BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska-Mazur Agnieszka (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Types of Government Deficit in Respect of Fiscal Decision-Making
Rodzaje deficytu budżetowego w aspekcie podejmowania decyzji fiskalnych
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 2, s. 60-74, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Deficyt budżetowy, Stopa podatkowa, Sprzężenia zwrotne
Decision making, Budget deficit, Tax rate, Feedback
Uwagi
Klasyfikacja JEL: B62, E10, E32, C54
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka fiskalna obejmuje decyzje rządu na temat wielkości podatków, które mają wpływ na wielkość deficytu budżetowego. Istnieją różne rodzaje deficytu budżetowego. Celem przeprowadzonych analiz jest zbadanie zależności między rodzajem deficytu a optymalnym poziomem stopy podatkowej. W artykule zweryfikowano hipotezę, że rodzaj rozważanego deficytu ma wpływ na wysokość stopy podatkowej. Do weryfikacji hipotezy wykorzystano reguły sprzężenia zwrotnego będące rozwiązaniem problemu kwadratowo-liniowego.(abstrakt oryginalny)

Fiscal policy includes the government decisions on the size of taxes that affect the size of the government deficit. There are different types of government deficit. The aim of the analyses is to examine the relation between the type of deficit and the optimal level of tax rate. In this article we verify the hypothesis that the type of deficit considered affects the tax rate. For the hypothesis verification, we use the feedback rules that are the solution of the quadratic-linear problem.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Benigno P., Woodford M., 2012, Linear-quadratic approximation of optimal policy problems, Journal of Economic Theory, 147(1), pp. 1-42.
  2. Boiciuc I., 2015, The cyclical behavior of fiscal policy in Romania, Procedia Economics and Finance 32, pp. 286-291.
  3. Camelia M., 2014, Estimation and Analysis of the Structural Budget Deficit in Romania, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, vol. 3, no 4.
  4. Ellison M., Optimal Linear Quadratic Control, Lecture notes in Recursive Methods for Macroeconomics, http://users.ox.ac.uk/~exet2581/recursive/lqg_mat.pdf.
  5. Fantacone S., Garalova P. G., Milani C., 2015, Structural budget balance and fiscal policy: the limits of the European approach, Yildiz Social Science Review.
  6. Ferrante A., Ntogramatzidis L., 2013, The generalised discrete algebraic Riccati equation in linear-quadratic optimal control, Automatica, 49(2), pp. 471-478.
  7. Kendrick D., 1982, Stochastic control for economic models, Journal of Economic Dynamic and Control, 1(3), pp. 311-313.
  8. Kendrick D., Amman H., 2011, A Taylor Rule for Fiscal Policy, Utrecht, Netherlands: Utrecht School of Economics, Tjalling C. Koopmans Research Institute, Discussion Paper Series.
  9. Okafor S.O., Maduka O.D., Ike A.N., Uzoechina B.I., Ohachosim C.I. (September 2017), Tax-budget Deficit Relationships: Fiscalists' platform for deficit financing policy, Business and Management Studies, vol. 3, no 3.
  10. Przybylska-Mazur A., 2016, Application of selected dynamic models to the analysis of the impact balanced budget rule on the economy, The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Conference Proceedings edited by Monika Papież and Sławomir Śmiech, Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, pp. 139-148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.2.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu