BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mastalerz Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
O badaniu narracji w rachunkowości
On Research of Narration in Accounting
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 160, s. 113-122, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdawczość, Raportowanie
Accounting, Reporting, Reporting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M41
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja metod badania narracji w rachunkowości. Dla realizacji celu przyjęto metodę studiów literaturowych oraz analizy deskryptywnej. W artykule przedstawiono genezę i determinanty rozwoju wykorzystania form narracyjnych w rachunkowości. Omówiono możliwe kierunki badań nad narracjami oraz zaprezentowano metody badawcze, które można wykorzystać w badaniu narracji, a zwłaszcza proponowane w literaturze metody kompleksowego badania ujawnień narracyjnych.(abstrakt oryginalny)

The article is aimed at the presentation of methods of narration research in accounting. In order to attain the goal, the methods of literature study and descriptive analysis were adopted. The article presents the origin and determinants of development of narration forms use in accounting. It describes possible new directions of research on narration and presents research methods to be used in narration research, especially the methods of complex research of narration disclosures proposed in the literature.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 1994, Improving business reporting - a customer focus: Meeting the information needs of investors and creditors, comprehensive report of the special committee on financial reporting (the Jenkins report), New York.
 2. Brennan N. M., Merkl-Davies D. M., 2013, Accounting narratives and impression management, [w:] L. Jack, J. Davison, R. Craig (red.), The Routledge companion to accounting communication, Routledge.
 3. Treasury Committee, 2009, Banking Crisis: reforming corporate governance and pay in the City. Ninth report of Session 2008-09, House of Commons, London.
 4. Wendland M., 2012, Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji, [w:] E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań.
 5. Beattie V., 2014, Accounting narratives and the narrative turn in accounting research: Issues, theory, methodology, methods and a research framework, "The British Accounting Review", vol. 46.
 6. Beattie V., McInnes B., Fearnley S., 2004, A methodology for analysing and evaluating narratives in annual reports: a comprehensive descriptive profile and metrics for disclosure quality attributes, "Accounting Forum", vol. 28.
 7. Brennan N. M., Guillamon-Saorin E., Pierce A., 2009, Impression management. Developing and illustrating a scheme of analysis for narrative disclosures - a methodological note, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", vol. 22, no. 5.
 8. Fijałkowska D., Klimczak K. M., Pauka M., 2015, Nadmierny optymizm w listach do akcjonariuszy wybranych spółek GPW w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 855.
 9. Highhouse S., Brooks M. E., Gregarus G., 2009, An organizational impression management perspective on the formation of corporate reputations, "Journal of Management", vol. 35, no. 6.
 10. Masztalerz M., 2012, O standardach rachunkowości. Zasady czy reguły?, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122).
 11. Masztalerz M., 2015, Komunikacja w rachunkowości zarządczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 399.
 12. Masztalerz M., 2016a, Kreatywna sprawozdawczość 2.0 - czyli o zarządzaniu wrażeniem w raportach, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", t. 152.
 13. Masztalerz M., 2016b, O narracjach w rachunkowości, czyli jak zarządzać wrażeniem, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 274.
 14. Merkl-Davies D. M., Brennan N. M., 2011, A conceptual framework of impression management: new insights from psychology, sociology, and critical perspectives, "Accounting and Business Research", vol. 41, no. 5
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu