BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieszk-Stolorz Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Płeć jako determinanta wystąpienia jednej z konkurujących form wyjścia z bezrobocia
Gender as Determinant of Competing Forms of Leaving Unemployment
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 2(86), s. 119-132, rys., tab., bibliogr. s. 130-132
Słowa kluczowe
Płeć, Rynek pracy, Bezrobocie
Gender, Labour market, Unemployment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C41, J64
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu płci osoby bezrobotnej na prawdopodobieństwo wyrejestrowania z urzędu pracy z powodu podjęcia pracy, odmowy lub pozostałych przyczyn. Powody te stanowią różnego rodzaju zdarzenia konkurujące. W badaniu zastosowano metody analizy trwania, przydatne w przypadku występowania danych cenzurowanych. Do oceny ryzyk konkurujących wykorzystano funkcję skumulowanej częstości (CIF). Zbadaniu różnic we wpływie płci na prawdopodobieństwo wyrejestrowania za sprawą określonej przyczyny posłużył test Graya. W badaniu posłużono się danymi indywidualnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to analyse the impact of gender on the probability of an unemployed person deregistering from a Labour Office because of finding income-generating work, refusal to accept a job, or other causes. Different competing events might become reasons for such a turn of events. The study uses survival analysis methods, helpful in the case of censored data. The cumulative incidence function (CIF) is used to assess competing risks. Gray's test was applied to examine differences in the influence of gender on the probability of deregistration due to a specific cause. The study was based on data of individual jobseekers registered at the County Labour Office in Szczecin. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, 2010, Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 2. Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, 2007, I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.),Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 3. Bieszk-Stolorz B., 2013, Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin.
 4. Bieszk-Stolorz B., Markowicz I., 2012a, Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 5. Bieszk-Stolorz B., Markowicz I., 2012b, Wykorzystanie wielomianowego modelu logitowego do oceny szansy podjęcia pracy przez bezrobotnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 242.
 6. Bieszk-Stolorz B., Markowicz I., 2013, Płeć jako determinanta szansy podjęcia zatrudnienia i ryzyka rezygnacji z pośrednictwa urzędu pracy, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 6 (66).
 7. Bryant J., Dignam J. J., 2004, Semiparametric Models for Cumulative Incidence Functions, "Biometrics", vol. 60, no. 1.
 8. Crowder M., 1994, Identifiability Crises in Competing Risks, "International Statistical Review", vol. 62, no. 3.
 9. Crowder M., 1996, On Assessing Independence of Competing Risks when Failure Times are Discrete, "Lifetime Data Analysis", vol. 2, no. 2.
 10. Crowder M., 1997, A Test for Independence of Competing Risks with Discrete Failure Times, "Lifetime Data Analysis", vol. 3, no. 3.
 11. Gooley T. A., Leisenring W., Crowley J., Storer B. E., 1999, Estimation of Failure Probabilities in the Presence of Competing Risks: New Representations of Old Estimators, "Statistics in Medicine", vol. 18, no. 6.
 12. Gray R. J., 1988, A Class of K-Sample Tests for Comparing the Cumulative Incidence of a Competing Risk, "The Annals of Statistics", vol. 16, no. 3.
 13. Kalbfleisch J. D, Prentice R. L., 2002, The Statistical Analysis of Failure Time Data, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 14. Kaplan E. L., Meier P., 1958, Nonparametric Estimation from Incomplete Observations, "Journal of American Statistical Association", vol. 53.
 15. Klein J. P., Bajorunaite R., 2004, Inference for Competing Risks, [in:] Handbook of Statistics: Advances in Survival Analysis, N. Balakrishnan, C.R. Rao (ed.), vol. 23, Elsevier, Amsterdam.
 16. Klein J. P., Moeschberger M. L., 2003, Survival Analysis: Techniques for Censored and Truncated Data. Second Edition, Springer-Verlag, New York.
 17. Klein J. P., Moeschberger M. L., 1984, Asymptotic Bias of the Product Limit Estimator under Dependent Competing Risks, "Indian Journal of Productivity, Reliability and Quality Control", vol. 9.
 18. Landmesser J. M., 2008, Aktywność ekonomiczna ludności: klasyfikacja osób za pomocą wielomianowych modeli logitowych oraz jej związek z modelami hazardu dla czasów trwania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 7.
 19. Landmesser J., 2013, Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 20. Markowicz I., 2012, Statystyczna analiza żywotności firm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 21. Marubini E., Valsecchi M., 1995, Analysing Survival Data from Clinical Trials and Observational Studies, JohnWiley & Sons, New York.
 22. Matuszewska-Janica A., Hozer-Koćmiel M., 2015, Struktura zatrudnienia oraz wynagrodzenia kobiet i mężczyzn a przedmiotowa struktura gospodarcza w państwach UE, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 385.
 23. Matuszyk A., 2015, Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 24. McKeague E., Aly E. A. A., Kochar S., 1994, Some Tests for Comparing Cumulative Incidence Functions and Cause-Specific Hazard Rates, "Journal of the American Statistical Association", vol. 89, no. 427.
 25. Pepe M. S., 1991, Inference for Events With Dependent Risks in Multiple Endpoint Studies, "Journal of the American Statistical Association", vol. 86, no. 415.
 26. Rynek pracy wobec zmian demograficznych, 2013, M. Kiełkowska (red.), Instytut Obywatelski, Warszawa.
 27. Sączewska-Piotrowska A., 2016, Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 7.
 28. Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, 2009, I. E. Kotowska (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 29. Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2015 roku, 2016, http://www.mpips.gov.pl/ analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/ (data wejścia: 01.10.2016).
 30. Wycinka E., 2015, Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących, "Problemy Zarządzania", vol. 13, nr 3 (55), t. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.02.86.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu