BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześ Anna (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
Does the Outsourcing Affect Labour Costs of Enterprises in Poland?
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 1(85), s. 91-105, rys., tab., bibliogr. s. 103-105
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Koszty pracy, Outsourcing, Analiza ekonometryczna
Enterprises, Labour costs, Outsourcing, Econometric analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J30, L24, L60, L80
summ.
Abstrakt
This paper examines the impact of outsourcing materials and services on labour costs in two groups: industrial and construction enterprises, and services enterprises in Poland during the period 2005-2013. The analysis of this dependency was conducted on the basic of aggregated data coming from Polish enterprises classified in these two groups according to the GDP20071. The preliminary analysis showed that Polish industrial and construction, and service enterprises applied both types of outsourcing, but outsourcing services had more important effect on labour costs than outsourcing materials. Econometric analysis confirmed that only outsourcing services had a positive but differential impact on labour cost per 1 worker in two groups, while outsourcing materials was responsible for negative, however weak, impact on these costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amiti M., Wei S. J., 2005, Fear of Service Outsourcing. Is it Justified?, "Economic Policy", Vol. 20(42), http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0327.2005.00140.x.
 2. Amiti M., Wei S. J., 2009, Service Offshoring, Productivity and Employment: Evidence from the US, "The World Economy", Vol. 32(2), http://dx.doi.org 10.1111/j.1467-9701. 2008.01149.x.
 3. Arndt S. W., 1997, Globalization and Open Economy, "North American Journal of Economics &Finance", 8(1). http://dx.doi.org/10.1016/S10629408(97)90020-6.
 4. Baumgarten D., Geishecker I., Görg H., 2013, Offshoring, Tasks, and the Skill-Wage, 'European Economic Review", Vol. 61(1), http://dx.doi.org/10.1016/j.euroecorev. 2013.03.007.
 5. Charemza W. W., Deademan D. F., 1997, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 6. Crino R., 2010, Employment Effects of Service Offshoring: Evidence from Matched Firms, 'Economic Letters", Vol. 107(2).
 7. Egger H., Egger P., 2002, How International Outsourcing Drives Up Eastern European Wages, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 138(1), http://dx.doi.org/10.1007/ BF02707324.
 8. Egger H., Kreickemeier U., 2008, International Fragmentation: Boon or Bane for Domestic Employment?, "European Economic Review", Vol. 52(1), http://dx.doi.org/ 10.1016/j.euroecorev.2007.01.006.
 9. Egger P., Pfaffermayr M., Wolfmayr-Schnitzer Y., 2001, The International Fragmentation of Austrian Manufacturing: The Effects of Outsourcing on Productivity and Wages, "The North American Journal of Economics and Finance", Vol. 12(3), http://dx.doi.org/ 10.1016/S1062-9408(01)00051-1.
 10. Ekonometria, 2006, (ed.) M. Gruszczyński, M. Podgórska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 11. Esposito P., 2006, The Effect of Trade and Outsourcing on the Industrial Specialisation in CEECs, http://www.aiel.it/Old/bacheca/UDINE/session_A/esposito.pdf (date of access: 24.02.2016).
 12. Feenstra R. C., Hanson G. H., 1999, The Impact of Outsourcing and High-Technology Capital on Wages: Estimates for the U.S., 1979-1990, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 114(3), http://dx.doi.org/10.1162/003355399556179.
 13. Feenstra R. C., Hanson G., 1997, Foreign Direct Investment and Relative Wage: Evidence from Mexico's Maquiladoras, "Journal of International Economics", Vol. 42 (3/4). http://dx.doi.org/10.1016/S0022- 1996(96)01475-4.
 14. Feenstra R. C., Hanson G.H. 1996 Globalization, Outsourcing, and Wage Inequality, http://www.nber.org/papers/w5424.pdf (date of access: 01.03.2016), http://dx.doi.org/ 10.3386/w5424.
 15. Geishecker I., Görg H., 2008, Services Offshoring and Wages, "IZA Discussion Paper", No. 3593, Institute for the Study of Labour, Bonn.
 16. Girma S., Görg H., 2004, Outsourcing, Foreign Ownership, and Productivity: Evidence from UK Establishment-Level Data, "Review of International Economics", Vol. 12(15).
 17. Greene W. H., 2000, Econometric Analysis, Prentice Hall International, Inc.
 18. Grześ A., 2007, Rola outsourcingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [in:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, (ed.) A. Potocki, Difin, Warszawa.
 19. Hijzen A., Swaim P., 2007, Does Outsourcing Reduce Industry Employment, "Nottingham Research Paper", Vol. 24.
 20. Kalinowski S., 2002, Zastosowanie funkcji Cobba-Douglass do analizy procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 1.
 21. Kohler W. K., 2001, A Specific- Factors View on Outsourcing, "North American Journal of Economics and Finance", Vol. 12(1), http://dx.doi:10.1016/S1062- 9408(00)000 43-7.
 22. Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 r., 2013, GUS, Warszawa.
 23. Kufel T., 2011, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
 24. Linden G., Dedrick J., Kraemer K. L., 2011, Innovation and Job Creation in a Global Economy: The Case of Apple's iPod, "Journal of International Commerce and Economics", Vol. 3(1).
 25. Maddala G. S., 2006, Ekonometria, PWN, Warszawa.
 26. Olsen K. B., 2006, Productivity Impacts of Offshoring and Outsourcing: A Review. Statistical Analysis of Science, Technology and Industry, "STI Working Paper", 1, http://www.oecd.org/ officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/DOC%282006%29 1&docLanguage=En (date of access: 25.02.2016).
 27. Zorska A., 2007, Outsourcing i przenoszenie usług na świecie. Wnioski dla Polski, "Gospodarka Narodowa", No. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.01.85.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu