
 18. Johnson, S. (2011). Where Good Ideas Come From. New York: Riverhead Trade.
 19. Lagendijk, A. (1997). Will the New Regionalism Survive? Tracing Dominant Concepts in Economic Geography. UK: University of Newcastle-Upon-Tyne.
 20. Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 21. Leydesdorff, L. (2001). Knowledge-based innovation systems and the model of a triple helix of university-industry-government relations. Conference on new economic windows: New paradigms for the new millennium, September 14, Sacerno, Italy.
 22. De Mel, S., McKenzie, D., & Woodruff, Ch. (2009). Innovative firms or innovative owners? determinants of innovation in micro, small, and medium enterprises. IZA Discussion Papers, 3962, 1-32.
 23. Moulaert, F., & Mehmood, A. (2010). Analysing regional development and policy: A structuralist realist approach. Regional Studies, 44(1), 103-118.
 24. Nowakowska, A. (Ed.). (2009). Zdolności Innowacyjne Polskich Regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 25. OECD. (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (3rd ed.). Paris: OECD.
 26. Pinto, H. (2009). The diversity of innovation in the European Union: Mapping latent dimensions and regional profiles. European Planning Studies, 17(2), 303-326.
 27. Porter, M. E. (2001). Clusters of Innovation: Regional Foundations of US Competitiveness. Washington DC: Council on Competitiveness.
 28. Siłka, P. (2012). Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy. Prace Geograficzne, 236, 1-261.
 29. Simmie, J. (2003). Innovation and urban regions as national and international nodes for the transfer and sharing of knowledge. Regional Studies, 37(6-7), 607-620.
 30. Strahl, D. (1998). Taksonomia Struktur w Badaniach Regionalnych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 31. Wolfe, D.A. (2009). 21st century cities in Canada: The geography of innovation. Retrieved from: http://www.mun.ca/harriscentre/Misc/21stCenturyCities inCanada_2009_web.pdf
 32. Wolfe, D. (2011). Neo-Shumpeterian perspectives on innovation and growth. In P. Cooke (Ed.), Regional Innovation and Growth. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 33. Zadura-Lichota, P. (Ed.). (2015). Innowacyjna Przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i Ukryty Potencjaf Polskiej Innowacyjności. Warszawa: PARP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20181412
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu