BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleśna Aleksandra (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży)
Tytuł
Informacje przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych dla przyszłych pracowników
Recruitment Web Sites and Experience with CSR Reporting in Socially Responsible Companies
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 3-4, s. 43-54, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Witryny internetowe, Rekrutacja pracowników, Raportowanie, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Corporate Social Responsibility (CSR), Internet websites, Employee recruitment, Reporting, Enterprises study, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano, czy przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne wykorzystują potencjał informacji zawartych na ich stronie internetowej, w zakładce "kariera". Inspiracją były badania zespołu I. O. Williamsona (2010), z których wynika, że ilość informacji ma wpływ na przyciąganie kandydatów do pracy. Badania te nie odnosiły się jednak do przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, które są interesującym obiektem badań, ponieważ koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) stanowi standard dobrego zarządzania i jest źródłem przewagi konkurencyjnej. W artykule zbadano kategorie informacji: oferty pracy, strukturę organizacyjną, możliwości szkoleń i rozwoju kariery, benefity, kulturę organizacyjną, opinie od obecnie zatrudnionych, przebieg procesu rekrutacji i selekcji. Badania przeprowadzono na grupie 70 przedsiębiorstw z X rankingu firm społecznie odpowiedzialnych "Dziennika Gazeta Prawna" z 2016 roku. Z analiz wynika, że jedynie 8,9% przedsiębiorstw przekazuje informacje w ośmiu kategoriach. Istnieje ponadto statystycznie istotny związek między doświadczeniem przedsiębiorstwa w raportowaniu społecznym a ilością informacji przekazywanych potencjalnym kandydatom do pracy. (abstrakt oryginalny)

This article analyzes whether socially responsible companies utilize the potential inherent in information found on their web sites in the "career" tab. Research performed by the I. O. Williamson team (2010) provided the inspiration. Their work showed that the amount of available information influences the attracting of candidates for work. However, their research was not focused on socially responsible companies, an interesting subject for study, because the concept of corporate social responsibility (CSR) is a standard of good management and a source of competitive advantage. This article looks at available information categories: current job offers, organizational structure, training opportunities, benefits, career opportunities, company culture, information from job incumbents, and recruitment process. Research carried out on a group of seventy companies from the X ranking of socially responsible companies as provided by the Dziennik Gazeta Prawna for the year 2016. Analyses show that only 8,9% of companies provide information in the eight categories. Moreover, there is a statistically significant correlation between company experience in CSR reporting and the quantity of information provided to potential job candidates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolot A. (2014), Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 10.
 2. DGP (2016), X Ranking odpowiedzialnych firm 2016, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek, 20 maja, nr 97 (4244).
 3. Gadomska-Lila K. (2013), Budowanie wizerunku pracodawcy a sprawność zarządzania zasobami ludzkimi, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 4.
 4. Jones D. A., Willness C. R., Madey S. (2014), Why are job seekers attracted by corporate social performance? Experimental and field tests of three signal-based mechanisms, Academy of Management Journal, vol. 57, nr 2.
 5. Klimkiewicz K. (2014), Społeczna odpowiedzialność pracodawców - perspektywa teoretyczna a oczekiwania uczestników rynku pracy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 338.
 6. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (100).
 7. Oczkowska R. (2015), Kreowanie wizerunku organizacji jako pracodawcy, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 4.
 8. Oleksyn T. (2017), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa, Wolters Kluwer.
 9. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Warszawa, PWE.
 10. Porter M. E., Kramer M. R. (2006), Strategy & society. The link between competitive advantage and corporate social responsibility, Harvard Business Review, vol. 84, nr 12.
 11. Turban D. B., Greening D. W. (1996), Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees, Academy of Management Journal, vol. 40, nr 3.
 12. Walker H. J., Bauer T. N., Cole M. S., Bernerth J. B., Feild H. S., Short J. C. (2013), Is this how I will be treated? Reducing uncertainty through recruitment interactions, Academy of Management Journal, vol. 56, nr 5.
 13. Williamson I. O., King J. E. Jr, Lepak D., Sarma A. (2010), Firm reputation, recruitment web sites, and attracting applicants, Human Resource Management, vol. 49, nr 4.
 14. Woźniak J. (2017), Wpływ informacji o działaniach CSR firmy na decyzje jej potencjalnych pracowników różnej płci, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (114).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu