BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gheribi Edyta (University of Lodz, Poland), Voytovych Nataliya (Lviv National Stepan Gzhytsky University of Veterinary Medicine and Biotechnology, Ukraine)
Tytuł
Impact of Socio-Economic Changes for Competitiveness in the Foodservice Industry
Wpływ zmian społeczno-ekonomicznych na konkurencyjność w branży gastronomicznej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 1, s. 23-32, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Gastronomia, Rozwój społeczno-gospodarczy, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Gastronomy, Social economic development, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój branży gastronomicznej jest związany ze zmianami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi w ostatnich trzech dekadach. Sektor ten jest wrażliwy na trendy gospodarcze i społeczne. Głównym celem pracy jest zdefiniowanie najważniejszych zmian społeczno-gospodarczych, jakie zaszły w Polsce w wyniku transformacji politycznej i gospodarczej po 1989 roku, oraz wpływu na konkurencyjność w branży gastronomicznej. W dokumencie wykorzystano źródła informacji, takie jak: dane GUS, raporty biznesowe i biuletyny branżowe. Badaniami objęto lata 1988-2016. Zastosowano metodę porównawczą do analizy zebranych danych i materiałów. Analiza pokazuje, że biznes gastronomiczny jest jednym z najbardziej dynamicznych sektorów w Polsce. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego wykazują znaczną poprawę jakości i różnorodności usług. Trendy społeczne i demograficzne, a także zmieniające się wartości społeczne i mentalność konsumentów sprzyjają rozwojowi nowych możliwości i tworzeniu nowych produktów w branży gastronomicznej. Branża gastronomiczna jest silnie konkurencyjna. (abstrakt oryginalny)

The development of the foodservice industry is related to the social and economic changes taking place in last three decades. The sector is sensitive to economic and social trends. The author's main aim is to define the most important socio-economic changes which took place in Poland as a result of the political and economic transformation after 1989 and the impact which took place in competitiveness in the foodservice industry. The paper used secondary sources of information such as: data of the Główny Urząd Statystyczny (CSO), business reports, and industry newsletters and publications. The research period was the years 1988-2016. A comparative method was applied for the analysis of collected data and materials. Analysis shows that gastronomic business is one of the most vigorous sectors in Poland. Foodservice enterprises show a significant improvement in the quality and variety of services. Social and demographic trends as well as changing values in society and consumer perceptions promote the development of new opportunities and products in the foodservice industry. The foodservice industry is highly competitive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanchard, O. (1997). The Economics of Post-Communist Transition. Clarendon Press, Oxford.
 2. Brandhorst, K., Ledóchowski, M., Wilgucki, K. (2017). Czynniki wpływające na liczbę wizyt w lokalach gastronomicznych. Przegląd Ekonomiczno-Społeczny, 3, 5-22.
 3. Bojanowska, E. (2014), Activities and lifestyles of elderly people. [In:] S. Grotowska, I. Taranowicz (Eds.), Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives. Wydawnictwo Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 167-178.
 4. Cipiur, J. (2017). Poland had the biggest GDP per capita growth in the OECD and in Europe, Central European Financial Observer. Retrieved from https://financialobserver. eu/poland/poland-had-the-biggest-gdp-percapita- growth-in-the-oecd-and-in-europe [accessed: 15.05.2017].
 5. Collers International (2015). Gastronomia w galerii, raport "Smaczny biznes". [In:] Raport 2015. Rynek gastronomiczny w Polsce. BROG Marketing, Warszawa, 20-25.
 6. Dąbrowska, A. (2008). Rozwój rynku usług w Polsce: uwarunkowania i perspektywy. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. GfKPolonia (2017). Komunikat prasowy. Retrieved from http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/2016- rokiem-dynamicznego-rozwoju-polskiej-gastronomii [accessed: 12.01.2017].
 8. Gheribi, E. (2015a). Factors affecting the development of catering enterprises in Poland. Economic Problems of Tourism, 3 (31), 207-220.
 9. Gheribi, E. (2015b). Restaurant and Hotel Market in Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 16, 57-63.
 10. Gheribi, E. (2017a). Development of franchising as a business model in the Polish gastronomy business. Management and Education, Burgas University, 2, 7-13.
 11. Gheribi, E. (2017b). The Foodservice Business in Big Polish Cities. Urban Development Issues, 53, 57-63.
 12. Gomułka, S. (1998). Output: causes of the decline and the recovery. [In:] P. Boone, S. Gomulka, R. Layard (Eds.), Emerging from Communism. MIT Press, Cambridge, MA, 13-42.
 13. GUS (1980-2016). Roczniki Statystyczny Reczypospolitej Polskiej [Statistical Yearbook of the Republic of Poland]. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 14. GUS (1995-2016). Budżety gospodarstw domowych [Household Budget Survey]. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 15. GUS (2017a). Rocznik Statystyczny Warszawy [Statistical Yearbook of Warsaw]. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 16. GUS (2017b). Rocznik Statystyczny Województw [Statistical Yearbook of Regions of Poland]. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 17. Horecanet.pl (2017). Najpopularniejsze restauracje i bary na Facebooku w Polsce. Retrieved from http://www. hore-canet.pl/Najpopularniejsze-restauracje-i-bary-na- Facebooku,wiadomosc,11,maj,2017.aspx [accessed: 10.10.2017].
 18. Kowrygo, B. (2000). Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce. Rozprawy i Monografie 229. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 19. Levytska, G., Kowrygo, B. (2007). Znaczenie usług gastronomicznych w żywieniu ludności w Polsce. Roczniki PZH, 1, 371-376.
 20. Masłowski, A. (2001). Rynek usług gastronomicznych uwarunkowania i kierunki rozwoju. IRWiK, Warszawa.
 21. Oliwińska, I. (2014). The lifestyle of senior citizens, or what affects their change. [In:] S. Grotowska, I. Taranowicz (Eds.), Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives. Wydawnictwo Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 161-166.
 22. Payne, A. (2002). Marketing usług. PWE, Warszawa.
 23. Profit System (2017). Raport o franczyzie w Polsce. Retrieved from http://franczyza.org.pl/raport-o-franczyzie [accessed: 05.11.2017].
 24. Sala, J. (2000). Dochód a konsumpcja usług gastronomicznych. Poradnik Restauratora, 2.
 25. Sala, J. (2011). Marketing w gastronomii. PWE, Warszawa.
 26. Zimna, M. (2017). Polska gastronomia na fali. [In:] Raport 2017. Rynek gastronomiczny w Polsce. BROG Marketing, Warszawa, 10-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.1.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu