BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warzocha Grzegorz (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Annual Financial Statements, the Importance of Other Comprehensive Income
Roczne sprawozdanie finansowe, wpływ sprawozdania z pozostałych całkowitych dochodów
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 2, s. 90-101, tab., bibliogr. 8 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Dochody, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdawczość finansowa
Income, Financial statements, Financial reporting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M41, M42, M48
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań była weryfikacja, czy informacje finansowe prezentowane w pozostałych całkowitych dochodach mają istotny wpływ na sprawozdanie z całkowitych dochodów i sprawozdanie finansowe jako całość. Badania koncentrowały się przede wszystkim na analizie wymogów zdefiniowanych w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości MSR 1 Prezentacja Sprawozdań Finansowych oraz analizie raportów rocznych za lata 2014-2016, opublikowanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzące w skład indeksu WIG20. W celu dokonania oceny, czy wpływ informacji finansowych prezentowanych w pozostałych całkowitych dochodach jest istotny, zastosowano powszechnie stosowane koncepcje pomiaru istotności. Przyjęto tezę badawczą, że informacje finansowe prezentowane w pozostałych całkowitych dochodach są istotne. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, co do zasady, poprawność przyjętej tezy.(abstrakt oryginalny)

The objective of the research was to verify whether the financial information presented in other comprehensive income has a material impact on the statement of total comprehensive income and financial statements viewed as a whole. The research focused primarily on the presentation requirements defined by the International Accounting Standard IAS 1 Presentation of Financial Statements and study of the annual reports filed in 2014-2016 by the WIG 20 constituent companies listed on the Warsaw Stock Exchange. In order to assess whether the impact of the financial information reported in other comprehensive income is material, relevant concepts of materiality were applied. It was tentatively assumed that the financial information presented in other comprehensive statement will be material. The results of the conducted research study confirmed in general this assumption.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. 2014-2016 annual reports of the WIG 20 companies.
  2. Deloitte iGAAP 2017, Drawing it together, Wolters Kluwer, Kingston upon Thames, UK, pp.165-266.
  3. International Accounting Standard IAS 1 Presentation of Financial Statements.
  4. International GAAP 2013, Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards, Wiley, West Sussex, UK, pp. 73-142.
  5. International Standard on Auditing ISA 320 Materiality in Planning and Performing an Audit.
  6. Sajnóg A., 2017, Usefulness of other comprehensive income for predicting banks' future earnings, Research Papers of the Wrocław University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono- micznego we Wrocławiu, Issue 472, pp. 376-386.
  7. Wiley GAAP 2016, Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, Wiley, West Sussex, UK, pp. 49-56.
  8. Xiuping W., Mingzhu L., 2017, Empirical research on correlation between other comprehensive income and corporate value based on data of listed companies in the construction industry, Research on Modern Higher Education, 4, Asian Academic Press Co., Hong Kong, pp. 79-85.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.2.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu