BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarczyk Agata (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała)
Tytuł
Strategiczna karta wyników a system motywacyjny przedsiębiorstwa
Balance Scorecard and Motivational System of a Company
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 255-264, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, System motywacyjny przedsiębiorstwa, Motywowanie pracowników, Strategiczna Karta Wyników
Enterprise development, Company's motivational system, Motivating employees, Balanced Scorecard (BSC)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Strategiczna karta wyników (SKW) znajduje zastosowanie w wyznaczaniu kierunków rozwoju przedsiębiorstwa i sposobów dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Jest to uniwersalne narzędzie, które łączy i koordynuje różne aspekty biznesowe i współpracuje z innymi metodami zarządzania (np. zarządzanie projektami, jakością, przez cele). Ważnymi czynnikami sukcesu przedsiębiorstwa w erze informacji i w warunkach intensywnej konkurencji w perspektywie długoterminowego funkcjonowania stają się aktywa niematerialne, w tym kapitał ludzki. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w motywowaniu pracowników. Rozważania dotyczą odpowiedzi na pytanie, czy może ona stanowić podstawę dla systemu motywacyjnego. W strategicznej karcie wyników wyraźnie podkreślona jest rola kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, we wdrażaniu strategii, w pozyskiwaniu klientów i we wprowadzaniu innowacji. (fragment tekstu)

The article presents the use of Balance Scorecard method in employees motivation. To measure the execution of strategic aims, measures specified within the confines of financial, customer, internal processes and development area are used. Because of the specification of clearly defined aims within a specific timeframe for organizational units, the Balanced Scorecard system can constitute proper base for building a motivational system. An important step in getting employee involvement is also proper communication of goals and measurements. Employees' role in the company development is emphasized especially within the development perspective of the Balanced Scorecard. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowski A., Jak przełożyć Balanced Scorecard na niższe poziomy zarządzania, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2006, nr 2.
  2. Brzozowski A., Monitorowanie realizacji strategii: cele i korzyści normalizacji mierników, http://www.benten.com.pl.
  3. Chalastra M., Wykorzystanie zasad controllingu w tworzeniu pozafinansowych systemów motywacyjnych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 4.
  4. Gach D., Metoda zrównoważonej karty wyników, [w:] red. Z. Martyniak, Nowe metody organizacji i zarządzania, AE, Kraków 1998, s. 117-118.
  5. Jabłoński A., Jabłoński M., Co to znaczy wydziałowa strategiczna karta wyników, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2005, nr 7.
  6. Kaplan R., Norton D., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2002, s. 12, 125, 132, 145-150, 246-247.
  7. Kocięcki L.M., Księga Praktyki BSC, Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A., Warszawa 2004, s. 12-13.
  8. Pietrzak M., Opracowanie koncepcji biznesowej Balanced Scorecard - mapa strategii, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2006, nr 2.
  9. Zarządzanie. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1995, s. 275.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu