BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warwas Izabela (Uniwersytet Łódzki), Sołtys Anna (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Koncepcje i praktyki zarządzania wiekiem jako obszar zarządzania różnorodnością
Concepts and Practices of Age Management as a Field of Diversity Management
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 2, s. 9-22, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Strategia zarządzania, Zarządzanie wiekiem, Zarządzanie różnorodnością, Starzenie się społeczeństw
Management strategy, Age management, Diversity management, Ageing of the population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie współczesnymi organizacjami napotyka na szereg złożonych i nieodwracalnych w krótkim okresie wyzwań. Jednym z nich jest zwiększające się zróżnicowanie zasobów ludzkich, w tym starzenie się społeczeństwa. Odpowiedzią na to wyzwanie jest strategiczne zarządzanie wiekiem, będące ważnym elementem zarządzania różnorodnością. Strategiczne, świadome podejście do starzejących się pracowników zakłada przejście od ekskluzji do inkluzji. Na początku artykułu omówiono zarządzanie różnorodnością i jego ewolucję. Następnie zaprezentowano continuum od ekskluzji do inkluzji pracowniczej. Na tym tle przedstawiono możliwe podejścia do zarządzania wiekiem w organizacjach. (abstrakt oryginalny)

A number of complex challenges that are irreversible in the short term are faced in the management of modern organizations. One such challenge is the aging population. The answer to it is strategic age management as an important element of diversity management. A strategic and deliberate approach to aging workers implies transition from exclusion to inclusion. This paper begins with a discussion of diversity management and its evolution, which is followed by a presentation of the worker exclusion-inclusion continuum. This serves as that background for presenting possible approaches to age management in organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Błędowski P., Szuwarzyński A. (2009), Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ - szanse i ograniczenia, Sopot, PBS DGA.
 2. Czernecka M., Woszczyk P., red. (2011), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, Łódź, HRP.
 3. Dojrzałość to ich atut. Promocja zatrudnienia osób 50+ (2011), Grudziądz - Warszawa Caritas Polska-Agrotec Polska.
 4. Dymek M. (2010), Dobre praktyki zarządzania wiekiem - jak wspierane są osoby po 45. roku życia w Niemczech, Warszawa, Fundacja Grejpfrut.
 5. Ilmarinen J. (2005), Towards a longer Worklife! Ageing and the quality of worklife in the European Union, Helsinki, Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health.
 6. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014a), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014b), Zarządzanie wiekiem a polityka wspierania starszych pracowników. Doświadczenia polskie na tle innych krajów, Studia Demograficzne, nr 2.
 8. Kwiatkiewicz A. (2010), Analiza dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadku, Warszawa, PARP.
 9. Kulicka S. (2012), Praktyczny poradnik zarządzania różnorodnością wiekową, Warszawa, Caritas Polska.
 10. Lipka A. (1996), Mobbing a rozwój pracowników, Personel, nr 6.
 11. Liwiński J. (2010), Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach polskich oraz innych krajów UE, Warszawa, PARP.
 12. Liwiński J., Sztanderska U. (2010a), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, Warszawa, PARP.
 13. Liwiński J., Sztanderska U. (2010b), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach, Warszawa, UW.
 14. Martens P., Russell S., Steinke I. (2011), Silver Markets and Business Customers: Opportunities for Industrial Markets?, w Kohlbacher F., Herstatt C. (eds.), The Silver Market Phenomenon. Marketing and Innovation in the Aging Society, Berlin-Heidelberg, Springer.
 15. Mazur B. (2009), Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich, Białystok, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 16. Mól D. (2008), Osoby 50+ na rynku pracy, Warszawa, FISE.
 17. Naegele G., Walker A. (2006), A guide to good practice in age management, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, < www.eurofound.eu.int >.
 18. Radzka B., Trochimiuk R. (2014), Wyzwania w zarządzaniu wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6 (101).
 19. Schimanek T., Trzos K., Zatorska M. (2011), Zarządzanie wiekiem - szansa dla przedsiębiorców. Miniprzewodnik zarządzania wiekiem, Warszawa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
 20. Schimanek T. (2011), Praktyczne metody aktywizacji zawodowej osób 50+ i zarządzania wiekiem, Zgorzelec, dostęp 21 lutego 2018, < http://www.50plus.dwup.pl/upload/file/Tomasz_Schimanek_PL.pdf >.
 21. Sołtys A. (2014), Zarządzanie wiekiem jako nowy priorytet polityki personalnej, w Sokołowski J. (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV(9), Łódź, Wydawnictwo SAN.
 22. Sołtys A. (2016), Koncepcje, modele i metody zarządzania różnorodnością, w Listwan T., Sułkowski Ł. (red.), Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, Difin.
 23. Storey J. (1992), Developments in the Management of Human Resources: An Analytical Review, Cambridge, Blackwell.
 24. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem wymiarów kultury, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 25. Urbaniak B. (2006), Aktywność zawodowa osób w zaawansowanym wieku, w Urbaniak B., Bohdziewicz P. (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wybrane problemy), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 1999.
 26. Urbaniak B., red. (2007), Pracownicy 45+ w naszej firmie, Warszawa, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
 27. Wallin M., Hussi T. (2011), Best practices in Age Management - evaluation of organisation cases. Final report, Finnish Work Environment Fund.
 28. Walker A. (1998), Managing an Ageing Workforce A Guide to Good Practice, Dublin, Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 29. Walker A. (2005), The Emergence of Age Management in Europe, International Journal of Organisational Behaviour, nr 10 (1).
 30. Warwas I. (2016), Postawy wobec aktywności zawodowej starszych pracowników - perspektywa pracodawców, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 1 (39).
 31. Warwas I. (2017), Zarządzanie wiekiem w Polsce - stan i perspektywy rozwoju, Polityka Społeczna, nr 4.
 32. Woszczyk P., red. (2011), Zarządzanie pracownikami 50+. Teoria a praktyka, Łódź, HRP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu