BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luty Piotr (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Goodwill in the Process of Mergers and Acquisitions in Poland
Wartość firmy w procesach przejęć i połączeń w Polsce
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 2, s. 20-29, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Fuzje i przejęcia
Enterprise value, Mergers and acquisitions
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G32, G34
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było sprawdzenie, czy wartość firmy (pozytywna lub negatywna) ujawniona w spółce przejmującej po połączeniu jest wrażliwa na manipulowanie wynikiem finansowym. Manipulowanie wynikiem dotyczy alokacji kosztów w krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych. W artykule zbadano, czy wynik operacyjny osiągnięty przez spółkę przejmującą (zysk lub strata) ma wpływ na ujawnioną po połączeniu wartość firmy. Weryfikację hipotez badawczych przeprowadzono za pomocą narzędzi statystycznych (analiza regresji liniowej, test nieliniowości funkcji regresji, test normalności rozkładu). W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono istotnej zależności między alokacją kosztów a ujawnioną ujemną wartością firmy. W przypadku dodatniej wartości firmy jej wartość była związana z alokacją kosztów aktywów. Ujawniane po połączeniu zarówno dodatnia, jak i ujemna wartość firmy nie były związane z osiąganymi przez spółki przejmujące wynikami operacyjnymi w roku poprzedzającym połączenie.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to verify if the goodwill (positive or negative) disclosed after a merger or acquisition is sensitive to manipulating the financial result in the acquiring company. Manipulating the result referred to the extent of cost allocation in short-term prepayments. Later we examined if the operational result achieved by the acquiring company (profit or loss) has an impact upon the revealed goodwill. The verification of the research hypotheses was performed with the use of statistical tools (linear regression analysis, nonlinear regression function test, normality of residual distribution test). As a result of the research, no significant relation between allocating costs and the disclosed negative goodwill was found, only in the case of positive goodwill its value was related to the allocating in assets costs. Neither positive nor negative goodwill was related to the operating results of the acquiring companies in one year preceding the merger or acquisition.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Botsari A., Meeks G., 2008, Do acquirers manage earnings prior to a share for share bid?, Journal of Business Finance and Accounting.
  2. Dunn K., Kohlbeck M.J., Smith T.J., 2011, Bargain Purchase Gains and the Acquisitions of Failed Banks Florida Atlantic University - School of Accounting, Florida Atlantic University - School of Accounting and Florida Atlantic University - School of Accounting.
  3. Erickson M., Wang S., 1999, Earnings management by acquiring firms in stock for stock mergers, Journal of Accounting and Economics, vol. 27, no. 2.
  4. Henning S.L., 2000, Valuation of the components of purchased goodwill, Journal of Accounting Research, vol. 38, no. 2.
  5. Janowicz M., 2013, Prawne połączenia spółek publicznych w 2011 roku w ich sprawozdaniach finansowych - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 61, vol. 1.
  6. Jennings R., 1996, The relation between accounting goodwill numbers and equity values, Journal of Business Finance and Accounting.
  7. Louis H., 2004, Earnings management and the market performance of acquiring firms, Journal of Financial Economics, vol. 74, no. 1.
  8. Luty P., Luty Z., Markisz M., 2016, Podział, łączenie i przekształcenie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym, Accountants' Association in Poland, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.2.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu