BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sidor-Rządkowska Małgorzata (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Mentoring wzajemny jako narzędzie wspierające zarządzanie różnorodnością pokoleniową w firmie Microsoft
Reverse Mentoring as a Tool Supporting Generation Diversity Management at Microsoft
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 2, s. 23-31, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Mentoring, Zarządzanie różnorodnością, Pokolenia
Mentoring, Diversity management, Generation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Microsoft
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z wdrażaniem do organizacji programu mentoringu wzajemnego (reverse mentoring). W tekście scharakteryzowano istotę tego pojęcia oraz jego znaczenie dla wspierania zarządzania różnorodnością pokoleniową we współczesnych organizacjach. Przedstawiono wyzwania towarzyszące wprowadzaniu programu mentoringu wzajemnego w firmie Microsoft. Opisano zasady, na których opiera się nowy rodzaj relacji mistrz-uczeń, oraz korzyści związane ze stosowaniem tej formy wspierania rozwoju ludzi i organizacji. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on issues related to the implementation of reverse mentoring in the organization. The text characterizes the essence of the problem as well as its role in supporting the process of generation diversity management in contemporary organizations. Moreover, the article considers challenges connected with the implementation of a reverse mentoring program at Microsoft. Principles of a new type of mentor-mentee relationship are described as are benefits resulting from such a method of supporting the development of people and organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Chandler D.E., Kram K.E. (2005), Mentoring and Developmental Networks in the New Career Context, w Gunz H., Peiper M. (red.), Handbook of Career Studies, Thousand Oaks, CA, Sage Publications.
 2. Clutterbuck D. (2002), Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami? Warszawa, Petit.
 3. Fazlagić J. (2014), Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą, E-mentor, nr 1.
 4. Gajda J., Seroka-Stolka O. (2014), Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (100).
 5. Harvey M., McIntyre N., Heames J.T., Moeller M. (2009), Mentoring Global Female Managers in the Global Marketplace: Traditional, Reverse, and Reciprocal Mentoring, The International Journal of Human Resource Management, nr 20 (6).
 6. Jawor-Joniewicz A. (2016), Budowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (110-111).
 7. Luecke R. (2006), Coaching i mentoring: jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki, Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes.
 8. Łużniak-Piecha M., Kaczkowska-Serafińska M., Lenton A. (2016), Mentoring odwrócony - korzyści dla organizacji, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 2 (40).
 9. Małota W. (2013), Reverse mentoring as a social exchange tool and catalyst, Lecture at Forum of Management into XXI century at the University of South in Adelaide, Australia.
 10. Marzec I. (2010), Patologie relacji mentoringu w polskich organizacjach, w Janowska Z. (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Megginson D., Clutterbuck D., Garvey B., Stokes P., Garret-Harris R. (2008), Mentoring w działaniu. Przewodnik praktyczny, Poznań, Dom Wydawniczy Rebis.
 12. Oleksyn T. (2010), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 13. Rogozińska-Pawełczyk A. (2016), Zarządzanie różnorodnością - spojrzenie w przyszłość, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (110-111).
 14. Sidor-Rządkowska M. (2016), Mentoring jako wsparcie rozwoju kadry menedżerskiej firmy Sanofi Polska, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (110-111).
 15. Sidor-Rządkowska M., red. (2014), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 16. Stankiewicz K. (2016), Postawy pracowników wobec zróżnicowania wiekowego w zespołach i organizacjach, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 1 (39).
 17. Urbaniak B. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (98-99).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu