BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tchórzewski Jerzy (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland), Ruciński Dariusz (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland)
Tytuł
Quantum-inspired Artificil Neural Networks and Evolutionary Algorithms Methods Applied to Modeling of the Polish Electric Power Exchange Using the Day-ahead Market Data
Źródło
Information Systems in Management, 2018, vol. 7, nr 3, s. 201-212, rys., bibliogr. 29 poz.
Systemy Informatyczne w Zarządzaniu
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, System MATLAB, Algorytmy genetyczne, Metoda sztucznych sieci neuronowych
Electric power, MATLAB system, Genetic algorithms, Artificial neural networks method
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper presents selected results of research on the use of artificial intelligence methods, which are inspired by quantum computing solutions for modelling of electric power exchange systems. Methods used in the modelling of quantum data acquisition, quantization and dequantization of information as well as the methods of per-forming quantum computations were emphasized. Furthermore, we have analysed the results obtained for the neural model and for the evolutionary algorithm inspired by the quantum computer science. Eventually, the model was verified on the example of the neural model of the Electric Power Exchange (EPE). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. de A. Araujo; R.L. Aranildo Junior; A.E.T. Ferreira (2008) A Quantum-Inspired Intelligent Hybrid method for stock market forecasting, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence), 2008, pp. 1348-1355.
 2. Embedded MATLAB™ User's Guide © COPYRIGHT 2007 by The MathWorks, Inc. Natick, MA 01760-2098 (USA).
 3. S.L. Ho; S. Yang; P. Ni; J. Huang (2013) A Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm for Multi-Objective Design, IEEE Transactions on Magnetics, 2013, Volume: 49, Issue 5, pp. 1609-1612.
 4. K. Han; J. Kim (2000) Genetic quantum algorithm and its application to combinatorial optimization problem, Evolutionary Computation, 2000. Proceedings of the 2000 Congress on, Vol. 2, pp. 1354- 1360.
 5. N. Kasabov (2006) Neuro-, Genetic-, and Quantum Inspired Evolving Intelligent Systems, 2006 International Symposium on Evolving Fuzzy Systems, pp. 63-73.
 6. H. Kwaśnicka (1999) Obliczenia ewolucyjne w sztucznej inteligencji, PWr., Wrocław.
 7. A. Kowalska-Pyzalska (2011), Koncepcja Smart Grid szansą dla rozwoju generacji rozproszonej, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, Nr 65, Studia i Materiały Nr 31.
 8. J. Li, J. Li. (2008) Next-Day Electricity Price Forecasting Based on Support Vector Machines and Data Mining Technology. Proceedings of the 27th Chinese Control Conference, Kunming, Yunnan, China, pp. 630-633.
 9. G. Liao (2010) Using chaotic quantum genetic algorithm solving environmental economic dispatch of Smart Microgrid containing distributed generation system problems, Power System Technology, POWERCON, 2010 International Conference on, pp.: 1-7.
 10. Y. Liu Yuanyuan, M. Li (2008) A bidding method of power market based on immune genetic algorithm, 27th Chinese Control Conference, pp. 28-32.
 11. W. Mielczarski (2000) Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, ARE, Warszawa.
 12. A. Narayanan, M. Moore (1996) Quantum-inspired genetic algorithms, Proceedings of IEEE International Conference on Evolutionary Computation, pp. 61-66, IEEE.
 13. S. Osowski (2000) Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, PW, Warszawa.
 14. M. Parol (red. nauk.) (2013), Mikrosieci niskiego napięcia, OW PW, Warszawa.
 15. A.O. Pittenger (2000), An Introduction to Quantum Computing Algorithms, Birkhauser, Boston.
 16. D. Ruciński (2017), The neural modelling of the Electric Power Stock Market, Studia Informatica. Systems and Information Technology. Systemy i technologie informacyjne, Wyd. UPH, Siedlce.
 17. D. Ruciński (2016), Neural-evolutionary Modelling of Polish Electricity Power Exchange, IEEE 2016 Electric Power Networks (EPNet), IEEE XPlore Digital Library, pp. 1-6.
 18. M. Sawerwain, J. Wiśniewska (2016), Informatyka kwantowa. WN PWN, Warszawa.
 19. Z. Sheng, J. Wanlu (2012), A novel quantum genetic algorithm and its application. Natural Computation (ICNC), 2012 Eighth International Conference on, pp. 613-617.
 20. R. Tadeusiewicz, Szaleniec M. (2015), Leksykon sieci neuronowych. Wyd. Fundacji "Projekt Nauka", Wrocław.
 21. J. Tchórzewski, D. Ruciński (2017), Quantum inspired evolutionary algorithm to improve the accuracy of a neuronal model of the electric power exchange. IEEE EU-ROCON 2017 - 17th International Conference on Smart Technologies, IEEE XPlore Digital Library, pp. 638-643.
 22. J. Tchórzewski, D. Ruciński (2017), Modeling and simulation inspired by quantum methods of the Polish Electricity Stock Exchange. 2017 Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE). IEEE XPlore Digital Library, pp. 1-6.
 23. J. Tchórzewski, D. Ruciński (2017), Evolutionary Algorithm Inspired by The Methods Of Quantum Computer Sciences for The Improvement of a Neural Model of the Electric Power Exchange. Information Systems in Management (ISIM), Vol. 6 (4), pp. 343-355.
 24. J. Tchórzewski (2016), Systemic Evolutionary Algorithm inspired by methods of quantum computer sciences for the improvement of the accuracy of neural models in electrical engineering and electrical power engineering. Computer Applications in Electrical Engineering (CAinEE). No. 14/2016. Publishing House of Poznan University of Technology, pp. 280-296.
 25. J. Tchórzewski, D. Ruciński (2016), Quantum inspired evolutionary algorithm to improve parameters of neural models on example of polish electricity power exchange, IEEE 2016 Electric Power Networks (EPNet), IEEE XPlore Digital Library, pp. 1-8.
 26. J. Tchórzewski (2013), Rozwój systemu elektroenergetycznego w ujęciu teorii sterowania i systemów, OW PWr, Wrocław.
 27. J. Tchórzewski (1990), Cybernetyka życia i rozwoju systemów. Monografie nr 22, Akademia Podlaska, Siedlce 1990.
 28. S. Wierzchoń, M. Kłopotek (2015), Cluster analysis. Monografie. Wyd. IPI PAN. Warszawa.
 29. S. Węgrzyn, L. Znamirowski (2007), Zarys nanonauki i informatycznych molekularnych nanotechnologii, Wyd. PŚ, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5537
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ISIM.2018.7.3.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu