BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wybrane działania na rzecz społeczności lokalnej w aspekcie koncepcji CSR (w świetle badań własnych)
Selected Activities for the Local Community in the Aspect of the CSR Concept (in the Light of Own Research)
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol. 8, s. 83-91, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczności lokalne, Agrobiznes, Obszary wiejskie
Corporate Social Responsibility (CSR), Local community, Agrobusiness, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CSR jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska naturalnego, a także relacje ze swoimi interesariuszami. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych działań na rzecz społeczności lokalnej podejmowanych przez badanych przedsiębiorców z branży agrobiznesu w aspekcie koncepcji CSR. Badania dotyczące opinii przedsiębiorców na temat powyższej koncepcji zostały przeprowadzone na przełomie lat 2016/2017 i obejmowały 212 mikro- (0-9 pracowników), małych (10-49 pracowników) i średnich (50-249 pracowników) przedsiębiorstw agrobiznesu prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Wyniki badań pokazały, że przedsiębiorcy z obszarów wiejskich są bardzo często lokalnymi liderami, dlatego działania charytatywne czy sponsoringowe wpływają na podnoszenie ich prestiżu, a także uznania wśród społeczności lokalnej. (abstrakt oryginalny)

CSR is a concept according to which enterprises at the stage of strategy building voluntarily take into account social interests and environmental protection as well as relations with their stakeholders. The aim of this study is to present selected activities for the local community undertaken by the surveyed entrepreneurs from the agribusiness sector in the aspect of the CSR concept. Research on entrepreneurs' opinions on the above concept was carried out at the turn of 2016 and 2017 and comprised 212 micro (0-9 employees), small (10-49 employees) and medium (50-249 employees) agribusiness companies doing business in rural areas of Wielkopolska province. The results of the research have shown that entrepreneurs from rural areas are very often local leaders, therefore charity or sponsorship activities affect the improvement of their prestige and recognition among the local community. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banerjee S.: Corporate Social Responsibility: the good, the bad and the ugly, Critical Sociology 2008, 34.
  2. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G.: Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym, Wstępny raport z badań, Wydawnictwo IFiS PAN - Centrum Etyki Biznesu L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
  3. Hąbek P., Szewczyk P.: Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
  4. Korpus J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
  5. Promocja europejskiego projektu dla społecznej odpowiedzialności biznesu, Komisja Europejska, Zielona Księga - wersja ostateczna, 2001.
  6. Ratajczak M., Wołoszyn J., Stawicka E.: Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
  7. Ratajczak M.: Koncepcja CSR w aspekcie polityki środowiskowej na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 2014, 14.
  8. Sethi P.: Dimensions of Corporate Social Responsibility, Californian Management Review 1979, 17(3).
  9. Zbiegień-Maciąg L.: Etyka w zarządzaniu, CiM, Warszawa 1997.
  10. Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu