BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Jacek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, absolwent)
Tytuł
Doskonalenie oprogramowania z wykorzystaniem reinżynierii
Software Improvement Using Reengineering Process
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (7), 2004, nr 1051, s. 23-32, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Oprogramowanie, Tworzenie oprogramowania, Reengineering
Software, Software development, Reengineering
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym narzędziem przeprowadzenia reinżynierii procesów biznesowych jest technologia informatyczna. Technologia lub jej produkt mogą jednak również być przedmiotami reinżynierii. Dlatego reinżynierię produktu możemy zasadnie nazwać metareinżynierią. Z powyższych powodów interesujące może być zestawienie obu technik doskonalenia opartych na reinżynierii. Celem artykułu jest uporządkowanie stosowanej terminologii, ponieważ wokół pojęcia reinżynierii narosło wiele nieporozumień, propagatorzy tego podejścia zarządczego są również często winieni za klęski wynikające z jego opacznego rozumienia. (fragment tekstu)

This paper presents the concept of reengineering and its adaptation to software design process. Business process reengineering and software reengineering are two techniques of improvement, based on the same fundamentals of total quality management, but their aims are different. The aim of traditionally understood reengineering is business processes redesigning. The aim of software reengineering is software product redesigning. After the essential terminology explanation, comparison between software reengineering and other methods of software quality improvement is given. In addition, methods of software reengineering are described and their impact on final product quality is discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. (2001), UM L. Przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa.
  2. Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa. PWN, Warszawa.
  3. Hammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
  4. Manganelli R.L., Klein M.M. (1998), Reengineering, PWE, Warszawa.
  5. Nowicki A. (red.) (2002), Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  6. Olsem M. R. (1995) Reengineering Technology Report, Volume 1, Software Technology Support Center, Hill AFB. [Dokument pobrany z WWW URL]. http://www.stsc.hill.af.mil/stscdocs/RENGVOL1.DOC.
  7. Software Reengineering Assessment Handbook Technical Report, (1997), Version 3, Software Technology Support Center, Hill AFB. [Dokument pobrany z WWW URL]. http://www.stsc.hill.af.mil/RENG/v3-l-6.pdf.
  8. Szymański J. (2003), Zarządzanie jakością w procesie tworzenia oprogramowania. Podejście modelowe, nieopublikowana rozprawa doktorska, AE, Wrocław.
  9. Toffler A. (1997), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
  10. Toffler A. (1999), Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu