BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kovalyshyn Oleksandra (Lviv National Agrarian University, Ukraine), Buśko Małgorzata (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Land-use Structure - Analysis on Example of Rural and Urban Communes in Poland and Ukraine
Struktura użytkowania gruntów - analiza na przykładzie gmin wiejskich i miejskich w Polsce i na Ukrainie
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2018, nr 12/1, s. 59-76, tab., wykr., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Kataster nieruchomości, Podatek od nieruchomości, Grunty rolne
Real estate cadastre, Property tax, Arable land
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina, Polska
Ukraine, Poland
Abstrakt
W ostatnich latach w intensywny sposób prowadzone są na terenie Polski modernizacje ewidencji gruntów i budynków. W trakcie procedury związanej z modernizacją aktualizowane są między innymi dane o użytkach gruntowych. Oczywiście taka aktualizacja prowadzona jest również na bieżąco podczas geodezyjnych prac jednostkowych związanych z katastrem nieruchomości. W artykule została przedstawiona analiza zmian użytkowania gruntów na przykładzie gminy miejskiej oraz wiejskiej Polsce w latach 2002-2015 oraz sytuacja w tym aspekcie na Ukrainie. W analizowanym przedziale czasowym zostały przeprowadzone na testowym terenie dwie kompleksowe modernizacje katastru. Analiza dotyczyła dwóch użytków gruntowych: gruntów rolnych zabudowanych (Br) oraz terenów mieszkaniowych (B). Wybrane zostały te spośród wszystkich grup użytków, ponieważ w odniesieniu do nich zmieniały się w Polsce w sposób szczególny przepisy prawa regulujące zasady zaliczania użytku gruntowego do konkretnej grupy spośród wymienionych. Jednocześnie dla tych użytków przewidziane są skrajnie różne stawki podatku od nieruchomości. W opracowaniu została również przeprowadzona analiza zmian dochodów gmin pochodzących z opodatkowania właścicieli, spowodowana aktualizacją operatu katastralnego w zakresie zmian użytkowania gruntów. (abstrakt oryginalny)

Intensive modernization of the cadastre has been implemented in Poland in recent years. During the modernization procedure, land use was updated as well. Obviously, such an update is also carried out on a regular basis, during individual surveying works associated with the real estate cadastre. The article presents an analysis of land-use changes on examples of urban and rural communes in Poland during the period of 2002-2015 (as well as the situation in this aspect in Ukraine). During the analyzed period in Poland, there were two comprehensive modernizations of the cadastre carried out in the study area. The analysis covered two types of usable land: developed agricultural land (Br) and residential areas (B). These two particular types of land use were selected, as the applicable legal provisions in Poland regulating the principles for assigning land use to a specific group changed significantly. At the same time, radically different real estate tax rates are planned for these types of land use. The study also analyzes the changes in the communes' receipts from the taxes that are imposed on the owners of land due to the update of the cadastral survey related to the land-use changes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aien A., Rajabifard A., Kalantari M., Shojaei D.: Integrating Legal and Physical Dimensions of Urban Environments. ISPRS International Journal of Geo-Information, vol. 4, Issue 3, 2015, pp. 1442-1479.
 2. Akińcza M., Bieda A., Buśko M., Hannibal H., Hanus P., Hycner R., Krzyżek R., Kwartnik-Pruc A., Łuczyński R., Przewięźlikowska A.: Aktualne problemy katastru w Polsce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
 3. Alemie B.K., Bennett R.M., Zevenbergen J.: Evolving urban cadastres in Ethiopia: The impacts on urban land governance. Land Use Policy, vol. 42, 2015, pp. 695-705.
 4. Balawejder M., Buśko M., Cellmer R., Juchniewicz-Piotrowska K., Leń P., Mika M., Szczepankowska K., Wójciak E., Wójcik-Leń J., Źróbek S.: Aktualne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce na tle przemian organizacyjno-prawnych. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015.
 5. Basiouka S., Potsiou C., Bakogiannis E.: OpenStreetMap for cadastral purposes: an application using VGI for official processes in urban areas. Survey Review, vol. 47, Issue 344, 2015, pp. 333-341.
 6. Bennett R.M., Alemie B.K.: Fit-for-purpose land administration: lessons from urban and rural Ethiopia. Survey Review, vol. 47, Issue 346, 2016, pp. 11-20.
 7. Bieda A., Hanus P.: Real Estate Boundaries on Maps for Projects. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 4, no. 3, 2010, pp. 13-18.
 8. Bird R., Slack E.: Land and property taxation in 25 countries: a comparative review. CESifo DICE Report, vol. 3, 2005, pp. 34-42.
 9. Brown G., Raymond C.M.: Methods for identifying land use conflict potential using participatory mapping. Landscape and Urban Planning, vol. 122, 2014, pp. 196-208.
 10. Buśko M., Bydłosz J., Dawidowicz A., Gross M., Kwartnik-Pruc A., Pietrzak L., Przewięźlikowska A., Trzcińska S., Źróbek-Różańska A., Źróbek R.: Modern systems of land administration and real estate management. Croatian Information Technology Society, GIS Forum; University of Warmia and Mazury, University of Silesia, Croatia, Olsztyn, Katowice 2014.
 11. Buśko M., Meusz A. Current status of real estate cadastre in Poland with reference to historical conditions of different regions of the country. [in:] 9th ICEE: the 9th International Conference Environmental Engineering: May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, Vilnius, DOI: 10.3846/enviro.2014.196. [on-line:] http://leidykla.vgtu.lt/conferences/ENVIRO_2014/Abstracts/5/196.html [access: 1.03.2017].
 12. Buśko M., Przewięźlikowska A.: Analysis of legal regulations concerning the division of a building lot, with a building on it, in view of geodesic and building regulations. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 3, no. 4, 2009, pp. 23-31.
 13. Buśko M., Przewięźlikowska A.: Application of the GEO-INFO GIS for modernization of the cadastre. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 7, no. 4, 2013, pp. 17-29.
 14. Cagdas V., Stubkjaer E.: Core immovable property vocabulary for European linked land administration. Survey Review, vol. 47, Issue 340, 2015, pp. 49-60.
 15. Dawidowicz A., Źróbek R.: Analysis of concepts of cadastral system technological development. [in:] 9th ICEE: the 9th International Conference Environmental Engineering: May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, Vilnius, [on-line:] http://dx.doi.org/10.3846/enviro.2014.201 [access: 1.03.2017].
 16. Demir O., Uzun B., Coruhlu Y.E.: Progress of cost recovery on cadastre based on land management implementation in Turkey. Survey Review, vol. 47, Issue 340, 2015, pp. 36-48.
 17. Doner F.. Evaluation of cadastre renovation studies in Turkey. Survey Review, vol. 47, Issue 341, 2015, pp. 141-152.
 18. Eliseev I.N., Hernik J., Noszczyk T.: Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w Rosji i Polsce. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, vol. 13(4), 2014, pp. 55-64.
 19. Fuchs R., Verburg P.H., Clevers J.G.P.W., Herold M.: The potential of old maps and encyclopaedias for reconstructing historic European land cover/use change. Applied Geography, vol. 59, 2015, pp. 43-55.
 20. Gopikrishnan T., Ramakrishnan S.S.: Projection Analysis for Cadastral Mapping. Boletim de Ciencias Geodesicas, vol. 19, Issue 4, 2013, pp. 729-745.
 21. Harvey F.: The Power of Mapping: Considering Discrepancies of Polish Cadastral Mapping. Annals of the Association of American Geographers, vol. 103, Issue 4, 2013, pp. 824-843.
 22. Hendrych J., Storm V., Pacini N.: The Value of an 1827 Cadastre Map in the Rehabilitation of Ecosystem Services in the Kremze Basin, Czech Republic. Landscape Research, vol. 38, Issue 6, 2013, pp. 750-767.
 23. Ho S., Rajabifard A., Kalantari M.: Invisible' constraints on 3D innovation in land administration: A case study on the city of Melbourne. Land Use Policy, vol. 42, 2015, pp. 412-425.
 24. Ho S., Rajabifard A., Stoter J., Kalantari M.: Legal barriers to 3D cadastre implementation: What is the issue?. Land Use Policy, vol. 35, 2013, pp. 379-387.
 25. Kalantari M., Dinsmore K., Urban-Karr J., Rajabifard A.: A roadmap to adopt the Land Administration Domain Model in cadastral information systems. Land Use Policy, vol. 49, 2015, pp. 552-564.
 26. Kanianska R., Kizekova M., Novacek J., Zeman M.: Land-use and land-cover changes in rural areas during different political systems: A case study of Slovakia from 1782 to 2006. Land Use Policy, vol. 36, 2014, pp. 554-566.
 27. Leitmanová M., Bažík J., Muchová Z.: New methods for gathering the spatial data from land consolidation project. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, vol. 14(1), 2015, pp. 125-133.
 28. Leń P., Oleniacz G., Skrzypczak I., Mika M.: The Hellwig's and Zero Unitarisation Methods in Creating a Ranking of the Urgency of Land Consolidation and Land Exchange Work. [in:] 16th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM 2016, SGEM 2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol. 2, 2016, pp. 617-624, DOI: 10.5593/SGEM2016/B22/S09.080.
 29. Lin Q.W., Kalantari M., Rajabifard A., Li J.F.: A path dependence perspective on the Chinese cadastral system. Land Use Policy, vol. 45, 2015, pp. 8-17.
 30. Lisec A., Navratil G.: The Austrian Land Cadastre: from the Earliest Beginnings to the Modern Land Information System. Geodetski Vestnik, vol. 58, Issue 3, 2014, pp. 482-516.
 31. Mivsek E., Ravnihar F., Znidarsic H.: Land Cadastre Plan Making. Geodetski Vestnik, vol. 56, Issue 4, 2012, pp. 691-697.
 32. Mourafetis G., Apostolopoulos K., Potsiou C., Ioannidis C.: Enhancing cadastral surveys by facilitating the participation of owners. Survey Review, vol. 4, Issue 344, 2015, pp. 316-324.
 33. Nizalov D., Ivinska K., Kubakh S.: Monitoring of land relations in Ukraine in 2014-2015: statist year-book. Kyiv School of Economics, 2015.
 34. Noszczyk T., Hernik J.: Modernization of the land and property register. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, vol. 15 (1), 2016, pp. 3-17.
 35. Pavliy A.S.: Analysis of land value taxation system in Ukraine. Scientific Herald of International Humanities University: science projects collection. Economics and Management, vol. 14, 2015, pp. 262-267.
 36. Przewięźlikowska A., Buśko M.: The analysis of the updating time of subject and object data due to the information flow between the systems of the real estate cadastre and the land and mortgage register. [in:] SGEM 2014: GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing: 14th international multidisciplinary scientific geoconference: 17-26 June, 2014, Albena, Bulgaria: conference proceedings. Vol. 3: Photogrammetry and remote sensing cartography and GIS, STEF92 Technology Ltd., Sofia, 2014, pp. 933-940.
 37. Santos J.C. dos, Farias E.S. de, Carneiro A.F.T.: Analysis of the parcel as a land unity of the Brazilian urban cadastre. Boletim de Ciencias Geodesicas, vol. 19, Issue 4, 2013, pp. 574-587.
 38. Skalos J., Molnarova K., Kottova P.: Land reforms reflected in the farming landscape in East Bohemia and in Southern Sweden: two faces of modernization. Applied Geography, vol. 35, Issue 1-2, 2012, pp. 114-123.
 39. Tax Code of Ukraine, 2010. [on-line:] http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [access: 20.02.2017].
 40. The Act of 17 May 1989 Geodetic and Cartographic Law. Journal of Laws of 1989, No. 30, item 163 [Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989, nr 30, poz. 163].
 41. The Regulation of the Minister of Regional Development and Construction of 29 March 2001 on land and buildings register. Journal of Laws of 2001, No. 38, item 454 [Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2001, nr 38, poz. 454].
 42. The Regulation of the Council of Ministers of 17 January 2013 concerning integrated information system for real estate. Journal of Laws of 2013, item 249 [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Dz.U. 2013, poz. 249].
 43. Zwirowicz K.: Wybrane problemy ekonomiczno-techniczne wykorzystywania danych ewidencyjnych na potrzeby związane z użytkowaniem ziemi. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 18 (4), 2010, pp. 67-76.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http:///dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.1.59
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu