BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kijek Tomasz (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland), Matras-Bolibok Anna (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
Innovativeness of European Regional Space : Convergence or Divergence?
Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej : konwergencja czy dywergencja?
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 1, s. 59-65, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Konwergencja, Rozwój regionalny, Gamma-zbieżność
Innovative character, Convergence, Regional development, Gamma-convergence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena konwergencji innowacyjności regionów europejskich szczebla NUTS-2. W pierwszej części pracy zdefiniowano pojęcie innowacyjności regionu i przedstawiono sposoby jej pomiaru. Następnie omówiono uwarunkowania i przesłanki konwergencji/dywergencji innowacyjności w przestrzeni regionalnej. Rozważania teoretyczne sugerują, że problematyka konwergencji w zakresie innowacyjności jest istotnym, ale relatywnie słabo rozpoznanym obszarem badawczym w literaturze ekonomicznej. W części empirycznej opracowania przedstawiono wyniki badania konwergencji innowacyjności typu sigma i gamma w grupie regionów europejskich. Próba badawcza składa się z 220 regionów z 22 państw Unii Europejskiej, a także Norwegii, Serbii oraz Szwajcarii. Uzyskane wyniki wskazują na występowanie procesów dywergencji typu sigma oraz brak zachodzenia procesów gamma konwergencji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to assess the convergence of innovativeness in European regions at the NUTS-2 level. In the first part of the work, the concept of region's innovativeness is defined and methods of its measurement are presented. Next, the conditions and determinants of convergence/divergence of innovativeness in the regional area are discussed. The theoretical part of the paper suggests that the issue of convergence in the field of innovativeness is a significant, but relatively poorly explored, research area in economic literature. The empirical part of the article presents the results of the study of sigma and gamma convergence of innovativeness in a group of European regions. The research sample consists of 220 regions from 22 European Union countries, as well as Norway, Serbia and Switzerland. The obtained results indicate the occurrence of sigma divergence processes and the lack of gamma convergence processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyle, G.E., McCarthy, T.G. (1997). A Simple Measure of β-convergence. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 59 (2), 257-264. DOI 10.1111/1468-0084.00063.
 2. Crescenzi, R., Rodríguez-Pose, A. (2011). Innovation and Regional Growth in the European Union. Springer, Berlin - Heidelberg - New York.
 3. Döring, T., Schnellenbach, J. (2006). What do we know about geographical knowledge spillovers and regional growth?: a survey of the literature. Regional Studies, 40, 375-395.
 4. Englmann, F.C., Walz, U. (1995). Industrial Centers and Regional Growth in the Presence of Local Inputs. Journal of Regional Science, 35, 3-27.
 5. Feldman, M.P., Kogler, D.F. (2010). Stylized facts in geography of innovation. [In:] B.H. Hall, N. Rosenberg (Eds.), Handbook of the Economics of Innovation. Elsevier, Holland, 381-410.
 6. Gerschenkron, A. (1962). Economic backwardness in historical perspective. Harvard University Press, New York - London - Washington.
 7. Islam, N. (2003). What have we learnt from the convergence debate? Journal of Economic Surveys, 17 (3), 309-362. DOI 10.1111/1467-6419.00197
 8. Kubielas, S. (2009). Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 9. Li, X. (2009). China's regional innovation capacity in transition: An empirical approach. Research Policy, 38, 338-357. DOI 10.1016/j.respol.2008.12.002
 10. Markowska, M. (2014). Dynamika innowacyjności regionów Unii Europejskiej w latach 1999-2008. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4 (928), 85-108.
 11. Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. [In:] Z. Strzelecki (Ed.), Gospodarka regionalna i lokalna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 13-28.
 12. Martin, R., Sunley, P. (2006). Path dependence and regional economic evolution. Journal of Economic Geography, 6 (4), 395-437.
 13. Niedzielski, P. (2011). Innowacyjność. [In:] K.B. Matusiak (Ed.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 119-120.
 14. Rallet, A. Torre, A. (2005). Proximity and Localization. Regional Studies, 39 (1), 47-59.
 15. Romer, D. (2005). Advanced Macroeconomics. McGraw- -Hill/Irwin, New York.
 16. Sala-i-Martin, X. (1996). The Classical Approach to Convergence Analysis. Economic Journal, 106 (437), 1019- -1036. DOI 10.2307/2235375
 17. Strahl, D. (Ed.) (2010). Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 18. Strahl, D. (2011). Konwergencja w zakresie innowacyjności europejskiej przestrzeni regionalnej - próba oceny. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Problemy Rozwoju Regionalnego, 180, 66-80.
 19. Veugelers, R. (2017). Missing Convergence in Innovation Capacity in the EU: Facts and Policy Implications. European Economy. Discussion Papers 2015-066. Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission, Luxembourg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.1.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu