BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pichlak Magdalena
Tytuł
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym - przegląd koncepcji wdrażania zielonej gospodarki
Towards Circular Economy - a Comprehensive Review of Green Economy Concepts
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2017, t. 48, nr 1, s. 7-18, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Zielona gospodarka, Ochrona środowiska, Rozwój zrównoważony, Gospodarka zamkniętego obiegu
Green economy, Environmental protection, Sustainable development, Circular economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q57
streszcz., summ.
Abstrakt
Zielona gospodarka (postrzegana jako kontynuacja koncepcji zrównoważonego rozwoju) oznacza gospodarkę ukierunkowaną na rozwiązanie globalnych problemów ekologicznych dotyczących rosnącego zanieczyszczenia, generowania nadmiernej ilości od-padów oraz niezrównoważonego wykorzystania zasobów. W artykule scharakteryzowano po-jęcie zielonej gospodarki oraz jej podstawowe założenia w dwóch odrębnych nurtach teoretycznych, tj. w ekonomii środowiska i w ekonomii ekologicznej. Przedstawiono najważniejsze koncepcje wdrażania zielonej gospodarki rozwijane w obu nurtach, reprezentujące mniej lub bardziej restrykcyjną wizję zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzony pogłębiony przegląd literatury składnia do generalnego wniosku, że to właśnie koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym jest obecnie kluczowa dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The notion of a green economy (perceived as a logical extension of arguments within the sustainable development) may be seen as economy aimed at solving global environmental problems related to increasing wastes and pollution as well as resource depletion. The paper describes the concept of green economy in two distinct theoretical underlying theories, i.e. environmental economics and ecological economics. The most important concepts for the implementation of green economy, representing the notion of weak and strong sustain-ability, were presented. A comprehensive review of the state-of-the-art research results in general conclusion that the concept of circular economy is crucial for the attainment of sustainable development objectives. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen M.S. (2007), An Introductory Note on the Environmental Economics of the Circular Economy, "Sustainability Science", 2, 133-140, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11625-006-0013-6.
 2. Bartelmus P. (2013), The Future We Want: Green Growth or Sustainable Development?, "Environmental Development", 7, 165-170, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envdev.2013.04.001.
 3. Boulding K. (1966), The Economics of the Coming Spaceship Earth, [w:] Jarrett H. (red.), Environmental Quality in a Growing Economy, Baltimore, John Hopkins Press.
 4. Brown L. (1981), Building a Sustainable Society, Worldwatch Institute, Washington DC.
 5. Czaja S., Fiedor B. (2010), Ekonomia środowiska i ekologiczna jako filary ekonomii zrównoważonego rozwoju [w:] Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 6. Daly H.E. (1997), Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development, Boston, Beacon Press.
 7. Ehrlich P. (1968), The Population Bomb, New York, Ballantine Books.
 8. Ellen MacArthur Foundation (2013), Towards the Circular Economy. Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition.
 9. Gendron C. (2014), Beyond Environmental and Ecological Economics: Proposal for an Economic Sociology of the Environment, "Ecological Economics", 105, 240-253, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.06.012.
 10. Geng Y., Doberstein B. (2008), Developing the Circular Economy in China: Challenges and Opportunities for Achieving 'Leapfrog Development', "International Journal of Sustainable Development & World Ecology", 15(3), 231-239, DOI: http://dx.doi.org/10.3843/SusDev.15.3:6.
 11. Hardin G. (1968), The Tragedy of the Commons, "Science", 162, 1243-1248, DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.162.3859.1243.
 12. Hofstra N., Huisingh D. (2014), Eco-Innovations Characterized: A Taxonomic Classification of Relationships between Humans and Nature, "Journal of Cleaner Production", 66, 459-468, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.11.036.
 13. Holmberg J. (red.) (1996), Policies for a Small Planet, International Institute for Environment and Development, London, Earthscan Publications.
 14. Jacobsen N.B. (2006), Industrial Symbiosis in Kalundborg, Denmark: A Quantitative Assessment of Economic and Environmental Aspects, "Journal of Industrial Ecology", 10(1-2), 239-255, DOI: http://dx.doi.org/10.1162/108819806775545411.
 15. Jeżowski P. (2012), Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania, "Studia i Prace SGH", 2, 99-124.
 16. Komisja Europejska (2011), Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2011) 571, Bruksela.
 17. Lieder M., Rashid A. (2016), Towards Circular Economy Implementation: A Comprehensive Review in Context of Manufacturing Industry, "Journal of Cleaner Production", 115, 36-51, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.042.
 18. Liu J.Y. (2012), Circular Economy and Environmental Efficiency - The Case of Traditional Hakka Living System, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 57, 255-260, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1183.
 19. Loiseau E., Saikku L., Antikainen R., Droste N., Hansjürgens B., Pitkänen K., Leskinen P., Kuikman P., Thomsen M. (2016), Green Economy and Related Concepts: An Over-view, "Journal of Cleaner Production", 139, 361-371, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024.
 20. Mebratu D. (1998), Sustainability and Sustainable Development: Historical and Conceptual Review, "Environmental Impact Assessment Review", 18(6), 493-520, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255(98)00019-5.
 21. Melece L. (2015), Eco-Innovation and its Development in Baltic States, "Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development", 37(3), 415-424, DOI: http://dx.doi.org/10.15544/mts.2015.36.
 22. OECD (2011), Towards Green Growth: Monitoring Progress, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264111356-en.
 23. Pearce D.W., Turner R.K. (1990), Economics of Natural Resources and the Environment, Baltimore MD, Johns Hopkins University Press.
 24. Porter M.E., Van der Linde C. (1995), Green and Competitive: Ending the Stalemate, "Harvard Business Review", 73, 120-134.
 25. Rennings K. (2000), Redefining Innovation - Eco-Innovation Research and the Contribution from Ecological Economics, "Ecological Economics", 32, 319-332, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/s0921-8009(99)00112-3.
 26. Robinson J. (2004), Squaring the Circle? Some Thoughts on the Idea of Sustainable Development, "Ecological Economics", 48(4), 369-384, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2003.10.017.
 27. Romero D., Molina A. (2012), Green Virtual Enterprise Breeding Environments: A Sustainable Industrial Development Model for a Circular Economy, [w:] Camarinha-Matos L.M., Xu L., Afsarmanesh H. (red), Collaborative Networks in the Internet of Services. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 380, 427-436.
 28. Roy R. (2000), Sustainable Product-Service Systems, "Futures", 32(3-4), 289-299, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2015.02.109.
 29. Sauvé S., Bernard S., Sloan P. (2016), Environmental Sciences, Sustainable Development and Circular Economy: Alternative Concepts for Trans-Disciplinary Research, "Environmental Development", 17, 48-56, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envdev.2015.09.002.
 30. Szczygielski T. (red.) (2015), Minerały antropogeniczne a gospodarka o obiegu zamkniętym, Politechnika Warszawska, Instytut Badań Stosowanych, Warszawa.
 31. UNEP (2011), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.
 32. WCED (1987), Our Common Future, World Commission on Environment and Development, London, Oxford University Press.
 33. Williams C.C., Millington A.C. (2004), The Diverse and Contested Meaning of Sustainable Development, "The Geographical Journal", 170(2), 99-104, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.0016-7398.2004.00111.x.
 34. World Bank (2012), Inclusive Green Growth. The Pathway to Sustainable Development.
 35. Żylicz T. (2004), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu