BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemiański Paweł (Gdańsk University of Technology, Poland)
Tytuł
The Perception of an Entrepreneur's Structural, Relational and Cognitive Social Capital among Young People in Poland : an Exploratory Study
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2018, vol. 14, nr 1, s. 109-122, tab., aneks, bibliogr. s. 119-121
Tytuł własny numeru
Innovation, Entrepreneurship and Psychological Traits as Factors Influencing Productivity
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Kapitał społeczny, Przedsiębiorca
Entrepreneurship, Social capital, Entrepreneur
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26, L31
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opisanego w artykule badania była weryfikacja postrzeganego przez studentów poziomu strukturalnego, relacyjnego i poznawczego kapitału społecznego przedsiębiorcy. W badaniu wzięło udział 374 studentów kierunku związanego z biznesem studiujących na polskiej uczelni. Osiągnięty wynik wskazuje na to, że uczestnicy badania oceniają poziom kapitału społecznego przedsiębiorcy jako relatywnie niski. W związku z tym, że poszczególne składowe kapitału społecznego pełnią różne funkcje w procesie tworzenia przedsięwzięcia biznesowego uzyskany rezultat powinien zostać uznany za alarmujący. Wskazuje on na to, że niezbędne może być zintensyfikowanie działań niezbędnych do rozwoju kultury przedsiębiorczej w Polsce. W artykule omówione praktyczne wnioski wypływające z uzyskanych rezultatów oraz wskazano kierunki dalszych możliwych badań. (abstrakt oryginalny)

The goal of the current paper is to verify how an entrepreneur's structural, relational and cognitive social capital levels are perceived by young people in Poland. The research involved a group of 374 undergraduate business students from a Polish university as participants. Participants completed a survey on entrepreneurial cognitions. It was found that participants assess the level of an entrepreneur's social capital as relatively low. Due to the fact that social capital, and its different dimensions, serve different purposes in the process of venture creation, the result obtained can be considered alarming. Its practical implications are related to the necessity to review and design activities facilitating the development of an entrepreneurial culture in Poland. The value and the originality of the paper lie in the approach that allowed us to investigate which dimensions of an entrepreneur's social capital are seen as particularly weak by people for whom launching a new business is a viable option in the near future. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barr, A. (1998). Enterprise performance and the functional diversity of social capital. Working Paper Series, 98-1, Institute of Economics and Statistics, University of Oxford.
  2. Bedyńska, S., & Brzezicka, A. (2007). Statystyczny Drogowskaz. Praktyczny Poradnik Analizy Danych. Warszawa: Academia. Wydawnictwo SWPS.
  3. Bolino, M., & Grant, A. (2016). The bright side of being prosocial at work, and the dark side, too: A review and agenda for research on other-oriented motives, behavior, and impact in organizations. The Academy of Management Annals, 10(1), 599-670.
  4. Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, Supplement 94, S95-S120.
  5. Dunn, T., & Holtz-Eakin, D. (2000). Financial capital, human capital, and the transition to self-employment: Evidence from intergenerational links. Journal of Labor Economics, 18, 282-305.
  6. Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society, and development. Third World Quarterly, 22(1), 7-20.
  7. Gittell, R., & Vidal, A. (1998). Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy. Thousand Oaks: Sage Publications.
  8. Growiec, K., & Growiec, J. (2011). Trusting only whom you now, knowing only whom you trust: The joint impact of social capital and trust on individuals' economic performance and happiness in CEE countries. National Bank of Poland Working Papers, 94, 1-36.
  9. Hundley, G. (2006). Family background and the propensity for self- employment. Industrial Relations, 45, 377-392.
  10. Kelley, D., Brush, C., Greene, P., Herrington, M., Ali, A., & Kew, P. (2015) Global Entrepreneurship Monitor: Special Report. Women's Entrepreneurship 2015. Global Entrepreneurship Research Association.
  11. Kolvereid, L., & Obloj, K. (1994). Entrepreneurship in emerging versus mature economies: An explanatory survey. International Small Business Journal, 12(4), 14-27.
  12. Liao, J., & Welsch, H. (2005). Roles of social capital in venture creation: Key dimensions and research implications. Journal of Small Business Management. 43(4), 345-62.
  13. Liao, J., & Welsch, H. (2003). Social capital and entrepreneurial growth aspiration: A comparison of technology and non-technology- based nascent entrepreneurs. Journal of High Technology Management Research, 14, 149-170.
  14. Lin, B.W., Li, P.C., & Chen, J.S. (2006). Social capital, capabilities, and entrepreneurial strategies: A study of Taiwanese high-tech new ventures. Technological Forecasting and Social Change, 73(2). 168-181.
  15. Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
  16. Newton, K., & Zmerli, S. (2011). Three forms of trust and their association. European Political Science Review, 3(2),169-200.
  17. Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology, 24, 1-24.
  18. Putnam, R. D. (1994). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
  19. Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Touchstone.
  20. Rosenbusch, N., Brinckmann, J., & Bausch, A. (2011). Is innovation always beneficial? A meta-analysis of the relationship between innovation and performance in SMEs. Journal of Business Venturing, 26, 441-457.
  21. Stam, W., Arzlanian, S., & Elfring, T. (2014). Social capital of entrepreneurs and small firm performance: A meta-analysis of theoretical and contextual moderators. Journal of Business Venturing, 29, 152-173.
  22. Szreter, S., & Woolcock, M. (2004). Health by association? Social capital, social theory, and the political economy of public health. International Journal of Epidemiology, 33(4), 650-667.
  23. Walker, G., Kogut, B., & Shan, W. J. (1997). Social capital, structural holes and the formation of an industry network. Organization Science, 8(2), 109125.
  24. Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. Theory and Society. 27(2), 151-208.
  25. Woolcock, M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic outcomes. ISUMA Canadian Journal of Policy Research, 2(1), 11-17.
  26. Ziółkowski, M. (2012). Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim. Studia Edukacyjne, 22, 7-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20181416
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu