BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarczyk Beata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Costs Aspects of Creating 3PL Logistic Operators' Offers
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 116, s. 163-176, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Usługi logistyczne, Operator logistyczny
Logistics, Logistic services, Logistics operator
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
The rise in the demand for comprehensive logistic services causes that the 3PL sector finds itself at present in the phase of intense development, undergoing certain simultaneous transformations. It becomes more and more competitive, and the range of services offered by logistic operators still grows. The article offers a comparison and analysis of the logistics operator presented to selected customers, putting the emphasis on the identification of price differences in personalized offers of cooperation. Furthermore flexibility of 3PL subjects their ability to individualize the offer and to adapt it to client's specific requirements will be examined.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguezzoul A.: Third-party logistics selection problems: A literature review on criteria and methods. "Omega", Vol. 49, 2014, p. 69-78.
 2. Aktas E., Agaran B., Ulengin F., Onsel S.: The use of outsourcing logistics activities: The case of turkey. "Transportation Research Part C", Vol. 19(5), 2011, p. 833-852.
 3. Bask A.H.: Relationships among TPL providers and members of supply chains - a strategic perspective. "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 16, Iss. 6, 2001, p. 470-486.
 4. Basligil H., Kara S.S., Alcan P., Ozkan B., Caglar E.G.: A distribution network optimization problem for third party logistics service providers. "Expert Systems with Application", Vol. 38, Iss. 10, 2011, p. 12730-12738.
 5. Berglund M., van Laarhoven P., Sharman G., Wandel S.: Third-party logistics: Is there a future? "The International Journal of Logistics Management", Vol. 10(1), 1999, p. 59-70,
 6. Briggs E., Landry T.D., Daugherty P.J.: Investigating the influence of velocity performance on satisfaction with third party logistics service. "Industrial Marketing Management", Vol. 39, 2010, p. 640-649.
 7. Choy K. L., Chow H.K.H., Tan K.H., Chan Ch.-K., Mok E.C.M., Wang Q.: Leveraging the supply chain flexibility of third party logistics - Hybrid knowledge-based system approach. "Expert Systems with Application", Vol .35, 2008, p. 1998-2016.
 8. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr C.J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warsaw 2010, p. 691-693.
 9. Długosz J., Głodek M.: Koszty i ceny usług logistycznych [in:] Ciesielski M. (ed.), Rynek usług logistycznych, Diffin Publishing House, Warsaw, 2005, pp. 88-97
 10. Hertz S., Alfredsson M.: Strategic development of third party logistics providers. "Industrial Marketing Management", Vol. 32(2), 2003, p. 139-149.
 11. Hofenk D., Schipper R., Semeijn J., Gelderman C.: The influence of contractual and relational factors on the effectiveness of third party logistics relationship. "Journal of Purchasing & Supply Management", Vol. 17, 2011, p. 167-175.
 12. Jeszka A.M.: Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce. Difin, Warsaw 2009, p. 63-65.
 13. Kot S.: Cost Structure in Relation to the Size of Road Transport Enterprises. "Promet-Traffic & Transportation", Vol. 27(5), 2015, p. 387-394.
 14. Krawczyk S.: Usługi logistyczne, [in:] Krawczyk S. (ed.): Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. Difin, Warsaw 2011, p. 214.
 15. Marasco A.: Third-party logistics: A literature review. "International Journal of Production Economics", Vol. 113, 2008, p. 127-147.
 16. Miklińska J.: Rozwój koncepcji usługowej działalności logistycznej, [in:] Mindur M. (ed.): Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warsaw-Radom 2008,
 17. Murphy P.R., Poist R.F.: Third-party logistics usage: An assessment of propositions based on previous research. "Transportation Journal", Vol. 37(4), 1998, p. 26-35
 18. Nowakowska-Grunt J.: Strategie przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych w Polsce i Europie, [in:] Witkowski J., Bąkowska-Morawska U. (ed.): Strategie i logistyka w sektorze usług. Strategie na rynku TSL. Prace Naukowe UE, No. 235, Wrocław 2011, p. 291-300.
 19. Patterson Z., Ewing G.O., Haider M.: How different is carrier choice for third party logistics companies. "Transportation Research Part E", Vol. 46, 2010, p. 764-774.
 20. Różycki W., Bartosz M.: Wpływ kompleksowości usług logistycznych na stopień integracji między partnerami w łańcuchu dostaw, 2000, http://www.logistyka.net.pl/ images/articles/5355/Ref-4.pdfS, 20.04.2016.
 21. Rydzkowski W.: Usługi logistyczne, [in:] Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (ed.): Logistyka. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009, p. 227.
 22. Rydzkowski W.: Znaczenie i rola usług logistycznych, [in:] Rydzkowski W. (ed.): Usługi logistyczne. Biblioteka Logistyka, Poznań 2004, p.12.
 23. Rydzkowski W.: Rynek usług logistycznych w Polsce, [in:] Rydzkowski W. (ed.): Usługi logistyczne. Biblioteka Logistyka, Poznań 2004, p. 34.
 24. Rydzkowski W.: Usługi logistyczne, [in:] Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (ed.): Logistyka. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009, p. 227.
 25. Shi Y., Zhang A., Arthanari T., Liu Y., Cheng T.C.E.: Third-party purchase: An empirical study on third-party logistics provider in China. "International Journal of Production Economics", Vol. 171, 2016, p. 189-200.
 26. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A.: Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007, p. 139.
 27. Wagner S.M., Sutter R.: A qualitative investigation of innovation between third-party logistics providers and customers. "International Journal of Production Economics", Vol. 140, 2012, p. 944-958.
 28. Van Laarhoven P., Berglund P., Peters M.: The Third Party Logistics Market in Europe. "Cranfield Supply Chain Practise", Vol. 2, No. 4, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.116.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu