BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogusz Małgorzata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Galiszewska Sylwia (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Determinanty rozwoju agroturystyki w powiecie gorlickim
Determinants of the Development of Agritourism in Gorlice County
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol. 8, s. 25-34, rys., bibliogr. 14 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Rozwój turystyki
Agrotourism, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gmina Gorlice
Gorlice Poviat
Abstrakt
Celem opracowania było rozpoznanie i ocena determinantów wpływających na rozwój agroturystyki w powiecie gorlickim. Materiał badawczy obejmował wyniki wywiadów przeprowadzonych z kwaterodawcami oraz zebranych opinii od agroturystów. Oceniono najważniejsze determinanty mające wpływ na rozwój agroturystyki na badanym obszarze. Dokonana analiza potwierdziła, że najważniejszym czynnikiem rozwoju agroturystyki w powiecie gorlickim są uwarunkowania przyrodnicze regionu. Dowiodła również, że szansą na lepsze funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych byłaby wzajemna współpraca kwaterodawców w ramach różnych organizacji. (abstrakt oryginalny)

The aim was to identify and evaluate the determinants influencing the development of agritourism in the Gorlice county. The research material consisted of interviews with owners of agritourism farms and opinions collected from agritourists. The most important determinants affecting the development of agritourism in the studied area were assessed. The analysis confirmed that the most important factor in the development of agritourism in the Gorlice county are the natural conditions of the region. It also proved that the chance for better functioning of agritourism farms would be the mutual co-operation of quarters within various organizations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balińska A., Zawadka J.: Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2013, 102, s. 127-143.
 2. Cichowska J.: Znaczenie walorów przyrodniczych w rozwoju agroturystyki, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2011, 10, s. 173-186.
 3. Ciepiela G.A.: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, [w:] Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace, Szkoła Główna Handlowa 2016, 1, s. 37-67.
 4. Durydiwka M.: Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 5. Jastrzębski C. (red.): Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2014.
 6. Kachniewska M.: Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi, [w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Seria Oeconomica 2011, 288(64), s. 53-72.
 7. Kłodziński M.: Turystyka wiejska w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Woda. Środowisko. Obszary Wiejskie 2005, t. 5, z. 1(13), s. 9-22.
 8. Matlegiewicz M.: Agroturystyka - pozarolniczy biznes polskiej wsi, Ekonomia i Środowisko 2015, 4(55), s. 221-234.
 9. Nowogródzka T., Pieniak-Lendzion K.: Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2014, 100, s. 97-108.
 10. Pałka-Łebek E.: Współpraca gospodarstw agroturystycznych z lokalnymi stowarzyszeniami wspierającymi rozwój turystyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Studia Obszarów Wiejskich 2016, t. 42, s. 55-64.
 11. Parzych K.: Analiza uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju agroturystyki na obszarze Kociewia, Słupskie Prace Geograficzne 2013, 10, s. 127-140.
 12. Sawicki B.: Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Usługowy Zakład Poligraficzny "InterGraf", Międzyrzec Podlaski 2007.
 13. Żelazna K., Woźniczko M.: Uwarunkowania wyboru oferty turystyki wiejskiej w kontekście konkurencji na rynku usług turystycznych, Turystyka i Rekreacja 2005, t. 1, s. 87-93.
 14. www.powiatgorlicki.pl/images/powiatfolder.pdf (dostęp: 05.12.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu