BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zollo Lamberto (University of Florence, Italy), Rialti Riccardo (University of Florence, Italy), Ciappei Cristiano (University of Florence, Italy), Boccardi Andrea (University of Florence, Italy)
Tytuł
Bricolage and Social Entrepreneurship to Address Emergent Social Needs : a "Deconstructionist" Perspective
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2018, vol. 14, nr 2, s. 19-47, rys., bibliogr. s. 19-47
Tytuł własny numeru
Social Entrepreneurship and Social Enterprise Phenomenon: Antecedents, Processes, Impact across Cultures and Contexts
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość społeczna, Organizacje non-profit, Potrzeby społeczne
Social entrepreneurship, Non-profit organisations, Social needs
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L31, I10
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość społeczna jest jedną z najczęściej poruszanych kwestii w najnowszej literaturze zarządzania. Szczególnym zainteresowaniem badaczy stały się kwestie związane z aspektem socjologicznym i antropologicznym przedsiębiorczości społecznej. Prezentowany tekst koncentruje się na pojęciu "brikolażu" Claude Levi-Strauss's i na sposobie w jaki może to myślenie wpływać na zaspokajenie potrzeb społecznych. Opierając się na postmodernistycznej perspektywie filozoficznej, nazwaną przez Jacques'a Derrida "dekonstrukcją", Autorzy próbują przeanalizować zjawisko brikolażu w kontekście przedsiębiorczości społecznej. Na podstawie wyników pochodzących z pogłębionych podłużnych studiów przypadków, Autorzy zaproponowali swoją koncepcję teoretyczną możliwych, przedsiębiorczych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby społeczne, poszukując roli brikolażu, która w konsekwencji została zinterpretowana jako odpowiednia szansa na zaspokojenie konkretnych potrzeb społecznych, które powinniśmy definiować, w znaczeniu takim, jakim się pojawiają. (abstrakt oryginalny)

Social entrepreneurship is one of the most discussed issues in recent management literature. In particular, social entrepreneurship has recently gained the attention of management scholars interested in understanding its sociological and anthropological aspects. This paper focuses on Claude Levi-Strauss's notion of "bricolage" and the way it can represent a significant opportunity to address emergent social needs. Building on a postmodernist philosophical perspective, namely Jacques Derrida's "deconstructionism," we attempt to unpack the bricolage phenomenon within the social entrepreneurship field. Following the findings of an in-depth longitudinal case study, we provide a theoretical conceptualization of possible entrepreneurial solutions to social needs, exploring the significant role of bricolage that is consequently interpreted as a suitable entrepreneurial opportunity to address particular types of social needs that we shall define, in a way, as emergent. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvarez, S.A., & Barney, J.B. (2007). Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1-2), 11-26.
 2. Anderson, A.R., Drakopolou-Dodd, S., & Jack, S. (2010). Network practices and entrepreneurial growth. Scandinavian Journal of Management, 26(2), 121-133.
 3. Anderson, A.R., & Starnawska, M. (2008). Research practices in entrepreneurship: Problems of definition, description and meaning. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 9(4), 221-230.
 4. Andries, P., Debackere, K., & Looy, B. (2013). Simultaneous experimentation as a learning strategy: Business model development under uncertainty. Strategic Entrepreneurship Journal, 7(4), 288- 310.
 5. Arend, R. J., Sarooghi, H., & Burkemper, A. (2015). Effectuation as ineffectual? Applying the 3E theory-assessment framework to a proposed new theory of entrepreneurship. Academy of Management Review, 40(4), 630-651.
 6. Bacq, S., & Janssen, F. (2011). The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria. Entrepreneurship and Regional Development, 23(5-6), 373-403.
 7. Bacq, S., Ofstein, L.F., Kickul, J.R., & Gundry, L.K. (2015). Bricolage in social entrepreneurship: How creative resource mobilization fosters greater social impact. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 16(4), 283-289.
 8. Baker, T., Miner, A.S., & Eesley, D.T. (2003). Improvising firms: Bricolage, account giving and improvisational competencies in the founding process. Research Policy, 32 (2), 255-276.
 9. Baker, T., & Nelson, R. (2005). Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage. Administrative Science Quarterly, 50(3), 329-366.
 10. Baran, M. (2013). The modelling process of the materials management system in a manufacturing company based on the system dynamics method. Journal of Entrepreneurship, Management & Innovation, 9(2), 79-96.
 11. Brzozowska, A., Glinka, B., & Postuła, A. (2014). Role of university in creating entrepreneurial attitudes. Horyzonty Wychowania, 13(26), 51-71.
 12. Campos, H.M., Alvarado Acuna, L.S., de la Parra, J.P.N., & Aguilar Valenzuela, F.A. (2013). Entrepreneurial orientation in Mexican microenterprises. Journal of Entrepreneurship, Management & Innovation, 9(3), 5-20.
 13. Ciappei, C., Laudano, M.C., Zollo, L., & Rialti, R. (2016). Evaluating the quality of entrepreneurial education analysing its ability to increase entrepreneurial attitude and intent of students. 19th Toulon- Verona International Conference (5-6 September). Spain: University of Huelva.
 14. Ciborra, C.U. (1996). The platform organization: Recombining strategies, structures, and surprises. Organization Science, 7(2), 103-118.
 15. Chell, E. (2007). Social enterprise and entrepreneurship towards a convergent theory of the entrepreneurial process. International Small Business Journal, 25(1), 5-26.
 16. Cooper, R. (1989). Modernism, post modernism and organizational analysis 3: The contribution of Jacques Derrida. Organization Studies, 10(4), 479-502.
 17. Darke, P., Shanks, G., & Broadbent, M. (1998). Successfully completing case study research: Combining rigour, relevance and pragmatism. Information Systems Journal, 8(4), 273- 289.
 18. Defourny, J., & Nyssens, M. (2010). Conceptions of social enterprise and social entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and divergences. Journal of Social Entrepreneurship, 1(1), 32-53.
 19. Derrida, J. (1966). Structure, sign, and play in the discourse of the human sciences. In R. Macksey & E. Donato (Eds.), The Structuralist Controversy (pp. 247-272). Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
 20. Derrida, J. (1976). Of Grammatology. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
 21. Derrida, J. (1978). Writing and Difference. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 22. Derrida, J. (1988). Limited Inc. Evanston, IL: Northwestern University Press.
 23. Desa, G. (2012). Resource mobilization in international social entrepreneurship: Bricolage as a mechanism of institutional transformation. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(4), 727-751.
 24. Desa, G., & Basu, S. (2013). Optimization or bricolage? Overcoming resource constraints in global social entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal, 7(1), 26-49.
 25. Di Domenico, M., Haugh, H., & Tracey, P. (2010). Social bricolage: Theorizing social value creation in social enterprises. Entrepreneurship Theory and Practice, 34(4), 681-703.
 26. Duymedjian, R., & Rüling, C.C. (2010). Towards a foundation of bricolage in organization and management theory. Organization Studies, 31(2), 133-151.
 27. Eisenhardt, K.M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 14(4), 532-550.
 28. Fisher, G. (2012). Effectuation, causation, and bricolage: A behavioral comparison of emerging theories in entrepreneurship research. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(5), 1019-1051.
 29. Garba, A.S., Djafar, F., & Mansor, S.A. (2013). Evidence of opportunity and necessity driven entrepreneurship in Nigeria. Journal of Entrepreneurship, Management & Innovation, 9(3), 57-78.
 30. Gartner, W. B. (1990). What are we talking about when we talk about entrepreneurship? Journal of Business Venturing, 5(1), 15-28.
 31. Garud, R., & Karnoe, P. (2003). Bricolage versus breakthrough: Distributed and embedded agency in technology entrepreneurship. Research Policy, 32(2), 277-300.
 32. Garud, R., & Giuliani, A.P. (2013). A narrative perspective on entrepreneurial opportunities. Academy of Management Review, 38(1), 157-160.
 33. Griffiths, M.D., Gundry, L.K., & Kickul, J.R. (2013). The socio-political, economic, and cultural determinants of social entrepreneurship activity: An empirical examination. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20(2), 341-357.
 34. Gundry, L.K., Kickul, J.R., Griffiths, M.D., & Bacq, S.C. (2011a). Creating social change out of nothing: The role of entrepreneurial bricolage in social entrepreneurs' catalytic innovations. In J. Katz & A.C. Colbert (Eds.), Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth (pp. 1-24). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.
 35. Gundry, L.K., Kickul, J.R., Griffiths, M.D., & Bacq, S.C. (2011b). Entrepreneurial bricolage and innovation ecology: Precursors to social innovation? Frontiers of Entrepreneurship Research, 31(19), 3.
 36. Johannisson, B., & Olaison, L. (2007). The moment of truth - Reconstructing entrepreneurship and social capital in the eye of the storm. Review of Social Economy, LXV(1), 55-78.
 37. Katila, R., & Shane, S. (2005). When does lack of resources make new firms innovative? Academy of Management Journal, 48(5), 814-829.
 38. Kickul, J., Griffiths, M.D., & Gundry, L. (2010). Innovating for Social Impact: Is Bricolage the Catalyst for Change. Handbook of Research on Social Entrepreneurship. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 39. Kickul, J., Bacq, S., & Garud, N. (2013). Catalyzing social innovation: Is entrepreneurial bricolage always good? (summary). Frontiers of Entrepreneurship Research, 33(18), 6.
 40. Kilduff, M. (1993). Deconstructing organizations. Academy of Management Review, 18(1), 13-31.
 41. Lanzara, G.F. (1983). Ephemeral organizations in extreme environments: Emergence, strategy, extinction. Journal of Management Studies, 20(1), 71-95.
 42. Levi-Strauss, C., Jacobson, C., & Schoepf, B.G. (1963). Structural Anthropology. New York, NY: Basic Books.
 43. Levi-Strauss, C. (1966). The Savage Mind. Chicago: University of Chicago Press.
 44. Mair, J., & Marti, I. (2004). Social entrepreneurship: what are we talking about? A framework for future research. Working Paper 546, IESE Business School, University of Navarra.
 45. Mair, J., & Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41(1), 36-44.
 46. Mair, J., Battilana, J., & Cardenas, J. (2012). Organizing for society: A typology of social entrepreneuring models. Journal of Business Ethics, 111(3), 353-373.
 47. Martin, J. (1990). Deconstructing organizational taboos: The suppression of gender conflict in organizations. Organization Science, 1(4), 339-359.
 48. Moorman, C., & Miner, A. S. (1998). Organizational improvisation and organizational memory. Academy of Management Review, 23(4), 698723.
 49. Morel, B., & Ramanujam, R. (1999). Through the looking glass of complexity: The dynamics of organizations as adaptive and evolving systems. Organization Science, 10(3), 278-293.
 50. Papzan, A., Afsharzade, N., & Moradi, K. (2013). Entrepreneurial intention determinants: An empirical model and a case of Iranian students in Malaysia. Journal of Entrepreneurship, Management & Innovation, 9(3), 43- 55.
 51. Pellegrini, M.M., Ciappei, C., Zollo, L., & Boccardi, A. (2016). Finding the extraordinary and creating the unexpected: Perspicacity and genius combined in an entrepreneurial decision-making paradigm. Journal of Management Development, 35(6), 789-801.
 52. Pellegrini, M.M., Rialti, R., Ciappei, C., & Zollo, L. (forthcoming). Turnaround management and systemic approach: A historical review of the Florentine management school contribution. International Journal of Critical Accounting. Accepted for publication.
 53. Peredo, A.M., & McLean, M. (2006). Social entrepreneurship: A critical review of the concept. Journal of World Business, 41(1), 56-65.
 54. Perrini, F., Vurro, C., & Costanzo, L.A. (2010). A process-based view of social entrepreneurship: From opportunity identification to scaling-up social change in the case of San Patrignano. Entrepreneurship and Regional Development, 22(6), 515-534.
 55. Pettigrew, A. (1990). Longitudinal field research on change: Theory and practice. Organization Science, 1(3), 267-92.
 56. Rialti, R., Pellegrini, M.M., Caputo, A., & Dabic, M. (2017). Entrepreneurial education and internationalization of firms in transition economies: A conceptual framework from the case of Croatia. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 13(2-3), 290-313.
 57. Sarasvathy, S.D. (2001). Causation and effectuation: Towards a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2), 243-288.
 58. Sarasvathy, S.D. (2008). Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise. New Horizons in Entrepreneurship Research. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 59. Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
 60. Stacey, R.D. (1995). The science of complexity: An alternative perspective for strategic change processes. Strategic Management Journal, 16(6), 477- 495.
 61. Starnawska, M. (2015). Social entrepreneurship and its hybridity determining resource challenges and chances. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(5), 38-53.
 62. Stevenson, H.H., & Jarillo, J.C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11(5), 17-27.
 63. Steyaert, C., & Katz, J. (2004). Reclaiming the space of entrepreneurship in society: Geographical, discursive and social dimensions. Entrepreneurship and Regional Development, 16(3), 179-196.
 64. Tan, W.L., Williams, J., & Tan, T.M. (2005). Defining the 'social' in 'social entrepreneurship': Altruism and entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 1(3), 353- 365.
 65. Tapsell, P., & Woods, C. (2010). Social entrepreneurship and innovation: Self-organization in an indigenous context. Entrepreneurship and Regional Development, 22(6), 535-556.
 66. Van de Ven, A.H., & Huber, G.P. (1990). Longitudinal field research methods for studying processes of organizational change. Organization Science, 1(3), 213-219.
 67. Wengraf, T. (2001). Qualitative Research Interviewing: Biographic Narrative and Semi-Structured Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc.
 68. Yin, R. (2013). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc.
 69. Zahra, S.A., Gedajlovic, E., Neubaum, D.O., & Shulman, J.M. (2009). A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing, 24(5), 519-532.
 70. Zollo, L., Marzi, G., Boccardi, A., & Surchi, M. (2015). How to match technological and social innovation: Insights from the biomedical 3d printing industry. International Journal of Transitions and Innovation Systems, 4(1/2), 80-95.
 71. Zollo, L., Faldetta, G., Pellegrini, M.M., & Ciappei, C. (2016a, January). Volunteers' behavioral intention in non-profit organizations strategy: A structural equation model. In Academy of Management Proceedings (Vol. 1, p. 12995).
 72. Zollo, L., Rialti, R., Ciappei, C., & Pellegrini, M.M. (2016b). Factors stimulating social innovation in entrepreneurship: An empirical evidence of inter-organizational alliances in Italy. International Journal of Business and Management, 11(5), 12-19.
 73. Zollo, L., Pellegrini, M., & Ciappei, C. (2016c). What sparks ethical decision making? The interplay between moral intuition and moral reasoning: lessons from the scholastic doctrine. Journal of Business Ethics, 145(4), 681-700.
 74. Zollo, L., Laudano, M.C., Ciappei, C., & Zampi, V. (2017a). Factors affecting universities' ability to foster students' entrepreneurial behaviour: An empirical investigation. Journal of Management Development, 36(2), 268-285.
 75. Zollo, L., Pellegrini, M.M., Faldetta, G., & Rialti, R. (2017b). The sustainable path of social enterprises toward hybridity: Insights from a multiple case study of Italian NPOs. Proceedings of 17th European Academy of Management - ISSN 2466-7498.
 76. Zollo, L., Rialti, R., Ciappei, C., & Boccardi, A. (2017c). Reframing social entrepreneurship to address unexpected emergent social needs: An entrepreneurial bricolage perspective. Proceedings of 17th European Academy of Management - ISSN 2466-7498.
 77. Zollo, L., Faldetta, G., Pellegrini, M., & Ciappei, C. (forthcoming). Reciprocity and gift-giving logic in NPOs. Journal of Managerial Psychology. Accepted for publication.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/0.7341/20181422
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu