BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bała Dawid (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Możliwości integracji producentów rolnych w oparciu o substrat energetyczny w województwie wielkopolskim
Opportunities for integrating agricultural producers based on energy substrate in the Wielkopolskie Voivodship
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 40, s. 215-225, rys.,tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Integracja przedsiębiorstw, Biogaz, Odnawialne źródła energii
Integration of enterprises, Biogas, Renewable energy sources
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest wyznaczenie powiatów charakteryzujących się najkorzystniejszymi uwarunkowaniami dla integracji producentów substratów energetycznych w województwie wielkopolskim. Integracja producentów substratów energetycznych może przebiegać poprzez zawiązywanie celowych grup producenckich powołanych dla obrotu produktami energetycznymi lub stanowić dodatkową działalność dla grup zorganizowanych ze względu na produkt główny. Istotnym elementem wykorzystania substratów energetycznych jest biogazownia rolnicza, która może być integracyjną częścią grupy producenckiej, a w przypadku grup o profilu energetycznym stanowi podstawę jej funkcjonowania. W oparciu o syntetyczny wskaźnik określono uwarunkowania poszczególnych powiatów dla integracji producentów substratów. Najkorzystniejszym poziomem uwarunkowań charakteryzuje się grupa 11 powiatów w centrum województwa, na północ i południe od Poznania.(abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to determine the districts with the most favorable conditions for the integration of producers energy substrates in the Wielkopolskie Voivodeship. The integration of energy substrates manufacturers can be achieved by setting specific producer groups for the marketing of energy products or by providing additional activities for agricultural producer groups organized on the basis of the main product. An important element of the use of energy substrates is the agricultural biogas plant. It may be an integrative part of the producer, and in the case of the groups of the energetic profile of the basis function. Based on the synthetic indicator, the conditions of particular district for the integration of substrates producers were determined. The most preferred level of conditions is characterized by a group of 10 districts in the center of the Wielkopolskie Voivodeship.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczkowski R., Igliński B., Koziński G., Skrzatek M., Rzymyszkiewicz P., Pazderski L., Cichosz M., Plaskacz- Dziuba M., Iwański P. 2017. Odnawialne źródła energii szansą dla Wielkopolski. Monografia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010. Komisja Europejska.
 3. Ginalski Z. 2011. Substraty dla biogazowni rolniczych (www.cdr.gov.pl).
 4. Gis W., Żółtowski A., Grzelak P. 2013. Potencjał produkcji biogazu w Polsce. Zesz. Nauk. Inst. Pojazdów, 1: 13-20.
 5. Jarocka M. 2015. Wybór formuły normalizacyjnej w analizie porównawczej obiektów wielocechowych. Ekonomia i Zarządzanie, 1: 113-126.
 6. Jasiulewicz M. 2011. Rozwój energetyki w rolnictwie polskim. Rocz. Nauk. SERiA, 13, 5: 20-24.
 7. Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020. 2010. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 8. Pilarska A., Pilarski K., Myszura, M., Boniecki P. 2013. Perspektywy i problemy rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 4: 1-4.
 9. Piwowar A., Dzikuć M. 2013. Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1, 27: 207-217.
 10. Rejestr wytwórców biogazu rolniczego. 2017. ARR.
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz.U. 2016, poz. 577 ).
 12. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu