BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trajer Marzena (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), Krzyżanowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rolnictwo ekologiczne w Polsce i perspektywy jego rozwoju w kontekście PROW 2014-2020
Organic Farming in Poland and its Development Potential under the Rural Development Programme for 2014-2020
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol. 8, s. 115-126, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rozwój rolnictwa
Ecological agriculture, Rural Development Programme, Agriculture development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem opracowania było określenie pozycji polskiego rolnictwa ekologicznego na tle rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej (UE), regionalnego rozmieszczenia producentów ekologicznych w Polsce, a także rozpoznanie zakresu wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. W artykule wykorzystano dane wtórne i zastosowano metodę analizy porównawczej. Pod względem liczby gospodarstw ekologicznych Polska w 2015 r. zajęła szóstą pozycję w UE. Z analizy wynika, że najwięcej wniosków o dofinansowanie produkcji ekologicznej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" zostało zrealizowanych w województwach z największą liczbą gospodarstw ekologicznych w Polsce, a więc zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was determination of the position of Polish organic farming comparing to organic farming in European Union, defining the regional locations of organic farming producers in Poland and identification of the financial support under the Rural Development Programme for 2014-2020. In the article the secondary data and the method of comparative analysis were used. Concerning the number of ecological farms, Poland had the sixth position in the European Union in 2015. The analysis shows that the largest number of applications for co-financing of organic production within framework for action "Organic farming" were implemented in the voivodeships with the largest number of organic farms in Poland: Zachodniopomorskie voivodeship, Warmińsko-mazurskie voivodeship and Podlaskie voivodeship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzińska K.: Rolnictwo ekologiczne - tendencje i kierunki zmian, Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 2014, t. 14, z. 3.
 2. Europejskie partnerstwo innowacji: Możliwości dla innowacji w rolnictwie ekologicznym i agroekologii, Bruksela 2014 (dostęp: 29.04.2017).
 3. EUROSTAT: Organic farming statistics (dostęp: 10.02.2017).
 4. FiBL&IFOAM: The World of Organic Agriculture, Frick and Bonn 2017.
 5. Komorowska D.: Efektywność ekologicznych gospodarstw sadowniczych w porównaniu do konwencjonalnych, Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2016, 115.
 6. Miś T., Zając D.: Problemy rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2017, 3.
 7. Molenda-Grysa I.: Przesłanki produkcji żywności ekologicznej w Polsce - typologia potencjałów, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2016, t. 103, z. 3.
 8. Ramowy plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
 9. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014, IJHARS, Warszawa 2015.
 10. Strefa Inspiracji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Moda na rolnictwo ekologiczne stała się faktem, www.kowr.gov.pl (dostęp: 20.11.2017).
 11. Szarek S.: Regionalne zróżnicowanie rolnictwa ekologicznego w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development 2015, 1(35).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu