BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolud Katarzyna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała)
Tytuł
Analiza konsekwencji (skutków) outsourcingu
Analysis the Consequences (Results) of Outsourcing
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 231-241, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Redukcja kosztów, Outsourcing
Enterprise management, Costs reduction, Outsourcing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Outsourcing polega na wyodrębnieniu z przedmiotu działalności wybranych funkcji i zleceniu ich wykonania wyspecjalizowanym zewnętrznym kooperantom, zamiast rozwijania tych sfer działalności wewnątrz przedsiębiorstwa macierzystego. Do niedawna - podstawową przesłanką podejmowania przedsięwzięć outsourcingowych była chęć redukcji kosztów. Praktyka większości wdrożeń wskazała jednak, że program obniżania wielkości kosztów najczęściej nie był skorelowany z pozostałymi elementami strategii, zakładającymi prowadzenie działań zwiększających możliwości przedsiębiorstwa do generowania wyższego zysku, co w efekcie nie przynosiło żadnych korzyści dla podmiotu implementującego outsourcing. Obecnie dostrzega się w outsourcingu jego siłę oddziaływania na ogólną strategię podmiotu, głównie poprzez wpływ i skutki organizacyjne jakie wywołuje jego wdrożenie. (fragment tekstu)

Outsourcing is defined as the process of delegation of non - core (but not only) operations (junctions) from internal company to an external specialist entity. Outsourcing can evoke organizational, operative and economical consequences, effecting on: organizational structure, company's procedures, condition of employment, factors of competitiveness and economical situation of enterprise. Contracting work to an independent provider may improve or deteriorate market position of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Artunian J., "The seven deadly sins of outsourcing", "Computerworld" 2006, nr 19
  2. Mizielińska D., Ożarska-Karbowiak B., "Prawne aspekty outsourcingu", Dodatek konferencyjny "CXO" 2003, s. 4
  3. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa - Kraków 1999, s. 50
  4. Osmólski R., "Początek i koniec - czyli umowa", "Outsourcing Magazine" 2005, nr 4
  5. Strategor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 301
  6. Śliwiński A., Śliwiński B., Facility management C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 10
  7. Trocki M., Outsourcing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 67
  8. Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001, s. 32
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu